svētdiena, 2010. gada 14. novembris

Desmitkārt… Dot nepatiesu liecību ir grēks!

Bībelē ir stāsts par tautu tuksnesi... un sacelšanos pret Mozu. Ļaudis ir izsalkuši un nav ūdens... Dzimst pat ideja labāk iet atpakaļ uz Ēģipti...

1 Un visa Israēla bērnu draudze nonāca pirmajā mēnesī Cina tuksnesī, un tauta apmetās Kadešā, un Mirjama tur arī nomira, un tur viņa tika apglabāta.
2 Un tur nebija draudzei ūdens; tad tie sacēlās pret Mozu un Āronu.
3 Un tauta cēla ķildu pret Mozu, un tie sacīja: "Kaut arī mēs būtu gājuši bojā, kad mūsu brāļi gāja bojā Tā Kunga priekšā!
4 Un kāpēc jūs esat veduši Tā Kunga draudzi šinī tuksnesī, ka mums un mūsu lopiem še jānobeidzas?
5 Un kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes un noveduši šinī posta vietā? Te nav sējas lauku, nav vīģu koku, nedz vīna koku vai granātkoku vieta, te pat nav ūdens ko dzert!"
6 Tad Mozus un Ārons aizgāja no draudzes pie Saiešanas telts vārtiem un metās uz sava vaiga; un Tā Kunga godība atklājās viņiem.
7 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:
8 "Ņem zizli un sasauc draudzi, tu un tavs brālis Ārons, un runājiet uz klinti, kas viņu acu priekšā, un tā izdos ūdeni; un lieciet no šīs klints iztecēt ūdenim un padzirdiniet šo draudzi un viņas lopus."
9 Tad Mozus ņēma zizli no Tā Kunga priekšas, kā Viņš tam bija pavēlējis.
10 Un Mozus un Ārons sapulcināja draudzi pie klints, un viņš tiem sacīja: "Klausaities jel, jūs stūrgalvji! Vai mēs spēsim likt izplūst jūsu vajadzībām ūdenim no šīs klints?"
11 Tad Mozus pacēla savu roku un ar savu zizli sita klinti divas reizes, un iznāca daudz ūdens, tā ka viņš padzirdināja draudzi un tās lopus.
12 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu: "Tādēļ, ka jūs neesat Man ticējuši un neesat Mani svētījuši Israēla bērnu acu priekšā, tādēļ jūs arī neievedīsit šo draudzi zemē, ko Es tiem esmu devis!" (4.Moz. 20: 1—12 )

Patiesībā sacelšanās ir ne tikai pret Mozu, bet arī pret Dievu...

Mozus īsti nezina ko darīt un griežas pie Dieva: ,,Dievs man ir problēma...” Dievs viņam atbild: ,,Neuztraucies, mēs problēmu atrisināsim... Es vienmēr rūpējos par savu bērnu vajadzībām un parūpēšos arī šoreiz... Mozu, netaisi nekādu skandālu, ej pie klints un mierīgā balsi uzrunā klinti...”

Bet Mozus pieiet pie klints, paņem savu nūju un sit klinti un saka:

“Klausaities jel, jūs stūrgalvji! Vai mēs spēsim likt izplūst jūsu vajadzībām ūdenim no šīs klints?” (10.p.)

Un tagad kritisks jautājums – kā Tu saproti, ko tad Dievs te saka?

“Tādēļ, ka jūs neesat Man ticējuši un neesat Mani svētījuši Israēla bērnu acu priekšā, tādēļ jūs arī neievedīsit šo draudzi zemē, ko Es tiem esmu devis!” (12.p.)

Neesi ticējis? Bet Mozus bija 40 dienas/naktis kalnā pie Dieva – kā lai saprot to, ka tagad netic? Viņš taču ticēja Dievam... Bet Dievs saka – neesi ticējis...

Kāpēc Mozus neiegāja apsolītajā zemē?

IEVĒRO — Dievs nesaka: ”Tāpēc, ka nepaklausījāt…” !!!

“Stingro ticīgo” (kā viņi paši sevi uzskata, lai gan pareizāk būtu - darbu reliģijas piekritēji) vēlēšanās būtu kaut tur būtu rakstīts – tāpēc, ka siti klinti — tapēc, ka nepaklausīji...

Bet Dievs nerunā par rīcību... Dievs runā par uzticības pazaudēšanu. Tu mani atklāji citiem nepareizā gaismā!

Cilvēki Mozu uzskatīja par autoritāti – viņi zināja, ka Mozus ir runājis ar Dievu... Un tagad tauta redzēja cik dusmīga ir Dieva uzticības persona... Ko viņi tagad domāja par Dievu?

“Tāpēc, ka tu mani nostādīji nepareizā gaismā, tu neieiesi apsolītajā zemē!”

Vai Tu zini, kurš ir pats smagākais grēks? – paradīt Dievu nepareizā gaismā!

Problēma universā ienāca ar to, ka sātans nepareizi pasniedza/parādīja Dievu  citiem... Sātans Dievu apmeloja un nostādīja nepareizā gaismā...

Tad, kad mēs runājam par savu ticību, kad liecinām — Vai viss ir kārtībā ar Dieva pasniegšanu... Kādu Dievu redz tie cilvēki, kuri klausās Tevī un redz Tavu dzīvi? Vai cilvēki nedomā – cik labi, ka es neesmu tajā draudzē!

Tāpēc arī Mozus neiegāja apsolītajā zemē...

Protams, Dievs viņam piedeva... Dievs Mozu uzmodināja no mirušajiem... Dievs Mozu sūtīja stiprināt Kristu... Nav jau problēma Dieva attieksmē pret Mozu...

Lielākais grēks ir uzticības pazaudēšana un Dieva nostādīšana nepareizā gaismā!

0 comments:

Ierakstīt komentāru