svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

Kā saprotam to, kas Bībelē teikts par Jēzu Kristu?

openBible Reizēm mēs dodam sliktus padomus viens otram, piemēram – vienkārši palasi Bībeli, tu atradīsi atbildes uz visiem jautājumiem...
Tā tomēr nebūs... Nav iespējams atrast Bībelē atbildes uz VISIEM jautājumiem!
Ir jāsaprot, ka Bībele tika sarakstīta citā laikā, to rakstīja citas kultūras un domāšanas veida cilvēki.

Ir semītiskā domāšana, kas vienmēr prasa – kāpēc? Kāds ir iemesls?
Un ir grieķiskā (kā mēs šodien), kas prasa – kā? Analīze, process, metode...
Tāpēc arī ir tik daudz pārpratumu teoloģijā...
Protams, Bībelē ir visas atbildes tikai tās ir atbildes uz tiem jautājumiem, kurus uzdeva Bībeles rakstītāji...
Ja uzdosim jautājumu – “Kāpēc Kristus nāca uz mūsu zemi?”, tad atbilde/iemesls ir atklāts…
Bet ja jautāsim – “Kā? Kā tad tas īsti varēja notikt? No tēva jābūt 23 hromosomām, no mātes 23...”

Tātad Bībelē var atrast tikai tās atbildes, kuras atbild uz autoru jautājumiem…

Jēzus mirst pie Krusta!
Ja jautājam (semītiskā attieksme) – “Kāpēc? Kāds ir iemesls?” Atbilde ir! – “Lai glābtu!”
Ja jautāsim (grieķiskā attieksme) – “Kā Viņa nāve var glābt?” Tad ar tiešu atbildi, bez lielas filozofēšanas (atkal grieķiskā attieksme) būs grūtības...
Bībeles mērķis nav atbildēt uz katru savdabīgu vai pat muļķīgu jautājumu.
Bībele runā par cilvēces glābšanu!
Bībele mums atklāj pašu galveno – Kristus ir augšāmcēlies!
(Un Tev bija jāatbild: “Patiesi augšāmcēlies!”)

0 comments:

Ierakstīt komentāru