svētdiena, 2011. gada 12. jūnijs

Vēstījums no kalna – 1

Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. [...] Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapoles, no Jeruzālemes, no Jūdejas un no viņpus Jordānas gāja Viņam pakaļ.
Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās pie Viņa. Savu muti atdarījis, Viņš tos mācīja, sacīdams:
"Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. 
Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. 
Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. 
Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. 
Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. 
Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. 
Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. 
Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība. 
Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ... (Mat.4:23,25; 5:1-11)
Galilejas jūras piekrastes pakalni Jēzus šīs zemes dzīves laikā bija patvērums izstumtajiem, svētajiem revolucionāriem un cīnītājiem par tautas neatkarību. Daudzi no viņiem slēpās tuvējās alās un bija gatavi lietot spēku savu mērķu sasniegšanai. Turpat tad arī atrodas "svētību kalns" no kura Jēzus uzrunāja savus sekotājus.

Bet kāpēc Jēzus devās tur, lai uzrunātu cilvēkus?
Kāpēc cilvēki sekoja viņam uz šiem pakalniem?
Kas bija tas, kas lika viņiem atstāt ikdienas pienākumus un doties kalnos?
Daudzi saka, ka Kristus Kalna Svētruna ir kristietības centrs. Tomēr, kas tad patiesībā bija tas, ko Jēzus tur pasludināja?
Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā... (Mat.5:44)
Mums šķiet, ka Kristus tur saka – esiet mīļi un jauki viens pret otru. Tur mazliet ir arī kaut kas no tā, bet cilvēki taču nekāpa kalnos, lai uzzinātu, ka vajag būt jaukiem. Cik bieži mums ir priekšstats, ka Kristus svētruna ir kluss, jauki romantisks skatījums uz reliģisku dzīvi, kura ir diezgan patālu no ikdienas dzīves realitātes. Vai arī – kas ir jādara, lai tiktu debesīs, kad tu nomirsti.

Patiesībā - tas ko dara Jēzus, vairāk līdzinās politiskai kampaņai.
Tas ir it kā Jēzus grib sākt jaunu kustību – tāpēc veic aģitāciju, lai saviem klausītājiem vienkārši paskaidrotu kāds ir tas jaunais veids, lai būtu Dieva ļaudis.

0 comments:

Ierakstīt komentāru