svētdiena, 2010. gada 27. jūnijs

Vai tāpēc man jāpazaudē ticība?

Un notika, kādu dienu, kad viņa [Ījaba] dēli un viņa meitas ēda un dzēra sava pirmdzimtā brāļa namā, tad kāds vēstnesis atsteidzās pie Ījaba un sacīja: "Patlaban vērši vilka tīrumā arklus, bet ēzeļu mātes atradās līdzās viņiem ganos. Pēkšņi lopiem uzbruka sabieši un tos paņēma, bet jaunos kalpus viņi nokāva ar zobena asmeni; es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu."
Un, kamēr tas vēl skaidroja, ieradās kāds cits un sacīja: "Dieva uguns krita no debesīm un sadedzināja gan sīklopus, gan arī jaunos ganu zēnus, tos pilnīgi aprīdama; es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu."
Un, kamēr šis vēl stāstīja, nāca kāds cits un sacīja: "Kaldeji izvirzījās trijos pulkos, un tie uzbruka kamieļiem un tos aizveda, bet kalpus tie nogalināja ar zobena asmeni. Es viens pats izglābos, lai tev to paziņotu."
Kamēr tas vēl runāja, atnāca kāds cits un sacīja: "Tavi dēli un tavas meitas ēda un dzēra vīnu sava pirmdzimtā brāļa namā. Un redzi, liela vētra nāca no tuksneša un sagrāba namu aiz visiem tā četriem stūriem; tas sagruva uz jauniešiem, un tie bija pagalam. Es vienīgais izglābos, lai tev to paziņotu."
Tad Ījabs piecēlās un saplēsa savu virsvalku, viņš noskuva kailu savu galvu, nometās zemē un noliecās uz sava vaiga pie zemes, un sacīja: "Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!" Pie visa tā Ījabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. (Ījaba 1: 13-22)
Ījabs zaudē savus bērnus... un viņš ir spējīgs pateikt: “Vai tāpēc man jāpazaudē ticība Dievam?” Nekas, kas notiek ap mani nevar izjaukt attiecības ar Dievu.
Lūk, par ko arī runā Jēzus:
Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem: "Patiesi Es jums saku: ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs ne vien tā varēsit darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksit šim kalnam: celies un meties jūrā, – tad tas notiks. (Mat 21:21)
Kristus necentās mums mācīt, ka vajag tikai noticēt, un viss notiks ka uz burvju mājienu.
Lasot Jēzus līdzības, vienmēr ir jāuzdod jautājums: kā tas darbojas? kā tas kalns tiek pārcelts? Ja Jēzus saka: “…kas sit pa vienu vaigu, tam pagriez otru...” Kā tas darbojās? Kad Jēzus bija apcietināts, kareivji viņu sita… bet Jēzus prasīja romiešu kareivim: “Kāpēc tu mani sit? Ja esmu vainīgs,  pierādi to un tad tiesā! Ja nē – tev nav tiesības pārkāpt likumu!” Reizēm kristieši izfantazē trakas lietas...
Nekas nav šķērslis ticībai!
Ja Tu tici, ka ir Dievs – tas ir pietiekami! Tad uzticies Viņam, un Viņš par visu parūpēsies… pat ja šajā brīdī viss nenotiek tā, kā Tu to iztēlojies, nepazaudē uzticēšanos Viņam. Tev jau nav jāpārceļ kalni – to dara un darīs Dievs, Kurš visu ir radījis… un visu arī uztur.

svētdiena, 2010. gada 20. jūnijs

Kas ir ticība…

Jēzus atbildēja viņiem: “... Patiesi es jums saku: ja jūsu ticība būs kā sinepju graudiņš un jūs pateiksiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, tad tas pārcelsies, un nekas nebūs jums neiespējams…” (Mat.17: 20)
Par ko šeit tiek runāts? Par ticību...
Kurš ir mūsu lielākais ticības piemērs? Protams, Kristus!
Cik kalnus Kristus pārcēla? Hmm...
Tātad – vai Kristus šeit runā par literāriem/reāliem kalniem?
Par ko tad Kristus runā?
Un apustuļi sacīja Kungam: Vairo mūsu ticību! Bet Kungs sacīja: Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un jūs sacītu šim zīdtārpu kokam: izraujies un pārstādies jūrā, tad tas jums paklausītu. (Lūk.17: 5-6)
Vai Kristus runā par koku stādīšanu?
Vai Viņš runā par kalnu pārcelšanu?
Kristus runā par ticības kvalitāti, nevis kvantitāti!
Runājot par ticību nav vairāk vai mazāk! Jautājums ir vai Tu tici un kam Tu tici? ”... ja ir tik daudz cik sinepju graudiņš...”, tad ir pietiekami...
Ja Tu ej pa dzīvi un Tev priekšā ir liels problēmu kalns (nu tāds kurmju rakuma lielumā) ...dzīve ir grūta – ko lai dara?
Jēzus cenšas pateikt, ka ticībā Tu vari atrast ceļu ap/pāri/caur visām problēmām! Nekāds problēmu kalns nav šķērslis ticībai!
(turpinājums sekos)

