svētdiena, 2013. gada 31. marts

Lūdzies pēc Dieva labvēlības (3)

...tad mantosi vēlību un labu slavu gan Dieva, gan cilvēku priekšā. (Sal.pam.3:4 Jaunais tulk.) 
Dievs var parādīt Tev Savu labvēlību visneparastākajās vietās un izmantojot vissavdabīgākos cilvēkus. Jāzepa karjera uz Ēģiptes pārvaldnieka posteni sākās ar netaisnīgu apsūdzību un ieslodzījumu cietumā. Varētu domāt, ka bijušajam cietumniekam nav lielas izredzes kļūt par nākamo premjerministru, ja vien viņš nav tāds kā Jāzeps, kurš savu dzīvesstāstu rakstīt bija uzticējis Dievam.
"...Tad faraons apskaitās uz saviem divi galma vīriem, galveno dzērienu devēju un galveno maizes cepēju. Un viņš novietoja tos apcietinājumā sardzes namā, cietumā, kur arī Jāzeps atradās apcietinājumā..." (1.Moz.40:2-3). Kamēr viņi atradās cietumā, Jāzeps izskaidroja abu vīriešu sapņus un katram precīzi pateica, kas ar viņiem notiks. Tā Jāzepa īpašās spējas kļuva zināmas. Vēlāk, kad faraons bija satraukts par sapni, kuru neviens no viņa padomniekiem nevarēja izskaidrot, sulainis atcerējās Jāzepu un ieteica viņu faraonam. Tad arī Jāzeps izskaidroja faraona sapni, palīdzēja visai Ēģiptes valstij sagatavoties septiņu gadu bada laikam... Un tika paaugstināts kā otrais cilvēks valstī. Beidzot, Jāzepa sapnis bija piepildījies.
Bet ievēro, ko Dievs izmantoja, lai tas piepildītos – cietumu un apcietinātos (maiznieku un sulaini). Tēlaini runājot, Dievs var būt kā ‘maiznieks’ lai Tevi īpaši svētītu, jo Viņš tā pat kā profesionāļi zina nepieciešamās sastāvdaļas, lai izceptu brīnišķīgu kūku. Daži sīkumi, ko maiznieki izmanto, piemēram, sāls, milti vai cepamā soda, nav ļoti garšīgi katrs par sevi, bet kopumā veido ļoti garšīgu produktu. Dievs var būt kā ‘sulainis’, jo Viņš tāpat kā šie profesionāļi zina, kad un kā atvērt durvis īstajā brīdī. Vai Tu uztver ideju? Svarīgi ir turēt savu prātu atvērtu un just Dieva vadību. Viņš dos Tev Savu labvēlību visneparastākajās vietās un caur visdažādākajiem cilvēkiem.

svētdiena, 2013. gada 24. marts

Lūdzies pēc Dieva labvēlības (2)

...tad mantosi vēlību un labu slavu gan Dieva, gan cilvēku priekšā. (Sal.pam.3:4 Jaunais tulk.) 
Lai redzētu kā Dieva labvēlība darbojas, ieskaties Bībelē! Varam izvēlēties Jāzepa dzīvi ka piemēru. "Bet Israēls [Jēkabs] mīlēja Jāzepu vairāk nekā visus citus savus dēlus… Un viņš tam taisīja svārkus ar piedurknēm. Un viņa brāļi ievēroja… to ienīda un nevarēja laipni ar to runāt... Jāzeps sapņoja sapni, un, kad tas to izstāstīja saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk..." (1.Moz.37:3-5).
Ievēro divas lietas šajā stāstā.
Pirmkārt, Dieva labvēlība ir dāvana, nevis atlīdzība par to, ka esi labāks nekā citi. Nekad neatvainojies par to, ka Dievs ir svētījis Tavu dzīvi. Tomēr nekad nevalkā to kā žetonu par pārākumu. Pāvils jautā: "Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis?" (1.Kor.4:7). Atbilde – nekas patiesībā nav Tavs nopelns ar ko lepoties! Atceries to un dzīvot ar pateicības attieksmi savā dzīvē.
Otrkārt, lai dzīvotu ar Dieva labvēlību ir vajadzīga liela gudrība. Jāzepa brāļi teica: "...Lūk, tur nāk tas lielais sapņotājs! Nokausim viņu un iemetīsim to kādā no bedrēm... tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņa sapņiem." (1.Moz.37:18-20). Tā ir liela kļūda – stāstīt par savu sapni tiem, kuri nespēj to novērtēt. Atklāti, viņi pat var priecāties kopā ar Tevi, bet Tev aiz muguras viņi izturēsies pret Tevi ļauni. Pazudušā Dēla vecākais brālis nepārdzīvoja to, ka viņa jaunākais brālis bija cietis badu strādājot kādā cūku fermā. Tas, ko viņš nevarēja pārdzīvot, bija jaunākā brāļa mājās-atgriešanās svinības. Ķēniņš Sauls bija priecīgs, ka Dāvids palīdzēja valstij izcīnīt uzvaru nogalinot Goliātu. Tomēr viņš nevarēja izturēt, ka cilvēki saka, "...Sauls ir nositis tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošu..." (1.Sam.18:7). Jēzum par šo tēmu izteicās ļoti tieši: "...Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā…” (Mat.7:6).
Tāpēc rīkojies gudri, runā tikai tad, kad ir īstais laiks, respektē un pieņem Dieva labos ieteikumus... un Tu piedzīvosi Viņa labvēlību.

