svētdiena, 2014. gada 28. decembris

Meklēt Dievu

Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē […], no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš…” (Mat.2:1-2) 
Vai esi pamanījis, divus interesantus faktus par gudrajiem no austrumiem: 
  1. Kas viņi bija? Astrologi. Ebreji uzskatīja astroloģiju par nepieņemamu, par kaut ko pretēju patiesiem pravietojumiem. Esiet uzmanīgi! Ir cilvēki, kuru dzīves veidu Tu absolūti neatbalsti… tomēr arī viņi patiesi un godīgi meklē Dievu. Tāpēc esi iejūtīgs savās attiecībās ar viņiem. Grieķijas filozofi Atēnās uz Marsa Kalna bija izveidojuši panteonu saviem dieviem. Vai Pāvils bija tik satriekts, ka atteicās ar viņiem tikties? Nē! Viņš uzslavēja viņus par to, ka viņi ilgojas un meklē Dievu, piebilstot, ka “viņš [Dievs] radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums…” (Ap.d.17:26-27). Neizdari pārsteidzīgus secinājumus un nenoraksti cilvēkus pārāk ātri. Dieva acīs katra nezāle ir potenciāls rozes zieds un katrs zaudētājs ir potenciāls uzvarētājs. Un arī Tev būtu jāpriecājas par to! 
  2. Cik tālu viņi devās? Viņi atstāja savas ģimenes, komfortablās mājas un devās simtiem kilometru garā ceļojumā, lai atrastu Dievu. Viņu ceļojums turp un atpakaļ bija vismaz divu gadu garumā, un galamērķis bija mazs ebreju ciemats, kur visi uz viņiem lūkojās ar aizdomām un pat naidu. Tajā pat laikā, ebreju tautas līderi, kuriem bija pieejami visi pravietojumi par Kristus dzimšanu, neuzskatīja par vajadzīgu tērēt laiku un pūles, lai pārbaudītu vai tikai tas tagad patiešām nepiepildās. 
Mēs bieži citējam pravieša Jeremijas grāmatas 29. nodaļas 11.pantu: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību…” Bet neapstājies šajā vietā – turpini lasīt: “Un jūs piesauksiet mani, iesiet un pielūgsiet mani, un es jūs uzklausīšu! Jūs meklēsiet mani un atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds.” (Jer.29:12-13). Dzejniece Džūlija Karro (Julie Carro) par šo notikumu raksta: “Patiesi gudri cilvēki joprojām meklē Dieva vaigu, tāpat kā toreiz senatnē; lai dotu Kungam savas sirdis, kas ir kaut kas dārgāks un vērtīgāks par sudrabu un zeltu.” Cik tālu Tu esi gatavs iet savos Dieva meklējumos?