svētdiena, 2012. gada 25. marts

Sekojot Jēzus pēdās (1)

Jo uz to jūs esat aicināti... lai jūs sekotu Viņa pēdām. (1.Pet.2:21)
Ja Tu vēlies sekot Jēzus pēdās, šādas atziņas par Viņu varētu būt noderīgas:
 1. Viņš nekad nerīkojās steigā. Viņš nepieņēma lēmumus, reaģējot uz apkārtējo spiediena taktiku. Kvalificēti pārrunu speciālisti zina, ka nogaidīšana ir ierocis; tas, kurš visvairāk steidzas, parasti nenoslēdz labākos darījumus. Nogaidīšana atklāj vājos punktu jebkurā plānā, kā arī Tavu apkārtējo patiesos motīvus. Tavas lielākās kļūdas visbiežāk tiek pielaistas tieši nepacietības dēļ. Tāpēc domā ilgtermiņā.
 2. Viņš zināja, kad strādāt un kad atpūsties. Vētrā kuģojot pa Galilejas jūru mācekļi svīda, bet Jēzus gulēja. Ģetzemanes dārzā mācekļi gulēja, bet Jēzus svīda. Tas ir tāpēc, ka Viņš zināja, kad strādāt un kad atpūsties. Zināt, kad rīkoties un kad uzticēties, kam veltīt visu savu uzmanību un ko atstāt Dieva rokās, ir noslēpums, kurš Tev ir jāiemācās, ja Tu vēlies dzīvot saskaņā ar Dieva prātu. Neviens nav bijis aizņemtāks kā Jēzus. Visi vienmēr gribēja kaut ko no Viņa. Jo veiksmīgāks būsi, jo vairāk cilvēku būs ap Tevi. Jēzus plānoja Savu laiku un bieži palika viens, lai saņemtu. Viņš zināja, ka nevar dot to, kas pašam nav. Dot ir darbs, bet ir nepieciešama atpūta, lai saņemtu. Jēzus saprata līdzsvaru; tāpēc arī Viņš spēja paveikt tik daudz tikai trīs gados. Kad Tu esi atpūties, Tu spēj skaidrāk domāt un pieņemt labākus lēmumus, spēj redzēt dzīvi skaidrāk un paveikt vairāk īsākā laikā. Un to, ko Tu tad paveiksi, tas paliks ilgtermiņā.
Tātad, pārtrauc savu izmisīgo steigu. Sekot Jēzus pēdās nozīmē sekot, nevis traukties pa priekšu!

svētdiena, 2012. gada 18. marts

Kļūt līdzīgākam Kristum (3)

...mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
Lai padarītu mūs vairāk līdzīgus Kristum, Dievs izmantos Savu Vārdu, citus cilvēkus, un pat grūtus un sarežģītus apstākļus. Dieva Vārds (Bībele) dod mums nepieciešamās zināšanas par patiesību, Dieva ļaudis (draudze) sniedz mums vajadzīgo atbalstu pieaugšanai, savukārt grūtie un sarežģītie apstākļi nodrošina vidi, kur mums būtu nepieciešams nodemonstrēt Kristus-līdzību mūsos. Ja Tu uzticēsies Dieva Vārdam, regulāri kontaktēsies ar citiem ticīgajiem, un iemācīsies uzticēties Dievam ikvienā situācijā, Tu kļūsi arvien līdzīgāks Jēzum. Tici, tas tā notiks!
Protams,
 • Ir dienas, kad Tu šaubies vai ar Tevi tas kādreiz notiks. Garīgais briedums nav automātisks process un nav garantēts. Tas ir pakāpeniska, progresējoša attīstība, kas prasīs apņēmību un disciplīnu. Tas turpināsies līdz brīdim, “...līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru" (Efez.4:13). Pat tad, ja Tev neveiksies un neizdosies, Dievs paliks uzticīgs Tev dotajam solījumam. Viņš ir apņēmies rūpēties par Tavu garīgo izaugsmi, kamēr Tu vien dzīvosi.
 • Reizēm Tu šaubies, vai esi izvēlējies pareizo dzīves virzienu. Visiem no mums ir savs šaubu un apjukumu laiks. Neuztraucieties par to. Dievs ir vairāk nobažījies par Tavu raksturu nekā tavu karjeru, dzīvesvietu vai brīvā laika pavadīšanu. Tas ir tāpēc, ka Tu ņemsi savu raksturu sev līdzi visā mūžībā. Bībele saka: "Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs" (Rom.12:2).
 • Katru dienu Tev ir jāpieņem lēmums, kas ir absolūti pretējs postmodernās kultūras vērtību virzienam – lēmumus kļūt līdzīgam Jēzum. Ja Tu to izvēlies, Dieva Gars dos Tev spēku to sasniegt.

  svētdiena, 2012. gada 11. marts

  Kļūt līdzīgākam Kristum (2)

