Rāda ziņas ar etiķeti vērtības. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti vērtības. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 6. oktobris

Neiztirgo to, kas ir Tavs

Lai Kungs pasargā! Es lai tev atdotu sava tēva mantojumu? (1.Ķēn.21:3) 
Bībelē ir stāsts: "...jizreēlietim Nābotam bija vīnadārzs Jizreēlā blakus Samarijas ķēniņa Ahāba pilij. Un Ahābs teica Nābotam: “Atdod man savu vīnadārzu, man tur būs sakņu dārzs, jo tas ir tieši blakus manam namam, bet es tev tā vietā došu labāku vīnadārzu, un, ja gribi, es tev došu tā vērtību sudrabā!” Nābots sacīja Ahābam: “Lai Kungs pasargā! Es lai tev atdotu sava tēva mantojumu?” (1.Ķēn.21:1-3).
Sava, no tēviem un vectēviem mantotā, īpašuma aizstāvēšana prasīja Nābota paša dzīvību. Šodien mūsu tēvu un vectēvu ticība piedzīvo pieaugošu uzbrukumu gan skolas programmās, gan popkultūrā, gan sabiedrībā kopumā. Svēto Rakstu principi, kuri mūs ir vadījuši jau paaudzēm, tagad tiek apstrīdēti un šīs pasaules vareno “Ahabu” grauti. Bībele par to mūs jau ir brīdinājusi iepriekš, aicinot mūs būt modriem, ...tomēr nebaidīties. Dievs beigu-laika baznīcai deva vēstījumu: "Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš! ... Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu" (Atkl.2:10).
Nābots atteicās iztirgot to, kas likumīgi piederēja viņam. Viņš atteicās samainīt savas dzimtas vērtības pret kaut ko, kas varētu būt ‘labāks’. Viņš atteicās piekāpties, lai iegūtu šīs pasaules vareno un ietekmīgo labvēlību. Lūk tas ir piemērs arī Tev. Tā arī stāvi nešaubīgi, balstoties uz Dieva Vārdu, un atsakies padoties. Sapulcini ap sevi savu ģimeni un skaidri paziņo: "... bet es un mans nams – mēs kalposim Kungam" (Jozuas 24:15).