svētdiena, 2011. gada 25. septembris

Vai var pateikt, ka esam bijuši kopā ar Jēzu?

Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata... ka tie bijuši kopā ar Jēzu (Ap.d. 4:13)
Luanna Pratere stāsta: "Kad es piespraudu uzņēmuma logo piespraudi,  es jutos tik lepna, jo tagad ikviens varēja redzēt, kāda man brīnišķīga darba vieta. Es biju sajūsmā, līdz brīdim, kad kāds mani nokaitināja un es sapratu – es tagad nevaru reaģēt neņemot vērā, kādu iespaidu tas atstās! Ja Tev būtu jāvalkā "Dieva zīmogs uz pieres" (Atkl.9:4), vai Tu būtu jaukāks attiecībās ar lielveikala pārdevēju, īdzīgu priekšnieku vai niķīgu mazuli? Ja pasaule varētu redzēt to, kas Tu patiesībā esi, vai tas mainītu Tavu uzvedību? Vai tas, ka Tu esi piepildīts ar Svēto Garu, ir tik pat acīmredzami kā uzraksts pie žaketes atloka, kur teikts ka piederi Kristum? Es esmu pieradusi pie plāksnītes, tomēr joprojām es domāju, pirms reaģēt; es apsveru sekas, jo es baidos diskreditēt manu uzņēmumu… Kas ir rakstīts uz Tavas plāksnītes? Vai cilvēki var pateikt, ka Tu esi "bijis ar Jēzu?"
Jēzus to nostādīja ļoti vienkārši: "Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem" (Jāņa 15:8). Ja Tava dzīve tiktu nofilmēta, vai tā būtu filma, kas parādītu kāds esi mīlošs vīrs vai sieva, laba māte vai tēvs, apzinīgs darbinieks?
Autore Lisa TerKeursta raksta: 'Būsim godīgi, pārstāvēt Kristu ir grūti kamēr esam šajā grēcīgajā miesā. Mums jāļauj Viņa mācībai, lai tā iesūcas manā sirdī un prātā. Mums ir Viņu jālūdz palīgā, lai pārtrauktu mūsu dabisko miesas reakcija... Tātad, ja mans vīrs ir aizmirsis kaut ko izdarīt, vai mani bērni atkal sasmērē apģērbu, vai kāds uzkāpj man uz kājas, izraisot manī vēlēšanos reaģēt ... es varu teikt: "Tēvs ... darīt to, ko Tu vēlies, nevis to, ko es gribu."'

svētdiena, 2011. gada 18. septembris

Tu gribi ko mainīt?

Pārbaudiet paši sevi ... izmeklējiet paši sevi (2.Kor. 13:5)
Ja Tu nopietni domā par pārmaiņām, tad:
(1) Pirmā persona, kura ir labi jāpazīst, esi Tu pats. Cilvēciskā daba šķiet reizēm mums ļauj novērtēt visus citus, izņemot sevi. Tomēr, ja Tu neesi saskaņā pats ar sevi, Tu nevarēsi veidot labas attiecības arī ar citiem. Un, ja Tu netici pats sev, Tavs mazvērtības komplekss traucēs Tev dzīvot. Kāds laulību konsultants reiz teica: "Vissvarīgākās attiecības pie kurām ir jāpiestrādā ir attiecības ar sevi. Tev ir jākļūst par savu labāko draugu.” Bet kā Tu vari būt labākais draugs ar kādu, kurš Tev nepatīk, kuru Tu nepazīsti vai nerespektē? Tieši tāpēc ir svarīgi atklāt un saprast to, ko Dievs ir ieplānojis Tev… un tad darīt visu, lai kļūtu par šo personu. Un nevajag iedomāties, ka tas notiks vienā naktī. Tas ir process, kas prasa pārdomas, godīgumu, grēku nožēlu un pastāvīga sevis pilnveidošana. Bet ja Tu to apņemies, Dievs ir gatavs palīdzēt.
(2) Pirmā persona, pie kuras ir nopietni jāpiestrādā, esi Tu pats. Dr. Semjuels Džonsons rakstīja: "Tas, kurš ir ar tik mazām zināšanām par cilvēka dabu, ka ir gatavs meklēt laimi, mainot visu ko citu, bet tikai ne sevi, būs izniekojis savu dzīvi ar neauglīgu darbu, un pat vairojis bēdas, ko viņš centās novērst."
Bībele saka: "Pārbaudiet paši sevi." Tikai tad, ja izzinām sevi viszinošā Dieva priekšā, mēs atklājam, kur patiesībā ir mūsu problēmas. Un tad mums ir izvēle… Mēs varam būt, kā cilvēks, kas reiz apmeklēja savu ārstu un konstatēja, ka ir nopietnās veselības problēmās. Kad ārsts parādīja viņam rentgena uzņēmumus un pastāstīja, ka būs nepieciešama dārga operācija, vīrs esot jautājis: "Ok, bet cik daudz maksās tikai retušēt šo bildi?"
Vai arī mēs varat nolemt (ar Dievs palīdzību) mainīties!

svētdiena, 2011. gada 11. septembris

Kāpēc mīlestība?

Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota… Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās... (Rom. 12:9-13)
Dažreiz mēs aizstāvam mūsu mīlestības (labestības, laipnības, pacietības, miera, prieka un visu citu "augļa daļu") trūkumu, ar koncentrēšanos uz debesu mērķi un smago darbu, kāds (mums šķiet!) ir vajadzīgs, lai to sasniegtu… Bet mēs nevaram noturēt savu “aizsardzības līniju,” ja atceramies, ko tad patiesībā Kristus mācīja. Viņš teica: "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darāt arī jūs viņiem..." (Mat. 7:12).
Kad bija pēdējā reize, kad Tu devies kādam palīdzēt, necerot kaut ko saņemt pretī? Māte Terēze teica: "Diena, kas nodzīvota neparādot mīlestību citiem, ir diena, kuru nebija vērts dzīvot." Mīlēt cilvēkus - tam ir jābūt dzīves veidam, noteiktai attieksmei un saistībām, kuras mēs uzņemamies katru dienu.
Viljams Barklijs rakstīja: "Vairāk cilvēku ir ievesti baznīcā ar reālu kristīgās mīlestības laipnību, nekā ar visas pasaules teoloģijas argumentiem. Un visvairāk cilvēku ir padzīti no baznīcas ar vienaldzību un neieinteresētību no tā saucamo kristiešu puses, nekā to spētu visas pasaules šaubas..."
Vai Tu kādreiz esi padomājis, ka varbūt visas tās mazās dzīves problēmas, kas katru dienu Tevi atkal un atkal aizkaitina, patiesībā ir tikai Dieva dotās iespējas Tev kļūt līdzīgākam Kristum?
Pirms jau daudziem gadiem Čaks Svindols rakstīja: "Ko Tas Kungs dara, lai palīdzētu man paplašināt manu redzesloku un ļaut man saredzēt, cik egoistisks es esmu? Ļoti vienkārši: Viņš man dod dažus aktīvus bērnus, kuri skrien un lec, saburza un nosmērē apģērbu, izlej pienu, laiza automašīnas logu, nomet lipīgas konfektes uz paklāja… tas izaicina manu gatavību izturēties ar nesavtīgu attieksmi... Tad man ir jāpārdomā, vai es esmu gatavs atteikties no mana komforta, manis paša vēlmēm, manis paša grafika, manis iedomātā priekšstata par to, ko vajag citiem... Tas tad arī noved mani atpakaļ pie Kristus."
Kā Tu redzi cilvēkus sev apkārt?
Vai saskati fantastisko iespēju parādīt viņiem savu mīlestību?

svētdiena, 2011. gada 4. septembris

Nepārtrauc lūgties par saviem bērniem

Es lūdzu pēc šī zēna... kamēr tas dzīvos... (1.Sam.1:27)
Katrs svētais reiz ir bijis bērns, tāpat kā arī ikviens noziedznieks. Kas tad rada atšķirību? Pašā saraksta augšgalā ir vecāku ietekme!
Pravietis Samuēls vadīja Izraēla nāciju četrdesmit gadus, svaidīja Dāvidu par ķēniņu un vadīja viņu dažu viņa svarīgāko lēmumu pieņemšanā. Bet kas bija dominējošā ietekme Samuēla dzīvē? Tā bija viņa māte Anna. Ieklausies viņas lūgšanā par viņa piedzimšanu: "Es lūdzu pēc šī zēna, un Tas Kungs man to ir devis, ko es esmu no Viņa lūgusi. Tādēļ es arī to Tam Kungam kā izlūgtu esmu novēlējusi uz visu mūžu, kamēr tas dzīvos, - viņš ir no Tā Kunga izlūgts..." (1Sam.1:27-28).
Nekad nenovērtē par zemu to spēku, kāds ir mātes lūgšanām par savu bērnu. Tikai Dievs zina, cik daudz lūgšanas tiek atbildētas tieši šajā brīdī, jo bija uzticīgi vecāki, kuri lūdza varbūt pat pirms daudziem gadiem. Ja Tava aizņemtība šajā straujā laikmetā atņem Tev lūgšanu laiku par Taviem bērni un mazbērni, tad Tu dari pārāk daudz nesvarīgu lietu! Nav nekas svarīgāks par laiku, ko pavadi kopā ar Dievu lūdzot par viņiem. Vēl nav pār vēlu sākt sirsnīgāk lūgt par bērniem, kuri ir iemesls Tavām asarām vai bēdām. Jēzus mātei bija neizsakāmi smagi skatīties uz savu Dēlu pie krusta... bet viņai arī bija neizsakāms prieks redzēt Viņu augšāmcēlušos no miroņiem.
Protams, Tu vari jautāt, vai Tavas lūgšanas ir efektīvas un kad tās tiks atbildētas? Tikai Dievs to zina! Tomēr nekad, nekad nepārtrauc lūgt, jo:
a) Dievs darbus veic saskaņā ar savu grafiku, nevis mūsējo;
b) Viņa veidi un līdzekļi, ir daudz pārāki par mūsējiem;
c) Ja mātes lūdz Dievu – Dievs to ņem vērā!