  ...mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
  Garīgo izaugsmi varētu salīdzināt ar sēklu, ēku vai bērnu. Katrā pieminētajā gadījumā ir nepieciešama mūsu līdzdalība. Kad stāda sēklas ir iesētas, stāds ir jālaista, jāmēslo un jāaizsargā. Kad ēkas ir uzceltas, tās ir jāsaglabā. Kad piedzimst bērni, tie ir jāaprūpē, jāmāca un jādisciplinē. Vai ideja kļūst skaidrāka? Tavām pūlēm un centieniem nav nekāda sakara ar Tavu pestīšanu, tomēr tam visam ir ļoti nozīmīga loma Tavas garīgās izaugsmes nodrošināšanai. Tu nevari tikai sēdēt rokas klēpī salicis un cerēt piedzīvot garīgu briedumu.
  Pāvils skaidro mūsu katra trīs pienākumus, lai kļūtu līdzīgākiem Kristum:
  1. Lēmums par to, "... ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā..." (Efez.4:22). Mums katru dienu ir jāizšķiras vai mēs esam gatavi atstāt mūsu veco dzīves veidu.
  2. Atjaunošanās: "...netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba..." (Rom.12:2). Grieķu vārds, kas mums tiek tulkots kā pārvēršanā ir "metamorfoze", kas parasti raksturo to pārsteidzošo veids, kādā kāpurs pārtop par tauriņu. Tas ir atainojums tam, kas notiek, ja mēs pavadām laiku lūgšanās, lasām Dieva Vārdu un ļaujam Viņam vadīt mūsu domas. Jo vairāk mēs aizraujamies un domājam par Kristus rakstura skaistumu, jo vairāk mēs sākam pieaugt un sasniedzam jaunas brieduma pakāpes.
  3. Apģērbšanās: Mums katru dienu ir sevi jāietērpj Kristus raksturā. Kā to izdarīt? Izveidojot jaunus ieradumus. Tavs raksturs ir ikdienas paradumu summa. Ko Tu dari, tāds arī patiesībā kļūsi! Tātad, ir "...jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā" (Efez.4:24).
  Lai kļūtu līdzīgāks Kristus, Tev ir jāapņemas darīt visas šīs trīs lietas.

  svētdiena, 2012. gada 4. marts

  Kļūt līdzīgākam Kristum (1)

  ... mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
  Kļūt līdzīgam Kristum nenozīmē zaudēt savu individualitāti un kļūt kā nedomājošam klonam. Dievs radot deva Tev īpašības, kas padara Tevi unikālu, un tāpēc Viņš noteikti nevēlas Tavu unikalitāti iznīcināt. Kļūt līdzīgam Kristum nozīmē pārveidot raksturu nevis personību. Apustulis Pāvils raksta: "... līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks... un jāatjaunojas savā sirdsprātā... kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā." (Efez.4:22-24).
  Katru reizi, kad Tu aizmirsti, ka nevis komforts, bet Tavs raksturs ir Dieva pirmā prioritāte, Tu kļūti neapmierināts un sāc brīnīties: "Kāpēc tas viss notiek ar mani? Kāpēc Dievs nedara kaut ko ar manām problēmām?" Veiksmīga un bagāta dzīve nav neizdošanos un neveiksmju neesamība, bet gan spēja pieaugt par spīti un starp visām nelaimēm.
  "...mēs visi... Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars." (2.Kor.3:18) Tu, protams, vari iebilst, ka tā tas reālajā dzīvē notiek. Hmm… Kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka kaut kas traucē.
  Noteicošā ir mūsu izvēle – mēs varam izvēlēties darīt pareizās lietas… un tad, ja uzticamies, ka Dieva Gars dos mums spēku, mīlestību, ticību un gudrību, lai to izdarītu, Viņa Gars (kas dzīvo mūsos) padara visas šīs lietas ir pieejamas… ja lūdzam.
  Tomēr ir jāņem vērā, ka tad, kad Tu lūdz Viņu... un Dievs Tev atklāj to, ko vajadzētu darīt, tad Tev ir jāpaklausa Viņam. Kad Jozua stāvēja pie Jordānas upes, tās pārplūdušie ūdeņi atkāpās tikai pēc tam, kad viņš iebrida ūdenī. Paklausība ļauj pieslēgties Dieva spēkam! Dievs gaida, lai Tu varētu sākt rīkoties atbilstoši Viņa norādījumiem. Tu nevari sēdēt un gaidīt, kamēr jutīsies spējīgs vai pārliecināts par visu. Tev ir jāsāk iet uz priekšu savā nespēkā, darot pareizās lietas, neskatoties uz savām bailēm. Tas ir veids, kā Svētais Gars sadarboties ar Tevi, un kā Kristum līdzīgs raksturs tiks izveidots Tevī.