svētdiena, 2010. gada 7. novembris

Devītkārt… Dieva attieksme pret Tevi nav mainījusies

Tātad grēks ir uzticības laušana. Grēks nozīmē sabojātas, izjukušas attiecības... Kad Tu grēko – Tu neuzticies Dievam...
handsJa grēks ir sabojātas attiecības, tad kurš virziens tas ir: Dievs – cilvēks vai cilvēks – Dievs?
Dieva mīlestība ir beznosacījumu mīlestība – tātad tā nemainās apstākļu ietekmē... Dieva attiecības pret mums nav mainījušās grēka dēļ!!! Izjukušas ir attiecības cilvēks – Dievs
Dievs nekad nesaka: „Es Tevi mīlu, bet…! Es Tevi mīlu, bet vispirms..." Dieva attieksme nekad nemainās…
Vai esi gatavs svarīgam atklājumiem/secinājumiem?
Tu neko nevari darīt, lai Dievs Tevi mīlētu vairāk…
Piemēram, vai Dievs mīl Tevi vairāk tāpēc, ka ievēro sabatu, nezodz un nepārkāp laulību?
Tu neko nevari izdarīt, lai Dievs Tevi mīlētu mazāk...
Dievs aicina mūs mainīt mūsu attieksmi pret Viņu. Tas arī ir patiesas religijas mērķis – mainīt mūsu attieksmi pret Dievu. Piemērām, vai esi padomajis kāpēc mēs lūdzam Dievu, kāds ir lūgšanas mērķis? Varbūt mainīt Dievu? Ja pietiekami ilgi lūgsimies, vai Dievs beigās teiks: “Nu labi, es to negribēju, bet tāpēc, ka lūdzi, lai tiek...”
Lūgšanas iemesls ir mainīt manu attieksmi pret Dievu. Lūgšanas mērķis jau nav piespiest Dievu pieņemt manu viedokli... bet lai es varētu pieņemt Dieva viedokli un uzticēties Viņam.
Kāds ir Kristus kā Augstā priestera darba mērķis? Kāpēc Viņš to dara? Vai Viņa mērķis ir pateikt Dievam – esi nu labs pret cilvēkiem... Es tur biju! Tur uz zemes nav viegli... tāpēc esi labs pret viņiem...
Vai Augstā priestera kalpošanas mērķis ir izmainīt Dieva attieksmi pret mums?
Bet ieklausies šajā:
Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā laikā. (l.Tim. 2:3-6)
Dieva attieksme pret mums nav mainījusies!
Tanī dienā jūs lūgsit Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva. (Jāna 16:26-27)
Vienīgā problēma ir mūsu uzticība vai neuzticība… Grēks ir sacelšanās, neuzticības domas mūsos... Bet Dievs mūs mīl joprojām! Un Viņš mūs mudina no jauna veidot uzticēšanās attiecības ar Viņu!
Kristus ir Tas, kurš mūs aicina, sauc atjaunot paļāvību, uzticēšanos Dievam.
Vai tas Tevi nepārliecina?

0 comments:

Ierakstīt komentāru