svētdiena, 2010. gada 13. jūnijs

Kas nav ticība…

Ja Dieva Vārds saka: “…tici uz Kungu Jēzu un tu būsi glābts!”, kas tad mums tagad jādara? Vajadzētu atrast un saprast, ko nozīmē ticēt...
Tomēr sāksim ar to, kas nav ticība:
  • Ticība nav viedoklis vai uzskats.
Kāds saka: “…es uzskatu, ka dievs ir kaut kāds augstāks saprāts…” Vai tā ir ticība? Nē! Tas ir viedoklis...
640_360 Akrobāts stāv pie virves, kura pārvilkta pār Niagāras ūdenskritumu. Kad salasījies bariņš zikārigo skatītāju, viņš vaicā: “Vai ticat, ka es pāriešu pāri?” Daži saka jā, citi nē! Bet akrobāts uzrāpjas uz virves un pāriet pa to pār ūdenskritumu turp un atpakaļ... Tad atkal vaicā skatītājiem: “Vai varēšu pārstumt ķerru?” Tagad jau lielāka daļa saka ka jā. Tomēr akrobāts uzreiz nesteidzas, bet jautā tālāk: “Vai ticat, ka es varēšu pārstumt kādu, ķerrā sēdošu, pār ūdenskritumu?” Tagad iestājas klusums… te viens no skatitajiem, lai izceltos saka: “JĀ!” Akrobāts netaisa garu pauzi: “Tad nāc, sēdies ķerrā! .... NĒ!
Un te mēs parasti sakām – lūk nebija īstas ticības.
Bet ticība, par kuru rakstīts Bībelē, nekad nemudinās darīt muļķības. Ja Tu dari muļķības savā dzīvē, lūdzu nesauc to ar ticību…

Ticība vienmēr ir bāzēta/balstīta uz pierādījumiem!
Daudzi saka – ticība ir ticēt tam, kas nav patiesība... Daudziem ticība ir iegūt pārliecību par kaut ko maz iespējamu.
Ticība ir kas vairāk nekā pārliecināšana. Vai tas ja Tevi kāds par kaut ko pārliecina nozīmē, ka tā ir patiesība? Ja es par kaut ko esmu pārliecināts –vai tas nozīmē, ka tā ir patiesība?
Izmēģināsim! Saki sev 37 reizes: “…es ticu, ka pie manas mājas stāv zilonis!”
Vai tas notiek, kam es mēģinu noticēt? Nē! Bet ir cilvēki kuri teiktu – tu neticēji pietiekami stipri!
Tas, ka Tu gribi kaut kam ticēt, nepadara to pat īstenību.
Es esmu pārsteigts, cik daudzi kristieši uzskata: …ja Tu būsi par kaut ko pārliecināts – tas notiks.
Es nesaprotu kā var domāt, ka ticība Dievam ir atkarīga no pārliecības stipruma...
Diemžēl ļoti bieži tieši tā mēs arī domājam.
Ticība ir atkarīga no objekta, kuram ticam (un nevis no pārliecības)!

svētdiena, 2010. gada 6. jūnijs

Tici Jēzum Kristum… un Tu būsi glābts!

Reiz misionārs Pāvils un viņa kolēģis Sīla nonāk Filipos (Ap.d.16:12-31). Tur viņi stāsta/sludina par Jēzu Kristu, kas izrādās ir jaunums pilsētas iedzīvotājiem. Un tiem cilvēkiem jaunumi nepatīk...
“Mana vecmāmiņa bija ticīga… un viņa teica, ka ir tā un tā!”
“Tā kā man mācīja bērnībā, tā es ticēšu!”
Katra jauna lieta taču ir aizdomīga, vai ne? Tāpēc arī pilsētnieki organizē arestu. Un pēc brīža gan Pāvils, gan Sīlas nonāk cietumā. Cietuma uzraugs kārtīgi ieliek viņu kājas siekstā… nu viss kā jau cietumā pieklājās – sēdi mitrā pagrabā pats savos …… un vaimanā.
Bet ko dara Pāvils un Sīlas?
paul-silas-2dchainedVairums no mums droši vien būtu sākuši ieļaunoties: “Ak, Kungs! Kā tā? Mēs taču sludinājām... evaņģelizējām, bet kāpēc tas notiek ar mums? Kāpēc netiek uzklausītas lūgšanas par apsardzību un palīdzibu?”
Viņu reliģija nav sevī centrēta. Pāvils un Sīlas dzied! Viņi dzīvoja un darīja tā kā sludināja (tāpēc arī vēlāk Pāvils var rakstīt savā vēstulē  fīlipiešiem: “Priecājieties vienmēr!” Cita draudze to varbūt nesaprastu, bet filipieši atcerējās kā Pāvils bija dziedājis cietumā).
Un tā viņi dzied jauku duetu! Labi pavada laiku... Kad pēkšņi pusnaktī visu satricina zemestrīce!
Šeit man ir jāiekļauj īss paskaidrojums – romiešiem bija likums, ka ja izbēg cietumnieki, cietuma sargi par to atbild ar savām dzīvībām.
Tad, kad nelaimīgais cietumsargs, zemestrīces pamodināts, ierauga cietuma durvis vaļā, viņš saprot, ka tās ir viņa beigas! Kāpēc gaidīt nāves spriedumu... tad labāk pašam to atrisināt, lai nav jāpiedzīvo negods…
Bet tad pēkšņi atskan balss no pagraba: “Mēs esam šeit! Nedari sev neko!”
Nabaga cietuma uzraugs paliek ar pavērtu muti: “Ko? Jūs neesat aizbēguši?… Jūs esat savādi cilvēki. Jums laikam ir kaut kas, kas man nav! Es arī tā gribētu dzīvot...”
…un, izvedis tos ārā, [cietuma sargs] sacīja: "Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts?" Viņi atbildēja: "Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti." (Ap.d.16: 30–31)
Vai jūs piekrītat tam ko Pavils saka? Es zinu kristiešus, kam šis teksts nepatīk... Vai tas ir saskaņā ar pārējo Bībeles mācību? Ticēt Kristum Jēzum... un ar to pietiek?
Bet Dieva Vārds tā saka: Tici uz Kungu Jēzu un Tu būsi glābts!