svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Četru veidu devēji (4)

...Jāzeps atvēra visas noliktavas un pārdeva ēģiptiešiem, jo bads Ēģiptē pieauga (1.Moz.41:56). 
Bībelē ir pieminēti četri došanas veidi. Aplūkosim vienu no tiem tuvāk. 
Klēts cilvēki. Dievs izmantoja Jāzepu, lai veselas tautas pabarotu laikā, kad visā pasaulē valdīja bads. Kad faraona padomnieki nevarēja interpretēt valdnieka sapni, Jāzeps to varēja. Viņš faktiski ieteica faraonam plānu, kas ļautu ne tikai pabarot Ēģiptes iedzīvotājus septiņu bada gadu laikā, bet arī pabarotu tā laika civilizēto pasauli un, protams, padarītu faraonu par daudz bagātāku cilvēku, nekā viņš bija pirms šīs krīzes.
Kad Tu kalpo Dievam, Viņš var sniegt Tev informāciju pat par nākotni. Dievs var dot Tev ne tikai gudrību, lai izdzīvotu, bet pat iespēju uzplaukumam tur, kur citi piedzīvo lejupslīdi. Bet šādas attiecības ar Dievu nevar izveidot vienā nakti!
Jāzepa karjera uz Ēģiptes troni veda cauri gariem kavēšanās un drosmi atņemošiem apvedceļiem. Viņš piedzīvoja savas ģimenes nodevību, kārdinājumus un sava darba devēja sievas apmelojumus, nepelnītus ieslodzījuma gadus, kā arī ilgstoši neatbildētus jautājumus – kad Dievs pildīs savus solījumus. Bet Jāzeps nekad nešaubījās par Dievu. Un arī Tev nav iemesla šaubīties par Dievu! Ja Viņš var ņemt vergu un bijušo cietumnieku Jāzepu un padarīt viņu par senās Ēģiptes premjerministru, tad nekādi šķēršļi nav tik lieli, lai Dievs nevarētu pildīt Savu solījumu arī attiecībā pret Tevi.

Tātad, ja Tu esi naudasmaka persona, pārdomā kā Tev “ir līdz šim klājies" un sāc uzticēt Dievam pirmo vietu Tavos finanšu plānos. Ja Tu esi trauka cilvēks, "nebīsties, ej un..." dod! un Dievs dos Tev atpakaļ. Ja Tu esi grozu cilvēks, tad ieliec Dieva rokās to, kas Tev ir... un skatīties ko Viņš ar To darīs. Ja Tu esi klēts cilvēks ar ilgām sirdī palīdzēt tiem, kas cieš pasaulē Tev apkārt, tad atceries – nekas nevarēs atturēt Dievu darboties caur Tevi.

svētdiena, 2013. gada 22. septembris

Četru veidu devēji (3)

...tie visi... paēda, un salasīja [...] divpadsmit pilnus grozus... (Mark.6:42-43) 
Bībelē ir pieminēti četri došanas veidi. Šoreiz par vienu no tiem tuvāk. 
Grozu cilvēki. Mazs zēns atdeva savas pusdienas Jēzum... un Jēzus to izmantoja, lai pabarotu piecus tūkstošus cilvēkus. Pēc tam Jēzus mācekļi "salasīja no druskām divpadsmit pilnus grozus." Grozu cilvēki spēj saskatīt citu vajadzības kā lielākas, salīdzinot ar viņu pašu, un tad viņi saka: "Kungs, lūk, kas man ir, ņemt to, svētī un izmantot to." Kādā kontrastā (pozitīvā!) bija šis zēns salīdzinot ar Kristus mācekļiem.
Ievēro:
  1. Mācekļi mēģināja aizbēgt no problēmas. "Atlaid tos, ka tie var [...] sev pirkt ko ēst..." (Mark.6:36). Tava ticība aug tikai tad, ja Tu, saskaroties ar problēmām, nebēdz, bet meklē atbildes pie Dieva. Ja Tu tā risini problēmas, tad Tu būsi sagatavojies saņemt to, ko Dievs ir ieplānojis Tev nākotnē.
  2. Viņi neapzinājās tos resursus, kas viņiem bija. Jēzus teica: "Cik maizes jums ir? Eita un raugait..." (Mark.6:38). Mozum rokās bija tikai nūja, bet tā pavēra Sarkanās jūras ūdeņus. Dāvidam bija linga, bet tā nogāza no kājām milzi. Tu varbūt to vēl nezini, bet Dievs ir jau devis Tev atbildi Tavai vajadzībai. Viņš ir iedevis Tev kaut ko, kas ar Viņa svētību spēj vairoties tad, kad Tu to nodosi Viņa rokās. Atslēgvārdi ir, "ejiet un redziet."
  3. Viņi nenovērtēja mazas iespējas. "Šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes un divi zivis; bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?" (Jāņa 6:9). Tā vietā, lai gaustos par to, kas Tev nav, skaties uz Dieva bagātību un Viņa vēlmi darboties caur Tevi. "Un kas var nicināt šo sīko sākumu dienu? Bet tie ar prieku redzēs [...] – Tā Kunga acis, kas raugās uz visu pasauli..." (Cak.4:10). Visās situācijās ņem vērā Dieva Faktoru. Panākumu formula ir = Tu + Dievs!

