svētdiena, 2013. gada 27. janvāris

Uzticēties Dieva apsolījumiem

Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir ‘jā’... (2.Kor.1:20 Jaunais tulk.) 
Esi kādreiz piedzīvojis kā draugs netur doto solījumu? Noteiktajā datumā alga netiek izmaksāta, izsauktais remontdarbu strādnieks neierodas, norunātā tikšanās tiek atcelta? Rēķinies ar to, ka cilvēki Tevi var piekrāpt.
Taču Dievs tāds nav, "Dieva Dēls Kristus Jēzus ... nav bijis jā un nē… Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā..." (2.Kor.1:19-20). Apzinoties šo patiesību, Tu vari dzīvot ticībā, kaut arī reizēm nākas pat pagaidīt, kamēr tas piepildīsies.
Džeimss Makdonalds (James MacDonald) raksta: "Neziņa ir tas, kas mūs moka. Mēs šaubāmies… uztraucamies… krītam izmisumā... pārdzīvojam un raizējamies... Ja mēs zinātu, kā viss atrisināsies, mēs justos labāk. Mēs varam pārdzīvot sliktu dienu... mēnesi... vai pat gadu... ja vien mēs zinām, kā tas viss beigsies. Veselības krīzes... problēmas ar attiecībām ģimenē... neziņa un uztraukums par bērniem... mums visiem dzīvē ir kādas jomas, kurās mums ir nepieciešams uzticēties tam, ko Dievs teica... Viņš zina, ko Viņš solīja. Viņš nemelo un Viņš nekad neaizmirst. Viņš vienmēr visu dos īstajā laikā. Kurš vēl var dot tādu solījumu? Tagad es vēlētos kaut es varētu teikt, ka viss vienmēr atrisināsies labi un pat perfekti jau mūsu dzīves tuvākā laikā, bet tad es melotu... Nav iespējams visu Dieva apsolīto aptvert un saņemt rēķinoties tikai ar šīs dzīves fizisko realitāti. Ir Mūžības faktors, kas vienmēr ir jāpatur prātā... Mūžība visu sasaista kopā ... Mūžīgā Dzīve... un Debesu Valstības realitāte ir tas, kas padara Viņa solījumus tik vērtīgus."
Viktors Frankls (Victor Frankl), kurš pārdzīvoja holokausta šausmas, reiz teica: "Vāja ticība tiek vēl vairāk pavājināta, piedzīvojot nepatīkamus notikumus un katastrofas, bet stipra ticība ar to tiek tikai vēl vairāk stiprināta."
Svētdienskolas nodarbībās bērniem bija jācenšas iemācīties 23.Psalms. Tomēr mazais Tims nevarēja iegaumēt vairāk kā tikai pirmo rindiņu. Kad pienāca lielais uzstāšanās brīdis visu vecāku priekšā, viņš piegāja pie mikrofona, pasmaidīja un paziņoja: "Tas Kungs ir mans Gans... un tas ir viss, ko es zinu!"
Tas arī ir viss, kas Tev tagad ir jāzina.

svētdiena, 2013. gada 20. janvāris

Mainīties un augt

Viņi iet no spēka uz spēku... (Ps.84:8) 
Kādā no Peanuts (Zemesrieksti) sērijas (Peanuts) karikatūrām Čārlijs Brauns (Charlie Brown) saka savam draugam Linusam: "Ko Tu darītu, ja Tev būtu sajūta, ka nevienam nepatīc?" Linus atbild: "Es sāktu pārdomāt, ko es varētu mainīt, lai to labotu." Tad Čārlijs Brauns saka: "Kā es ienīstu šo atbildi!"
Ir trīs iemesli, kāpēc arī daudziem no mums nepatīk šī atbilde, un mēs labprāt vēlētos apturēt dzīvi tajā punktā, kurā esam:
  1. Ja nokļūt tur, kur mēs esam pašlaik, prasīja no mums ļoti lielu piepūli, tad aicinājums ‘ejam tālāk!’ nav tas, ko mēs vēlamies dzirdēt.
  2. Mēs esam atkarīgi no saviem ieradumiem: mēs veidojam savus ieradumus... tad mūsu ieradumus veido mūs.
  3. Izmaiņas mums liek justies nedroši, dziļi sirdī mēs baidāmies, ka kaut kas var neizdoties, kaut kas tiks prasīts no mums.
Šveices Alpos ir kāda piemiņas plāksne, kur ir rakstīts: ‘Viņš nomira kāpdams.’ (Brīnišķīga tēma piemiņai!)
Izaugsme arī ir kā kāpšana kalnā. Ja vēlies, lai Tava izaugsme turpinātos, Tu nekad nedrīkst apstāties kāpt. "Bet taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena" (Sal.pam.4:18).
Kā tad mēs varam zināt ka neesam pārtraukuši savu izaugsmes procesu? Ja ilgāku laiku mūsu dzīvē nekas nav mainījies, tad acīm redzot esam apstājušies.
Savā grāmatā ‘Mācīšanās, lai izmainītu dzīvi’, Dr Hovards Hendriks (Howard Hendricks) lūdz savus lasītājus nopietni pārdomāt par sekojošiem jautājumiem: Ko Tu esi mainījis pēdējā laikā? Piemēram, pagājušajā nedēļā? Vai pagājušajā mēnesī? Vai Tu vari nosaukt dažas ļoti īpašas izmaiņas? Vai arī Tava atbilde kā vienmēr ir neticami izvairīga? Ja Tu apgalvo, ka piedzīvo izaugsmi, tad konkrēti kā? Ja Tu centies atrunāties, ka Tava izaugsme ir visas dzīves jomas aptveroša, tad pamēģini nosaukt kaut vienu!
Patiesi efektīva izaugsme ir notikusi tikai tad, ja konkrēta persona ir mainījusies. Ja nekas nav mainījies, izaugsme nav notikusi. Lūdz Dievam gudrību, lai Tu spētu ieraudzīt tās jomas savā dzīvē, kur Tev ir nepieciešama patiesa izmaiņa un izaugsme...

