svētdiena, 2010. gada 24. oktobris

Septītkārt… Kas notika nepareizi?

Marionette_Doll

Tas, ko parasti cilvēki lieto kā argumentu pret Dievu (kur ir Dievs? kāpēc valda ļaunums?), man ir lielākais arguments par Dievu. Jo ja šajā universā viss būtu labi, kā Tu varētu būt drošs, ka Dievs nemanipulē ar Tevi?

Dievs respektē brīvību, viņš mūs pieņem par partneriem... Vai vari stādīties priekšā – visvarenais, visspēcīgais, viszinošais Dievs saka Tev (mazai skudriņai): „Es gribu attiecības ar Tevi...”

Es to nevaru saprast... Kādas var būt attiecības mums (mazajām skudriņām) ar Dievu, kurš paskatās uz mums un visu zina par mums – mūsu pagātni, nākotni... Viņš varētu darīt ar mums visu ko Viņš vēlētos... Bet Dievs saka: ”Es neizmantošu spēku pret Tevi... es dodu Tev brīvību...”

Tad kas notika nepareizi? Kas saplīsa jeb samaitājās... Mūsu Dievs tic brīvībai, bet kur tad ir problēma?

Kā mēs saucam šo problēmu mūsu kristīgajā žargonā? GRĒKS! Kā mēs saucam atrisinājumu? GLĀBŠANA (pestīšanas plāns)... Bet mēs nevaram runāt par atrisinājumu pirms mēs nesaprotam, kas tad patiesībā ir problēma... Mēs nekad nevarēsim izprast, pieņemt un pasniegt citiem atbildi, ja mums nebūs skaidrs jautājums...

Lai saprastu, kas patiesībā ir kristietības būtība, mums ir jāsaprot, kas tad ir universa problēma. Tikai tad, kad ir skaidri slimības simptomi – var ārstēt...

Kas tad ir problēma? Mēs to saucam par grēku... Hmm... bet kas tad ir grēks?

Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. 1.Jaņa 3:4

Grēks (‘hamartia’ - grieķu val.) ir, netaisnība (‘anomia’), nelikumība, patvaļa... Ko tas nozīmē? GRĒKS ir veids kādā mēs domājam…

Kur grēks notiek? Prātā! (Padomā – kurā brīdī Ieva „krita grēkā”? Vai tad, kad pieskārās auglim, vai kad nokoda, vai kad norija? Vai varbūt tad, kad stāvēja, skatījās uz koku un domāja – laikam jau tai čūskai taisnība...) Tas savukārt liek domāt par to, ka arī atrisinājumam, jeb glābšanai būs sakars ar domāšanu...

Grēks ir veids kāda mēs domājam! Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka grēks nav kaut kas materiāls, fiziski taustāms...

Es esmu uzaudzis draudzē, kur grēks bija materiāls (vielisks), kur valdīja uzskats, ka grēku var izmērīt centimetros... ja puisim mati garāki, tad ir grēks... ja meitenei svārciņi īsāki, atkal grēks... Es atceros tos laikus, kad aizejot uz baznīcu džinsos, varēja saņemt aizrādījumu, ka tas ir nepareizi (grēks?)...

Bet vai tad auduma, apģērba kvalitāte ir grēks? Vai grēks ir kaut kas, ko jūs ieēdat, kam pieskaraties? Grēks ir veids kādā jūs domājat! Grēks nav kaut kas, kas jūs padara fiziski netīrus! Jo tad jūs ejat pie ūdens un nomazgājaties... Grēka problēma ir, ka veids, kādā jūs domājat, ir mainījies! Darbība ir tikai domāšanas sekas...

Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. 1.Jaņa 3:4

Tātad katrs, kurš dzīvo bez-likumībā (jo viņš tā domā) – agrāk vai vēlāk pārkāps likumu arī fiziski...

0 comments:

Ierakstīt komentāru