svētdiena, 2012. gada 29. janvāris

Tev ir vīzija? Tev tai ir ‘jāseko’ (1)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Pāvils bija pārliecināts par misiju. Viņš daudz ceļoja, ievēroja individuālu disciplīnu, centās novērsties no visa traucējošā un vienmēr paturēja acīs mērķi. "...Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim..." (Filip.3:13-14).
Veiksmīgi uzņēmumi ir tie, kuriem ir skaidri definēts pamatuzdevumu, kuru katrs komandas loceklis ir sapratis un kurš tiek nepārtraukti atgādināts. Dievs teica Habakukam: "...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt..." (Habak.2:2). Arī Tu vari uzrakstīt savu vīziju, pārlasīt to regulāri lai nekad to neaizmirstu, un tad sekot tai. Tavas veiksmes lielākais ienaidnieks nav ierobežojumi vai opozīcija, bet gan tas, kas novērš Tavu uzmanību no mērķa.
Vai esi dzirdējis par "balto ziloni?" Kad Siāmas karalis gribēja iznīcināt kādus savus ienaidniekus, viņš tiem dāvināja baltu ziloni. Toreiz baltos ziloņus uzskatīja par svētiem, un tāpēc neviens neuzdrošinājās noraidīt karaļa dāvanu. Nepatikšanas sākās ar to, ka baltajam “svētajam” zilonim taču nevar likt strādāt, tomēr tas ir jābaro - un pie tam daudz! Un tā, ķēniņa "dāvana" patiesībā izraisīja viņa ienaidniekiem finanšu grūtības un noveda pie sabrukuma.
Tāpēc uzmanies no "baltajiem ziloņiem", kas atņem Tev laiku, enerģiju un resursus. Lai aizsargātu savu vīziju jeb redzējumu, dzīvo ar šiem vārdiem: "Tāpēc … dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju … Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami" (Ebr.12:1-3).

svētdiena, 2012. gada 22. janvāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāatrod’ (2)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Jēzus sacīja: "... tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību..." (Jāņa 18:37). Kad Tu sapratīsi, kāpēc Tu esi šeit un tagad, un kāds ir Dieva dotais mērķis konkrēti Tev, tad Tu kļūsi praktiski neapturams. Tas nenozīmē, ka būsi neievainojams, bet Tev būs iekšējs spēks pārvarēt katru šķērsli dodoties uz priekšu. Ja arī Tev gadītos nomaldīties, Dievs Tevi tik ļoti mīl, ka pacentīsies pievērst Tavu uzmanību Sev, aicināt un virzīt Tevi pareizā virzienā... un beigu beigās Tu atkal būsi uz ceļa.
Tomēr, lai atrastu pareizās atbildes, vispirms ir jāuzdod pareizie jautājumi, kā piemēram:
Kādi ir manas dzīves lielākās vēlmes?
Kas motivē mani būt produktīvam?
Kas liek man iet uz priekšu arī tad, kad es esmu paguris?
Kas mani neļauj padoties, kad sastopos ar pretestību vai opozīciju?
Ko man patīk darīt, kas nav mans tiešais darbs?
Ko es daru tādu, kas izraisa apkārtējo pozitīvu atbildi un atbalstu?
Ko es daru, vai kas notiek manā dzīvē tad, kad durvis šķiet atveras automātiski un bez pūlēm?
Ko pieredzējuši līderi un dievbijīgi vadītāji domā par manu darbošanos?
Kas man liek justies patiesi labi, tādam kāds es esmu?
Kas iedvesmo manam radošumam sākt kūsāt?
Ko es esmu gatavs upurēt, lai paveiktu ko nozīmīgu?
Ko es daru tādu, ko gribētu ar prieku nodot Dievam apstiprināšanai?
Kas būtu tas, ko es darītu bez atalgojuma, ja es varētu to atļauties?
Ko Dievs man saka par to visu?
Nekad nav par vēlu, "atrast" savu redzējumu un tad sekot tam!

