svētdiena, 2010. gada 29. augusts

www.Evanģēlijs.info

Bībelē mēs varam lasīt kā Jēzus pārmet farizejiem viņu cilvēcisko tendenci pārvērst Dievu par vienkāršu objektu:
... Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība [...] Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību... (Jāņa 5:39-40)
Lai kā arī mums to negribētos atzīt, šī tendence ir bieži sastopama arī mūsdienās. Dievs aicina mūs veidot attiecības, bet daudz vienkāršāk ir novienkāršot mūsu piedzīvojumus ar Dievu līdz "drīkst un nedrīkst" saraksta līmenim – ar to taču mēs paši varam tikt galā (ņemot vērā, ka labo darbu sarakstu tad arī sastādām mēs paši).

Tomēr Jēzus neprārprotami norādīja, ka Dzīvība ir atrodama tikai Viņā un nevis grāmatā, kuru studējam. Ja Grāmata (Bībele) nevada pie Jēzus, tad mūsu Bībeles pētīšana ir bezjēdzīga. Būsim godīgi – lai arī daudzi no mums sevi saucam par kristiešiem, kad nonākam līdz pamatjautājumiem, ir tik viegli citēt ticības apliecības un Svēto Rakstu tekstus, bet aiz tā visa pazaudēt Dievu, Kurš ilgojas pēc attiecībām.

Kas tad ir patiesas ticības pamatā? Lasi un dalies pārdomās šeit (www.evanģēlijs.info).

svētdiena, 2010. gada 22. augusts

Dievu var atrast Bībelē!

Jānis Kristītājs nonāca cietumā... un vienu dienu viņam rodas šaubas: "... Jēzus ir mans radinieks... neapmeklē mani cietumā... vai Viņš maz ir Tas...?" Tāpēc Jāņa mācekļi tiek sūtīti, lai uzdotu jautājumus.
Kad Jāņa mācekļi nonāk pie Jēzus, Viņš saka: "OK! Es jums gan nevaru dot atbildi... bet jūs paskatieties apkārt. Paliekat kopā ar mani vienu dienu..."
Jāņa mācekļi tā arī izdara... un tad atgriežas pie Jāņa.
Jānis: "Nu? Ko Viņš jums teica?"
Mācekļi: "Neko!"
Jānis: "Neko? Ko tad viņš darīja?"
Mācekļi: "Viņš darīja to un to, un tad vel to..."
Jānis: "Viss skaidrs! Viņš ir Mesija!"                                                         (Stāsta orģinālu skat. Mat.11:)

Kā Jānis to varēja saprast? Jo viņš zināja Jes. 35:5-6 un Jes. 61:1 – tur ir teikts, kas Mesijam ir jādara.
Uz kāda pamata Jānis ticēja? Viņš uzdeva jautājumus... un Sv. Raksti palīdzēja saņemt atbildi.

Bībelē ir tik daudz stāstu. To mērķis ir pastāstīt mums kāds ir Dievs. Dot pieradījumus, ka Dievam var uzticēties...
Bībelē ir tikai daži teksti ir kā norādījumi vai ieteikumi. Kāpēc? Jo stāsti sniedz pierādījumus!
Ja uzdodam jautājumu – kāds ir Dievs? Atbilde var būt – Dievs ir mīlestība (1.Jāņa 4:8)... Bet tas ir tikai apgalvojums... informācija.
Ja Dieva mērķis būtu dot informāciju/norādījumus, tad Bībelē pietiktu ar vienu lapu. Bet Dievs dod pieradījumus/stāstus...
Ja mēs gribam uzticēties Dievam, uzdodam jautājumus... meklējam pieradījumus Bībelē.
Nav cita ceļa kā iepazīt Dievu — atrast Viņu Bībelē!!!

svētdiena, 2010. gada 15. augusts

Ticēt ir uzdot jautājumus

Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles (Rom.10:17)
Vai kādreiz esi uzdevis jautājumu – kā tas notiek? Kā ticība var nākt no Dieva Vārda? Kā Dieva Vārds var šeit palīdzēt? Ir daudz cilvēku, kuri Bībeli uzskata par svarīgu, pat svētu grāmatu. Daudzi iegādājas Bībeli... un noliek to grāmatplauktā... bet tas neko nedod. Šajā pasaulē, kurā dzīvojam, tam nav efekta. Ticība/uzticēšanās nāk tikai iemācoties/uzzinot... Tāpēc ir jāuzdod jautājumi!
Kāpēc? Kas notiek, kad mēs uzdodam jautājumus? (...ir cilvēki, kuri paliek dusmīgi, ja viņiem jautā.)
... Pāvilu un Sīlu nosūtīja uz Beroju; tur nonākuši, viņi iegāja jūdu sinagogā. Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot. (Ap.d. 17: 11)
Tātad Pāvils nonāk Berojā. Viņš sāk mācīt cilvēkiem jaunu patiesību. Vai viņš dzird pretī: "Mēs tā neesam pieradusi... mūs tā nemācīja?" NE!!!
Šie cilvēki ir godīgi! Viņi sāka pārdomāt, ka varbūt tam Pāvilam ir taisnība... varbūt mēs neesam līdz šim pareizi sapratuši... Pārbaudīsim!
Kur viņi pārbauda? Bībelē!
Ko tagad Pāvils saka par to? Vai viņš sāk uztraukties: "Ko? Jūs mani pārbaudīsiet! Aizmirsāt kas es esmu? Jēzus man atklājās ceļā uz Damasku! Jums ir jātic visam, ko es saku!"
Ko Pāvils saka? Viņš uzslavē Berojiešus. Šie ir īpaši ticīgie! Lūdzu pārējie mācaties no šiem – viņi uzdod jautājumus!