svētdiena, 2013. gada 13. janvāris

Pieņemt lēmumu un darīt

...ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība... (Mat.25:29) 
Katrs sasniegums sākas ar lēmuma pieņemšanu. Izvēle, nevis sagadīšanās, nosaka Tavu likteni. 
Jēzus stāstīja līdzību par uzņēmēju, kurš vienam no saviem darbiniekiem uzticēja ieguldīt daudz naudas (desmit talentu), un viņš to dubultoja. Otrs darbinieks saņēma uz pusi mazāk (piecus talentus), bet arī viņš dubultoja viņam uzticēto naudas summu. Trešajam darbiniekam iedeva tiešām ļoti maz (vienu talentu), bet viņš pat necentās kaut ko uzsākt. Tā vietā viņš vienkārši apraka naudu zemē. Baidoties zaudēt to, kas viņam bija uzticēts, viņš nespēja pieņemt lēmumu pat nelielam riskam. "Kungs… tam… sacīja: tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis...?" (Mat.25:26). 
Bībele saka, ka mēs "dzīvojam ticībā [neredzot, neaptaustot], ne skatīšanā [fiziskām acīm]" (2.Kor.5:7). Ja Tu neesat gatavs uzņemties lūgšanās izlūgtu, rūpīgi pārdomātu un labos padomos pamatotu risku, Tu nedarbojies ticībā. Un "bez ticības nevar patikt [Dievam]" (Ebr.11:6). 
Jēzus noslēdza savu līdzību, sakot: "...ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs... bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir..." (Mat.25:29). Tavam mērķim būtu jābūt palielināt ieguldījumus visā ko Tu dari. 
Kens Blenčards (Ken Blanchard) to nosauc par Lielo Atdošanas principu. Tas nozīmē necensties pašam nodrošināties, atliekot kaut ko ‘nebaltai dienai’ (neuztraucieties, Viņš nepievils!). Lai iegūtu vairāk, Tev ir jāizmanto tas, ko Dievs ir jau Tev devis. Ja Tu sper soli ticībā, Dievs arī līdzdarbojas... un notiek pārsteidzošas lietas. Džons Meisons (John Mason) iesaka: "… Ne tas, kas mums ir, bet tas, ko mēs izmantojam; ne tas, ko mēs saprotam, bet tas, ko mēs izvēlamies, nosaka cilvēku laimes sajūtu." 
Tad, kad Tu ierobežo to, ko Tu plāno darīt, Tu ierobežo to, ko Tu vari darīt.
Padomā: ja nerīkosies tagad, vai tas galu galā nesagādās Tev lielākus zaudējumus?

svētdiena, 2013. gada 6. janvāris

Tava pašcieņa ir jābalsta Dieva viedoklī par Tevi

Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans (Jes.43:1) 
Martins Loids-Džons (Martyn Lloyd-Jones) raksta: "Kaut arī Tu reizēm jūties it kā pazudis starp miljonu miljoniem cilvēku šajā pasaulē; lai gan Tev šķiet, ka neesi nekas… tikai daļa no cilvēku masas, Dievs saka: "Es pazīstu tevi." Vai tas nav brīnišķīgi? Ja dzīves izaicinājumi sāk laupīt Tev pašcieņu, atrodi mirkli, lai pārdomātu kāpēc tā. Ja tevi sāpina vārdi un apgalvojumi, kā piemēram: "Es negribu tevi, es tevi vairs nemīlu...", vai arī "Tu esi nepiemērots šim darbam, piedodiet, mums tevi ir jāatlaiž...", vai arī "Tu visu laiku atkārto vienas un tās pašas stulbās kļūdas. Tu nekad nevari izdarīt pareizi...", vai arī " Kāpēc tu nevari būt tāds, kā piemēram, tava māsa vai tavs brālis...", atceries:
  1. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz to, kāda ir Tava profesija vai darbavieta. Kas būs tad, kad Tu vairs nevarēsi to turpināt, varbūt pat tiksi atlaists? Tu jutīsies nevērtīgs! Diemžēl ir tik daudz cilvēku: sportisti, mākslinieki, mūziķi, u.c, kuri tad, kad vairs nevar būt uzmanības centrā, jūtas nomākti un sāk domāt pat par pašnāvību.
  2. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz to, kas Tev pieder. Nesen ASV mājokļu tirgus zaudēja līdz pat 40% no tā vērtības vienā gada laikā. Miljoniem cilvēku piedzīvoja sava sociālā statusa lejupslīdi un viņu finansiālais nodrošinājums izkūpēja kā dūmi.
  3. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz citu cilvēku viedokli. Tas vienmēr padarīs Tevi neaizsargātu, viegli ievainojamu.
Kāds ir risinājums?
Uzzini, ko Dievs domā par Tevi un tad veido savu dzīvi balstoties uz to. "...saka Tas Kungs...: ‘Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!’" (Jes.43:1).
Vai ir iespējams vēl kaut kas labāks!