svētdiena, 2012. gada 15. janvāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāatrod’ (1)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Runājot par vīziju vajadzētu ievērot divas svarīgas lietas:
1) Tavam redzējumam ir jānāk no Dieva. Pastāv liela atšķirība starp centieniem īstenot savus mērķus vai Dieva dotu vīziju. Ja Tava vīzija ir no Dieva, tā "...īstenosies noteiktā laikā, ... jo tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks" (Habak.2:3). Tev nav jācenšas diriģēt notikumus; Dievs nodrošinās resursus un atvērs durvis īstajā laikā. Viņš arī parādīs īsto ceļu. Lūk, vēl kāds interesants Svēto Rakstu fragments: "… viss tas ir atkarīgs no laika un apstākļiem. Un cilvēks arī nezina savu nolikto laiku; nē, kā zivis, kas ieskrien ļaunā tīklā, un kā putni, kurus noķer ar cilpām, tāpat arī cilvēku bērni sapinas savos valgos laikā..." (Sal.māc.9:11-12). Dievs parādīs Tev īsto Tavas dzīves jēgu un dos Tev iespēju to arī izpildīt. Bet Tu vari tam pretoties, vai atlikt to, vai izvēlēties savā dzīvē citas lietas un galu galā tā izniekot Tev atvēlēto "laiku". Neiekrīti sava iedomīguma lamatās un nepazaudē to, ko Dievs ir paredzējis tieši Tev.
2) Tava vīzija būs savienota ar konkrētu jomu. Piemēram, Jāzepa piedzīvojumi sākās ar sapni par kviešu lauku (1.Moz.37:6-7). Kas ir Tava sfēra? Vai Dievs Tevi aicina darboties medicīnas nozarē, izglītības, finanšu, nekustamo īpašumu, vai kādā citā jomā? Tomēr tas noteikti būs par svētību citiem. Dievs teica Ābrahāmam: "...Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību..." (1.Moz.12:2).
Nemeklē slavu pats, tā vietā centies kalpot citiem. Ja Tu to izvēlēsies, tad Tava ietekme būs lielāka nekā Tava slava, un Tava mūžīgā alga būs daudz lielāka par to, ko Tu varētu uzģērbt, kur Tu varētu dzīvot, ar ko Tu varētu braukāt, vai ko Tu varētu piekārt pie sienas.

svētdiena, 2012. gada 8. janvāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāsajūt’...

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Pirms pravietis Habakuks saņēma redzējumu no Dieva (Habak.1:1), viņš “redzēja" savas tautas problēmas kur vien viņš gāja. Redzētais pravieti tā uztrauca, ka mēs viņu atrodam uz ceļiem... Viņš lūdza: "Cik ilgi, Kungs, es lai saucu pēc palīdzības...? Cik ilgi lai Tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību...? Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādam tiek nodarīta...? Laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids! ... bauslība kļuvusi maznozīmīga, un taisnība nekur nevar kļūt par uzvarētāju. Bezdievīgais uzveic taisno, un tiesa tiek sagrozīta..." (Habak.1:2-4). Pirms Dievs Tev atklās rīcības plānu, Viņš liks sajust/pārdzīvot kādas problēmas/izaicinājumus, kas Tevi aicinās domāt kā palīdzēt atrast atrisinājumu.
Luiss Brails (Louis Braille) gribēja lasīt un rakstīt, bet trīs gadu vecumā viņš bija traģiskā negadījumā zaudējis redzi, spēlējoties sava tēva zirglietu veikalā. Atsakoties samierināties ar pasauli pilnīgā tumsā, viņš teica: "Es izgudrošu sistēmu, lai arī aklie var lasīt un rakstīt..." Rezultātā miljoniem cilvēku ar redzes traucējumiem var būt īpaši pateicīgi Braila sistēmai. Kāda Psalma autors iesaucās: "Jo dedzība Tava nama labad mani ir ēdusi..." (Ps.69:10).
Kāda ir Tava viskarstākā vēlēšanās?
Ar ko Tu nevari samierināties?
Ko Dievs Tevi ir aicinājis paveikt?
...un ar kādām spējām Viņš Tevi ir apveltījis, lai Tu to izdarītu?
Pāvila karstākā vēlēšanās bija pastāstīt pasaulei par Kristu. Un viņam tas izdevās. Kad viņa ienaidnieki un nelabvēļi panāca viņa ieslodzīšanu, viņš nepadevās, bet pārvērta cietumnieka celli par rakstnieka patvērumu... un uzrakstīja trīspadsmit vēstules, kas ir spējušas mainīt vairāk dzīves gadsimtu laikā (kad viņš jau ir atstājis šo pasauli), nekā viņš būtu varējis cerēt paveikt, kamēr vēl dzīvoja.
Ko Tu esi gatavs dot?
Kam Tu veltīsi savu dzīvi?
Ja Tev ir vīzija… un tā ir no Dieva, Tu "sajutīsi" to.

