svētdiena, 2010. gada 5. septembris

Kas ir Evaņģēlijs?

Es laikam kļūstu vecs... Kāpēc? Tāpēc, ka atkārtoju atkal un atkal vienu un to pašu :)

Bībeles mērķis ir mums stāstīt par Dievu.
    Kā parasti sauc šos stāstus/atklāsmes par Dievu? Pareizi! – Evaņģēlijs (jeb Labā vēsts).
   Kāpēc ir vajadzīga Labā vēsts/evaņģēlijs/stāsti par Dievu? Nē! Ne tāpēc lai būtu ko pirms iemigšanas palasīt. Problēma ir tajā, ka mēs nepazīstam Dievu. Tas bija galvenais iemesls kāpēc Kristus nāca uz šo zemi. Viņš atklajā visiem redzamā veidā – tāds, lūk, ir Dievs! "Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu."

Vēstulē Ebrejiem tiek stāstīts par Kristus kalpošanu debesīs:
Bet galvenais pārrunājamā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis Tas Kungs, ne cilvēks (Ebr.8:1-2)
Vai tas nozīmē, ka Kristus bija atsūtīs izlūkošanas misijā... un tagad atgriezies debesīs nodod informāciju Dievam Tēvam par mums... un nobeigumā saka: "Esi nu labs pret viņiem tur uz Zemes... es tur biju... tas nav viegli... patiesībā viņiem ir pat ļoti grūti, tāpēc esi nu saprotošs... es pastāstīšu cik tas bija briesmīgi... kādu dienu..."
Vai Kristus mērķis ir informēt Dievu? Vai tad Dievs Tēvs kaut ko nezina?

Kristus mērķis bija atklāt Dievu mums!!!
Kristus nāca, lai mēs zinot/pazīstot Dievu, mainītu savu sacelšanās attieksmi... lai mēs varētu sākt uzticēties.
Un Dievs izglābj katru, kas uzticas Viņam!
Lūk tas arī ir Evaņģēlijs!

2 comments:

mazā Ginta teica...

Man arī bija evanģēlijs – šajos grūtajos laikos algas pielikums (gan mazs, bet tomēr). Vai tad tā nav Laba Ziņa?
Es līdz šim domāju, ka evanģēlijs ir tie 4 stāsti Bībelē.

Ivo Roderts teica...

Man prieks par Tevi, Ginta!
...tomēr, vai Tavs algas pielikums atrisina pasaules problēmas?
"...es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic..." (Rom.1:16).
Patiesībā es tā īsti par evaņģēliju negribētu nosaukt atziņu, ka Kristus ir nomiris priekš manis... Manuprāt tas nav īsti bibliski. Evaņģēlijs jau nav par mani. Pasaules problēmas neiesākās 1968.gadā...
Evaņģēlijs ir par Dievu (protams, tas ietver arī mani) – tas globāli risina Dieva uzticamības jautājumu!

Ierakstīt komentāru