svētdiena, 2013. gada 15. septembris

Četru veidu devēji (2)

... milti tīnē neizsīks un eļļas apaļā krūzē nepietrūks līdz tai dienai, kurā Tas Kungs atkal dos... (1.Ķēn.17:14) 
Bībelē ir pieminēti četri došanas veidi. Šoreiz aplūkosim vienu no tiem tuvāk.
Trauka (vai krūzes) cilvēki. Laikā, kad Palestīnā valdīja ļoti postošs bads, Dievs sūtīja pravieti Eliju uz Cārfatu (apdzīvota vieta Sidonā), sakot, ka viņš tur satiks kādu atraitni, kura pravieti pabaros. Kāpēc Dievs nesūta Eliju pie kādas turīgas ģimenes, kam bija lieli pārtikas krājumi? Tāpēc, ka bagātajiem brīnums nebija nepieciešams, brīnumu vajadzēja atraitnei!
Kad Elija lūdza, lai sieviete dod viņam kaut ko ēst, atraitne atbildēja, ka viņa to labprāt darītu, bet viņai "ir tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna sauja smalko kviešu miltu, un mazliet eļļas apaļā krūzē" (1.Ķēn.17:12). Viņai bija tieši tik daudz, lai vienu reizi vēl paēstu; tad viņai un viņas dēlam būs jāmirst badā. Varbūt Tu domā: "Tipisks mācītājs! Viņš atņem pēdējo maizes kumosu un savāc pēdējo santīmu no nabagu kabatas." Nē, šī bija pati apbrīnojamākā diena šīs sievietes dzīvē!
Dievs bija sagatavojis visu, lai nabaga atraitni vadītu Savas Brīnumainās Aizgādības teritorijā. Bet vispirms viņai vajadzēja pārvarēt bailes dot. "Elija tai sacīja: "Nebīsties, ej un gatavo... man mazu plāceni pašā sākumā un liec to iznest man ārā..., jo tā ir sacījis Tas Kungs, Israēla Dievs: milti tīnē neizsīks un eļļas apaļā krūzē nepietrūks līdz tai dienai, kurā Tas Kungs atkal dos lietu virs zemes.'' (1.Ķēn.17:13-14).
Ar ko šis stāsts beidzās? "Un viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Elija to bija sacījis. Un viņa ēda, tāpat arī viņš un tāpat viņas nams labu laiku. Bet milti tīnē neizsīka un eļļas apaļā krūzē nepietrūka, pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš caur Eliju bija runājis" (1.Ķēn.17:15-16). Dienu pēc dienas viņa piegāja pie miltu trauka un katru reizi konstatēja, ka tur ir vēl viena sauja miltu. Viņa atklāja, ka tad, kad Tu paklausi Dieva teiktajam, Viņš parūpējas par to, kas Tev patiešām ir nepieciešams.
Vai Tu esi trauka (jeb krūzes) cilvēks? Vai arī Tev ir bail atdot to, kas Tev ir sarūpēts, ieplānots vai atlikts malā ‘katram gadījumam’? Nebaidies. Tu vari uzticēties Dievam! Tad, kad Tu dod Dievam, Viņš ir apsolījis atdot "...pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru..." (Lūk.6:38).