svētdiena, 2012. gada 1. janvāris

Svinēt Ziemsvētkus katru dienu

...Man jānes labā vēsts par Dieva valstību, jo tam Es esmu sūtīts. (Lūk.4:43)
Kāda māmiņa stāstīja kā reiz novācot un iepakojot Ziemassvētku rotājumus, viņa pamanīja, ka Bērns Jēzus [eglīšu rotājums!] bija pazudis. Viņa pajautāja savam četrus gadus vecajam zēnam vai viņš nezina, kur Jēzus ir palicis. Mazais zēns atbildēja: "Es zinu, bet Viņš negrib, ka es kādam to saku." "Kāpēc ne?" māmiņa ļoti izbrīnījusies jautāja. "Tāpēc, ka Viņš nevēlas, ka Tu Viņu aizvāc prom un saliec kastē ar citām dekorācijām," mazais zēns svarīgi paskaidroja. Kāda apbrīnojama atziņa no bērna lūpām!
Kad Tu sapratīsi, kāpēc Jēzus ienāca šajā pasaulē, Tu arī sāksi svinēt Ziemassvētkus katru dienu visa gada garumā. Jēzus taču teica:
  1. "Es neesmu nācis [bauslību un praviešus] atmest, bet piepildīt" (Mat.5:17). Kāds dziesmu autors rakstīja: "...Visuma veidotājs, kā cilvēks cilvēkam tika padarīts par lāstu. Likuma prasības, ko bija noteicis, līdz pēdējam Viņš samaksāja..." Pilnībā viss ir samaksāts! Par Taviem bezdarbības, pilnvaru pārkāpšanas un tieksmju apmierināšanas grēkiem ir samaksāts pie Golgātas Krusta.
  2. "...Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu..." (Mat.20:28). Jēzus to teica, atbildot uz kādas mātes lūgumu, lai "šie abi mani dēli sēd Tavā valstībā viens Tev pa labo, otrs pa kreiso roku" (Mat.20:21). Citiem vārdiem sakot, Viņš paskaidroja, ka patiesībā runa iet par kalpošanu, nevis (pār)valdīšanu.
  3. "...Man jānes labā vēsts par Dieva valstību..." (Lūk.4:43). Katru reizi, kad mēs pakļaujamies Dieva gribai (nevis mūsu pašu), mēs sludinām citiem kā tas ir “dzīvot kā pilsonim Debesu Valstībā”.
  4. "...Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo" (Lūk.19:10). Iedomājies kā tas būs, ja Tu satiksi Debesīs kādu, ar ko kopā strādāji vai dzīvoji… un viņš Tev saka: "Kāpēc Tu nekad man nekad neko neteici par Dievu un Viņa Valstību?"
Pārdomā šīs četras atziņas vēlreiz, un Tu arī sāksi svinēt Ziemassvētkus katru dienu visa gada garumā!