svētdiena, 2013. gada 28. jūlijs

Tam, kur Tu atrodies, ir nozīme

Un Tas Kungs runāja uz mani, sacīdams: jūs esat pietiekami ilgi klaiņojuši ... griezieties pret... (5.Moz.2:3) 
Dieva plāns Tavai dzīvei vienmēr ir saistīts ar Tavām spējām, Viņa ieplānoto laiku un Tavu atrašanos īstajā vietā. Bet ir trīs lietas, kas var traucēt tam labi izdoties: (1) Tavas bailes no neveiksmes, (2) Tava nevēlēšanās atstāt savu komforta zonu, un (3) Tava pārlieku liela iespaidošanās no citu viedokļiem.
Ebreju tuksneša klejojumu laikā pienāca brīdis, kad Dievs sacīja: "... jūs esat pietiekami ilgi klaiņojuši ap šiem kalniem..." (5.Moz.2:3). Tādos brīžos ir ļoti svarīgi, ka Tu saki Dievam jā! un esi gatavs doties tālāk uzticoties Viņam.
Lielā bada laikā Dievs sacīja pravietim Elijam: "Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā: no upes tu dzersi, un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi." Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē... Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra (1.Ķēn.17:3-6).
Dieva plāns Tavai dzīvei vienmēr ir saistīts ar vietu. Piemēram, par Jēzu ir teikts, ka Viņam "bija jāiet caur Samariju..." (Jāņa 4:4). Kāpēc? Tāpēc, lai aprunātos ar sievieti, kura bija izredzēta, lai pavēstītu savai pilsētai Labo Vēsti (evaņģēliju).
Patiesībā jau nav pareizi, ka mēs dodamies, kur mums pašiem patīk. Dievs vēlas Tevi īpaši svētīt tad, kad Tu esi tur, kur Viņš vēlas, lai Tu būtu. Dievs ir apsolījis īpaši svētīt savus ļaudis, bet dažreiz Viņam ir Tevi jāpārvieto, lai Tu patiešām Tev domāto svētību saņemtu. Tam, kur Tu atrodies, ir liela nozīme!

svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

Kāds ir Tavs motīvs?

... jo Tas Kungs ir Dievs, visu zinātājs, Viņš sver darbus. (1.Sam.2:3) 
Kāda sieviete man stāstīja, ka reiz pie viņas durvīm pieklauvējis kāds cilvēks. Kad viņa atvēra durvis, sieviete tur ieraudzīja kādu kungu ar ļoti skumju sejas izteiksmi. "Man žēl jūs traucēt," viņš teica. "Bet es vācu naudu ļoti neveiksmīgai ģimenei jums kaimiņos. Vīrs šajā ģimenē ir bez darba, bērni ir izsalkuši, komunālie pakalpojumi drīz tiks atslēgti, un kas ir pats sliktākais... viņi drīz tiks izlikti no sava dzīvokļa, jo viņiem nav ar ko samaksāt par īri..." Sieviete jau bija gatava steigties istabā pēc naudas maka, bet durvīs vēl pagriezās un teica skumjajam vīrietim: "Es būšu priecīga mazliet palīdzēt. Bet kas Jūs viņiem esat?" Skumjais vīrietis atbildēja: "Es esmu viņu dzīvokļa saimnieks..."
Skaidrs, ka šis cilvēks bija vairāk aizņemts ar savām interesēm (nezaudēt naudu), nekā nopietni vēlējās palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Tas, ko viņš darīja, nebija nelikumīgi, bet tas bija nepareizi. Aizbildinoties ar līdzjūtību, viņš rīkojās absolūti savtīgi. Kāds ir Tavs motīvs?
Bībelē ir aprakstīti cilvēki Jēzus laikā (farizeji), kuri lūdza, gavēja un ziedoja naudu nabagiem, bet viņi to darīja, lai izrādītos citu priekšā. Jēzus Kalna svētrunā mācīja: "Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā... kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, tā ka tava dāvana paliek apslēpta... kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos..." (Mat.6:1-5). Jēzus mācīja, ka vienīgais pieņemamais gadījums, kad citi cilvēki varētu pievērst jums uzmanību ir tad, kad “tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs" (Mat.5:16). Tavam mērķim vienmēr ir jābūt tam, lai Dievs izskatās labi, ne Tu pats.
Pārbaudi savus sirds motīvus – vai Tu dari labas lietas ar labiem vai sliktiem motīviem? "Tas Kungs ir Dievs, visu zinātājs, Viņš sver darbus..."