svētdiena, 2013. gada 17. marts

Lūdzies pēc Dieva labvēlības (1)

...tad mantosi vēlību un labu slavu gan Dieva, gan cilvēku priekšā. (Sal.pam.3:4 Jaunais tulk.) 
Lai Tu izpildītu Tavas dzīves Tev Dieva uzdoto uzdevumu, būs vajadzīga Dieva labvēlība!
Kā gan Jāzeps, atrodoties cietumā, spēja no parasta ieslodzītā kļūt par visas cietumu sistēmas vadītāju? "...Bet Tas Kungs bija ar Jāzepu un tam parādīja žēlastību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas tur bija darāms, to viņš darīja. Un cietuma priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņa rokā, tāpēc ka Tas Kungs bija ar viņu, un visam, ko vien viņš darīja, Tas Kungs lika labi izdoties..." (1.Moz.39:21-23).
Kāpēc ķēniņš Ahasvers izvēlējās ebreju vergu meiteni Esteri par savu sievu un karalieni? "...tad ķēniņš iemīlēja Esteri vairāk par visām sievām, un viņa ieguva viņa laipnību un labvēlību vairāk par visām jaunavām, tā ka viņš lika ķēniņienes kroni viņai galvā un iecēla viņu par ķēniņieni Vašti vietā. ..." (Ester.2:17).
Kā Samuels no vienkārša kalpotāja svētnīcā kļuva par pravietisku balsi visai tautai? "...Bet zēns Samuēls augdams auga, un viņš labi patika gan Tam Kungam, gan cilvēkiem..." (1.Sam.2:26).
Kas visiem šiem īpašajiem cilvēkiem ir kopīgs?
Pirmkārt, viņi darīja labāko iespējamo no savas puses. Viņi izcili paveica to, ko Dievs viņiem uzticēja darīt... un, kad pienāca laiks, Viņš viņus īpaši paaugstināja.
Otrkārt, viņi sevi neizcēla. Dāvids kalpoja ķēniņam Saulam, kaut arī ķēniņš bija nežēlīgs un slikts boss. Rute bija gatava atbalstīt sava mirušā vīra māti – atraitni Naomiju.
Treškārt, viņi vēlējās un bija gatavi mācīties. Dievs atbildēja Rutes lūgumu, dodot viņai labāko mentoru – Naomiju, labāko vīru – Boāsu (Rutes 2:2-3).
Dieva labvēlība, Tev palīdzēs atrast kontaktu ar pareizajiem cilvēkiem, būt pareizā vietā pareizā laikā. Ja Tu izvēlēsies to, ko Dievs ir jau izvēlējies priekš Tevis, Tev nekas cits neatliks kā piedzīvot svētības tajā. Tas Tevi neatbrīvo no iespējas piedzīvot pārbaudījumus un izaicinājumus. Tas tikai nozīmē to, ka Tev izdosies tas, kam Tu esi aicināts.

svētdiena, 2013. gada 10. marts

Slavēšanas lavīnas efekts (2)

Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr... (Ps.71:8) 
2007.gadā pēc smagas cīņas ar leikēmiju, pianists un dziesmu autors Rodžers Benets (Roger Bennett) nomira. Kādu laiku Viņš pat cerēja uz atveseļošanos, bet slimība atgriezās atkal un atkal, līdz beidzot...
Reiz Rodžers ierakstīja savā interneta mājaslapā:
"Mūsu ienaidnieks mums pielavās tieši tā, kā Bībele to apraksta – kā rūcošs lauva. Viņš slēpjas krūmos un gaida jebkādu vājuma pazīmi. Un tad viņš uzklūp... Es nedomāju manu fizisko stāvokli. Man viņš uzbruka viskritiskākajam – manam priekam... manai uzticībai... un manai cerībai. Katru reizi, kad es centos domāt pret debesīm, manas domas atlēca no šīs tēmas kā bumbiņa. Katru reizi, kad es mēģināju skatīties uz pozitīvo, vienīgais ko spēju domāt bija tumšā, bezcerīgā nākotne.
Tad kādu reizi velns izmantoja savu visefektīvāko ieroci – šaubas. "Tu sauc sevi par kristieti? Kāds liekulis!. Tu esi tik nobijies, kā jebkad... tik piepildīts ar izmisumu. Tad nu gan liela Tava ticība, Gospela Dziedātāja kungs!" Es pat sāku noticēt visam, ko viņš teica. Es izmēģināju visu ko, lai tikai izrautos no tā... Es domāju, ja es spēšu iemigt, no rīta tas varētu būt pārgājis .. bet laiks šķiet gāja kā palēninājumā. Aizmigt nebija iespējams. Tad es centos lasīt Bībeli, bet vārdi šķita bezjēdzīgi un es nevarēju neko saprast."
Tad Rodžers piedzīvoja tādu kā atklāsmi. Viņš atcerējās par Pāvila un Sīla piedzīvojumu cietumā.
"Es it kā ieraudzīju, kā viņi neļāvās izmisumam," viņš atstāsta savu piedzīvoto. "Viņi dziedāja slavas dziesmas un tas kļuva par viņu ieroci. Vienu dziesmu pēc otras... un visas manas vecās dziesmas atnāca pie manis... un es dziedāju tās viens pats guļot tukšā istabā. Tas var būt nebija labākais izpildījums manā mūžā, bet tas noteikti bija pats spēcīgākais svētību piedzīvojums, ko es esmu saņēmis."
Bībelē Psalmu autors rakstīja: "Lai mana mute ir pilna Tavas slavas, vienumēr apliecinādama Tavu godību" (Ps.71:8).
Arī Tu vari to izmēģināt.
Tas patiešām darbojas!

svētdiena, 2013. gada 3. marts

Slavēšanas lavīnas efekts (1)

Bet es ... vairošu Tavu slavu. (Ps.71:14) 
Nav tāda ierobežojuma, lai Tu pielūgtu Dievu tikai baznīcā. Mēs varam apņemties darīt kā psalma autors: "Es slavēšu To Kungu vienumēr..." (Ps.34:2).
Tas, ka kaut arī Tev nav gluži tāds noskaņojums, lai slavētu Dievu, bet Tu to tomēr dari, jo vēlies iepriecināt Viņu, tiek saukts par "pateicības upuri" (Ebr.13:15). Un, ja slavēšana kļūst kā dzīvesveids, tad tam ir lavīnas efektu (tas ir, darbība izraisa izmaiņas, kuras savukārt veicina nākošo darbību). Kad Tu pastāsti Dievam cik brīnišķīgs Viņš ir, cik ļoti Tu Viņu mīli un cik ļoti vēlies pavadīt laiku kopā ar Viņu, Tu visticamāk piedzīvosi, ka cilvēki Tev apkārt savukārt centīsies pastāstīt un parādīt Tev, cik brīnišķīgs patiesībā esi Tu, cik ļoti viņi Tevi mīl un vēlas izbaudīt laiku kopa ar Tevi. Laikam ejot gan Tava ģimene, gan Tavi draugi, gan pat nejauši paziņas sāks sajust šo ietekmi.
No otras puses, ja Tu neizsaki Dievam to atzinību, ko Viņš ir pelnījis, Tu atņem sev to, kas Tev tik ļoti ir nepieciešams. Dāvids sacīja: "Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu" (Ps.34:4). Dievs ir tuvu [Viņa goda krēsls atrodas] pie Viņu slavējošiem ļaudīm (Ps.22:4).
Tad Tu Viņam saki: "Tu esi brīnišķīgs; nav tādas problēmas, kuras Tu nevari atrisināt; nav tādas vajadzības, kuras Tu nevarētu apmierināt. Es esmu uzticējis visas savas rūpes un ilgas Tev. Es zinu, Tu mani mīli. Es nepadošos depresijai un domām par sakāvi. Es uzticos, ka Tu aizsargāsi mani no visām briesmām, atvērsi durvis, kas ir bloķētas un dosi man uzvaru.”
Un Dievs sūta Savus eņģeļus, lai tie cīnītos un uzvarētu garīgās cīņas Tavā vārdā (Ebr.1:14). Nav brīnums, ka Dāvids teica: "…Bet es cerēšu pastāvīgi uz Tevi un vairošu Tavu slavu" (Ps.71:14).
Tas darbojas!
Vai nav laiks arī Tev to nopietni pardomāt?