svētdiena, 2013. gada 8. septembris

Četru veidu devēji (1)

Jūs sējāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi; ... un, kas pelna algu, tas ber to caurā makā. (Hag.1:6) 
Bībelē ir pieminēti četri došanas veidi. Turpmākā mēneša laikā aplūkosim katru no šiem veidiem tuvāk. 
Naudasmaka cilvēki. Pravieša Hagajas laikā, izraēla tauta bija tik aizņemta ar naudas pelnīšanu, ka viņiem nepietika laika Dievam. Skan pazīstami? Tad pravietis viņiem sacīja: “Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grezni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? ... palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos! Jūs sējāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi; ... un, kas pelna algu, tas ber to caurā makā... Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzi, iznāca maz, un, kad jūs to pārvedāt mājās, tad Es to tomēr izputināju. Kāpēc tā?" jautā Tas Kungs Cebaots. "Tāpēc, ka Mans nams stāv drupās un ikviens dzenas tikai pēc sava nama.” (Hag.1:4-9). Ja Tu vēlies, lai Dievs būtu ieinteresēts Tavas mājas labklājībā, Tev ir jābūt ieinteresētam Viņa namā. Ja Tu vēlies, lai Dievs svētī Tavu māju, sāc svētīt Viņa namu. Ja Tu vēlies, lai Dievs apsargā Tavu māju, sāc rūpēties par Viņa namu.
Tu varbūt jautā: "Cik daudz tad man vajadzētu dot?" Dievs nosaka minimālo ziedojuma apjomu – viena desmitā daļa no Taviem ienākumiem (3.Moz.27:32).
Ja kāds vēlas dot vairāk, tas var ņemt vērā sekojošus principus:
  • Tavas iespējas. "...tiem nebūs nākt Tā Kunga priekšā tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis" (Mozus 16:17).
  • Tava vēlēšanās saņemt. Dievs "...dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas [Dievs] arī dos un vairos jūsu sēju..." (2.Kor.9:10).
  • Tava mīlestība. "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta" (Mat.22:37).

svētdiena, 2013. gada 1. septembris

Kā dzīvot?

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā... (Jēk.1:12)
Šeit būs trīs svarīgi dzīves padomi:
  1. Esi neatlaidīgs. Kembels Morgans (G.Campbell Morgan) raksta par kādu vīrieti, kuram viņa veikals pilnībā nodega. Nākamajā rītā viņš sāka iekārtot pārdošanas vietu kūpošo drupu vidū un blakus novietoja uzrakstu ‘Zaudēju visu, izņemot sievu, bērnus un cerību – rīt no rīta veikals darbosies kā parasti’. Ja esi pakritis, nepaliec guļot, bet celies augšā! "Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu..." (Jēk.1:12)
  2. Apzinies mērķi. Helēna Kellere (Helen Keller) raksta: "Daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par to, kas veido patiesu laimi. Laime nav sasniedzama koncentrējoties uz savu vajadzību apmierināšanu, bet gan kalpojot cēliem mērķiem." Jēzus mācīja: "...Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu..." (Marka 10:45). Nelūdz, lai Dievs Tev dod došanas prieku; vienkārši sāc dot un Tava sirds sāks pukstēt ziedošanās ritmā. Kamēr Tu esi gatavs būt sējējs, Dievs dos Tev nepieciešamo sēklas daudzumu (2.Kor.9:10).
  3. Nepazaudē perspektīvu. Tava vilšanās var izrādīties Dieva dots uzdevums. "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu." (Sal.Pam.16:9). Vai zini, kā veidojas pērle? Kad smilšu grauds iekļūst gliemja čaulā, tas ap to sāk veidot koncentriskus perlamutru slāņus, kamēr 3 - 5 gadu laikā izveidojas pērle. Kāds dzejnieks raksta: "Šis stāsts ir ar morāli – vai tas nav lieliski, ko austere var izdarīt ar kumosu smilšu? Un ko mēs varētu paveikt, ja mēs tikai sāktu – ar tām lietām, kas nedod mums mieru." Vai Tu skaties pareizā perspektīvā? Centies saredzēt Dieva plānu tajā, ko Tu šodien piedzīvo!