svētdiena, 2013. gada 14. jūlijs

Vecāki, tas ir jūsu darba apraksts

Piekodini tos [Dieva Vārdus] saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies (5.Moz.6:7) 
Ābrahāmam bija brāļadēls (vārdā Lats), kurš, kaut arī bija ļoti veiksmīgs biznesā, tomēr pazaudēja savu ģimeni. Kā tas varēja notikt?
Tāpēc, ka:
 1. viņš bija izvēlējies nepareizus uzsvarus – materiālie panākumi svarīgāki par garīgajiem panākumiem;
 2. viņš bija izvēlējies nepareizu vidi – viņš domāja, ka viņa bērni varētu dzīvot Sodomas pilsētā un tas viņus nekādi ietekmēs;
 3. viņam bija nepareizs priekšstats – viņš domāja, ka varēs izmainīt savus apkārtējos, piedāvājot tiem kompromisus;
 4. viņš bija nepareizs piemēru – viņš domāja, ka viņa ģimene varētu sekot viņa norādījumiem (nesekojot viņa dzīvesveidam;
 5. viņš pieļāva nepareizas attiecības – viņš neiedomājās/nesaprata (līdz bija pārāk vēlu) cik daudz Sodoma bija ietekmējusi viņa ģimeni (1.Moz.19:1-29).
Ja Tu domā, ka vari dzīvot pēc grēcīgās pasaules paradumiem un gaidīt, lai Tavi bērni sekotu Dieva, Tu muļķo pats sevi. Tā vietā, lai skaisti runātu par apaviem, kurus Tu vēlies, lai Tavi bērni valkātu, valkā arī pats tos! Parādi piemēru! Ārpus Tava (kā vecāku) ietekmes loka, Tavu bērnu dzīvē eksistē četri lielākie ietekmējošie faktori: viņu vienaudži, internets, mediji un mūzika. Un šie visi četri faktori strādā vai nu Tavā labā vai pret Tevi. Tu saki: "Bet es tagad esmu ļoti aizņemts..." Tad izdomā kā nebūt tik aizņemtam! Pārdomā savas prioritātes. Tava bērna raksturs tiek formēts tieši tagad... un jautājums ir: kas to formē?
Dieva Vārds skaidri un noteikti saka, ka sekojošās sešas lietas veido Tavu (kā mātes/tēva) darba aprakstu:
 • dod viņiem norādījumus (5.Moz.6:6-7);
 • apmāci viņus (Sal.pam.22:6);
 • rūpējies par viņiem (2.Kor.12:14);
 • audzini viņus (Efez.6:4);
 • disciplinē viņus (1.Tim.3:4);
 • mīli viņus (Titus 2:4).
Tātad, Tev nav neviena lielāka atbildība kā šī!

svētdiena, 2013. gada 7. jūlijs

Kā ir ar Tavām lūgšanām?

... vēl ir laiks meklēt To Kungu... (Hoz.10:12) 
Lūgšana ir tas laiks un vieta, kad Tu satiecies ar Dievu, lai tiktu pamācīts, labots, attīrīts, mīlēts, pārveidots un gatavs darīt Viņa gribu. Tas var notikt jebkur – vieta nav tik svarīga, bet tam ir kaut kur jānotiek! Tas var notikt jebkurā laikā – nav konkrētu laika ierobežojumu, bet tam ir jāatvēl laiks. Dzīvot bez lūgšanas? No kurienes tad Tu ceri saņemt spēku? Vai nav tā, ka Tu strādā vairāk un smagāk, tomēr iegūsti un sasniegt mazāk? Tas ir tāpēc, ka Tu darbojies, izmantojot tikai savus ierobežotos spēkus. Bet tad, kad Tu lūdz, Tev būs jācīnās mazāk, tomēr Tu paveiksi un sasniegsi vairāk, jo tad Tu darbojies ar Dieva doto spēku.
Ja Tu pavadi daudz laika, skatoties televīziju... un saki, ka Tev nav laika, lai lūgtu, tad "ir laiks meklēt To Kungu."
Ja Tu jau samierinies ar grēkiem savā dzīvē, kas reiz Tevi satrauca, tad "ir laiks meklēt To Kungu."
Ja Tu saki asus vārdus kādam, kurš Tevi sāpina, tad "ir laiks meklēt To Kungu."
Ja dzīves materiālā puse prasa no Tevis tik daudz enerģijas, ka nav nekas palicis Tavai ģimenei, tad "ir laiks meklēt To Kungu."
Jaunās Derības Baznīca tās sākumā pieauga tik ātri, ka apustuļi attapās situācijā, kad šķita nav vairs laika lūgšanām. Tātad viņi teica: "Nav pareizi..." (Ap.d.6:2) Ar to arī mums ir jāsāk! Ja Tu esi atstājis novārtā lūgšanas, tad tas parādīsies Tavā attieksmē un rīcībā. Ko apustuļi darīja? Viņi teica: "... mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu" (Ap.d.6:4). Un paskaties, kas tad notika: "...Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzālemē stipri pieauga..." (Ap.d.6:7). Ja Tu esi līdz šim izdzīvojis ar neregulārām lūgšanām, ar maz lūgšanām... vai pavisam bez lūgšanām, tad domā, ko Tu piedzīvot un sasniegt, ja sāktu lūgties.