Šodien cilvēki pārāk daudz klausa autoritātes. Citē vienu vai otru mācītāju... pārāk lasa grāmatas... Un par maz griežas pie Bībeles. Ja balstāmies uz autoritātēm, labu slavu, tradīciju – tas nav tas, ko Jēzus mums iesaka darīt.
Starp citu, Jēzus neteica – ticiet man, klausieties, ko es jums saku, jo esmu Dieva Dēls.
Viņš deva izskaidrojumu/pierādījumu no Sv.Rakstiem un atstāja cilvēkam tiesības uzdot jautājumus un pieņemt lēmumus.

svētdiena, 2010. gada 8. augusts

Kāds ir Bībeles mērķis?

Kāpēc mēs kaut kam vai kādam neuzticamies? Jo nepazīstam! Mums jau no mazotnes māca – nerunā ar svešiem cilvēkiem! neuzticies svešiniekam! … un tas šājā pasaulē ir pareizi.

Un tāpēc arī – ja mēs nepazīstam Dievu, mēs Viņam neuzticamies.

Tomēr Dievu tas neapmierina… un Viņš atrod veidu kā to risināt. Viņš dod pierādījumus, lai mums palīdzētu uzticēties Viņam, saprast kāds Viņš ir.

Jo ja mēs iepazīstam Dievu – mes uzticamies Viņam...

… šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. (Jāņa 17:3)

Tātad Bībeles mērķis nav ieteikt ko darīt un ko nedarīt… mērķis nav dot visas atbildes vai izskaidrot visu patiesību.

Bībeles mērķis ir palīdzēt ticēt Dievam… Kā tad mums jālasa Bībele?

Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, […] tie ir, kas dod liecību par Mani! (Jāņa 5:39)

Kristus saka, ka ja mēs domājam ‘jo vairāk tekstus zināsim no galvas, jo labāk’, tad neesam sapratuši, kas ir Bībeles mērķis.

Dievs nedeva Bībeli, lai mums būtu ko darīt – tad, kad nav ko darīt…

Tad, kad Tu lasi Bībeli, kas Tev tur ir jāmeklē? kādi jautājumi jāuzstāda?

bible_jesus_face Ko ,,tas un tas” man stāsta par Dievu?

Tas ir pamatjautājums, kurš Tev ir jāuzstāda par

- katru Bībeles mācību...

- katru stāstu Bībelē...

- katru doktrīnu...

Tikai tad, ja Tu atbildēsi uz šo jautājumu (saskatīsi to Bībelē) – Tu varēsi saprast/secināt, ko tas saka par mani, manu dzīvi, un par to, kas jādara...

Ņemot rokās Bībeli – vienmēr jautājums Nr.1 – ko tas (teksts ko lasu) māca par Dievu?

svētdiena, 2010. gada 1. augusts

ap.Pāvils vs. ap.Jēkabs

… mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem… (Rom.3 :28)

… tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva… (Jēk.2:17)

mma-fight Divi, šķiet dažādi, Bībeles teksti… Vai tiešām apustulis Pāvils raksta vienu un apustulis Jēkabs viņam nepiekrīt? Vai viņi runā viens otram pretī?

Ir kristieši, kuri dedzīgi piekrīt vienam no viņiem, tajā pat laikā necenšoties ieklausīties otrā.

Mēģināsim saprast (noteikti iesaku Tev izlasīt Tavā Bible vairāk kaut ko no Pāvila un Jekaba)…

Terminu lietojums:

Ap.Pāvilam ticība ir uzticēšanās Dievam (jeb atkarība no Dieva). Viņam darbi ir bauslības darbi... cenšanās nopelnīt glābšanu.

Ap.Jēkabam ticība ir reliģiska atziņa/pārliecība, kas var būt dzīva vai mirusi. Viņa uztverē darbi ir ārēja ticības apliecināšana. Jēkabam ticība un darbi nav pretēji termini, bet gan viens otru papildina.

Tātad ap.Jēkabs terminus lieto savādāk nekā ap.Pāvils – tas ir jāzina/jāatceras...

Rakstītā nolūks/mērķis:

Ap.Pāvils atbild uz jautājumu – kā mes tiekam glābti? Vai tā ir Dieva dāvana vai nē?

Ap.Jēkabs apskata taisnotas personas dzīvi. Kas notiek pēc tam, kad tu esi pieņēmis Dieva dāvāto pestīšanu... kā dzīvo tāda persona?

Kopīgā nostāja:

Abi ir pret nepareizu likuma izprašanu/izmantošanu/lietošanu.

Un vēl…

Ap.Pāvils rakstīja jūdiem (ar jūdu domāšanu...), kuri lietoja likumu, kā glābšanās

iespēju.

Ap.Jēkabs rakstīja vēlāk, lai palīdzētu tiem, kuri bija pārpratuši Pāvilu... tiem, kuri sāka domāt – nav absolūti nekādas nozīmes ko es daru, kā dzīvoju...