svētdiena, 2012. gada 1. aprīlis

Sekojot Jēzus pēdās (2)

Jo uz to jūs esat aicināti... lai jūs sekotu Viņa pēdām. (1.Pet.2:21)
Jēzus zināja, ka Viņam nav jāpierāda sevi. Pie krusta, skeptiķi teica: “... palīdzi pats Sev; ja Tu esi Dieva Dēls, kāp no krusta zemē” (Mat.27:40). Kāda bija Viņa reakcija? Viņš atteicās pieļaut, ka citu komentāri iebiedē Viņu vai maina Viņa plānus. Viņam nevajadzēja apkārtējo apbrīnu vai piekrišanu; Viņam jau bija Viņa Tēva apstiprinājums: "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts" (Mat.3:17).
Jēzus netērēja laiku, lai atbildētu Saviem kritiķi. "… Un Viņš tam neatbildēja neviena paša vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās" (Mat.27:14). Jēzus atbildēja badacietējiem, nepieciešamībām un tiem, kas Viņu patiesi meklēja, bet ne tiem cilvēki, kuri mēģināja Viņu izaicināt. Tu neko neesi parādā kritiķim! "Nerunā bezprāša ausu priekšā, jo viņš nicina tavas runas gudrību" (Sal.Pam.23:9). Vai zini, kāpēc nekad nav ticis uzbūvēts piemineklis kādam kritiķim? Jo kritiķi ir skatītāji, nevis darītāji!
Jēzus nekoncentrējās uz pagātni, bet gan uz nākotni. Jēzus māte bija stāvoklī ar Viņu pirms bija precējusies. Un tikai daži cilvēki zināja īsto patiesību. Jēzus uzauga un dzīvoja ar šo faktu, bet Viņš nejuta nepieciešamību to visiem izskaidrot. Pārtrauc sūdzēties, ka Tava ģimene bija slikta un bērnībā bija grūti apstākļi; pārtrauc runāt par savu ierobežoto izglītību vai neizdevušos dzīvi; pārtrauc atkārtot stāstus par tiem, kas Tevi sāpinājuši vai pievīluši, pārtrauc reklamēt Tavas sāpes vai trūkumus. Visi ir cietuši un ir ierobežoti kaut kādā veidā. "Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat?..."(Jes.43:18-19). Sātans spriež Tevi domāt par vakardienu, jo tā ir vienīgā informācija, kas viņam ir par Tevi. Jēzus aicina Tevi domāt par rītdienu. Tāpēc, ja Tu vēlies sekot Viņa pēdās, koncentrējies uz to, kas Tev ir priekšā.

0 comments:

Ierakstīt komentāru