Rāda ziņas ar etiķeti Dieva plāns. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti Dieva plāns. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 3. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (1)

Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu... tā jums būs taisīt. (2.Moz.25:9) 
Vispirms griezies pie Dieva pēc plāna. Dievs teica Mozum: "Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.” (2.Moz.25:9). Dievs zina, kas Tev nākotnē būs nepieciešams, Tu to nezini. Viņš sagatavoja Noa katastrofai vairāk kā simts gadus pirms plūdi sākās. Dievs atklāja Jāzepam visu nepieciešamo septiņus gadus pirms krīzes, lai pabarotu Ēģipti bada laikā. Bez Dieva vadības, labākais, kas Tev atliek, ir minējumi un prognozes.
"Un Tā Kunga godība parādījās Israēla bērniem kā rijēja uguns kalna galā. Un Mozus iegāja mākoņa vidū un uzkāpa kalnā, un palika kalnā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.“ (2.Moz.24:17-18). Mozus vairāk nekā mēnesi pavadīja Dieva klātbūtnē gaidot norādījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka tam, ko viņš gatavojās veidot, bija jāapmierina Dieva tautas vajadzības uz paaudžu paaudzēm.
Ja arī Tev ir nopietns nodoms vai plāns, meklē laiku un vietu lūgšanām. Pasaki tiem, kas Tev ir apkārt: "Es neesmu gatavs turpināt, kamēr es nedzirdēšu kaut ko no Dieva, kamēr nesaņemšu darbības plānu no Viņa!”
Kad Dievs kaut ko aicina darīt, tad Viņš arī rūpējas par resursiem un iespējām. Bet tad, ja Viņš nedod rīkojumu, un Tu tomēr nolem to darīt, Tev būs jātiek galā pašam! Kāpēc? Jo visticamāk Tev nebūs drosmes un pārliecības saukt Viņu palīgā tad, kad viss būs sagājis greizi un būs nepieciešama palīdzība. Ja Tu nesāc pareizā veidā, tad nav īpaša iemesla cerēt, ka viss tālāk arī notiks labi un pareizi.
Tu varbūt saki: "Bet es neesmu kaut kas īpašs. Kāpēc gan Dievs runās ar tādu kā es?" Tas ir tāpēc, ka Dievs tur Savus solījumus… un Viņa solījums ir: “…ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēk.1:5).

svētdiena, 2013. gada 1. septembris

Kā dzīvot?

Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā... (Jēk.1:12)
Šeit būs trīs svarīgi dzīves padomi:
 1. Esi neatlaidīgs. Kembels Morgans (G.Campbell Morgan) raksta par kādu vīrieti, kuram viņa veikals pilnībā nodega. Nākamajā rītā viņš sāka iekārtot pārdošanas vietu kūpošo drupu vidū un blakus novietoja uzrakstu ‘Zaudēju visu, izņemot sievu, bērnus un cerību – rīt no rīta veikals darbosies kā parasti’. Ja esi pakritis, nepaliec guļot, bet celies augšā! "Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu..." (Jēk.1:12)
 2. Apzinies mērķi. Helēna Kellere (Helen Keller) raksta: "Daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par to, kas veido patiesu laimi. Laime nav sasniedzama koncentrējoties uz savu vajadzību apmierināšanu, bet gan kalpojot cēliem mērķiem." Jēzus mācīja: "...Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu..." (Marka 10:45). Nelūdz, lai Dievs Tev dod došanas prieku; vienkārši sāc dot un Tava sirds sāks pukstēt ziedošanās ritmā. Kamēr Tu esi gatavs būt sējējs, Dievs dos Tev nepieciešamo sēklas daudzumu (2.Kor.9:10).
 3. Nepazaudē perspektīvu. Tava vilšanās var izrādīties Dieva dots uzdevums. "Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu." (Sal.Pam.16:9). Vai zini, kā veidojas pērle? Kad smilšu grauds iekļūst gliemja čaulā, tas ap to sāk veidot koncentriskus perlamutru slāņus, kamēr 3 - 5 gadu laikā izveidojas pērle. Kāds dzejnieks raksta: "Šis stāsts ir ar morāli – vai tas nav lieliski, ko austere var izdarīt ar kumosu smilšu? Un ko mēs varētu paveikt, ja mēs tikai sāktu – ar tām lietām, kas nedod mums mieru." Vai Tu skaties pareizā perspektīvā? Centies saredzēt Dieva plānu tajā, ko Tu šodien piedzīvo!

svētdiena, 2013. gada 28. jūlijs

Tam, kur Tu atrodies, ir nozīme

Un Tas Kungs runāja uz mani, sacīdams: jūs esat pietiekami ilgi klaiņojuši ... griezieties pret... (5.Moz.2:3) 
Dieva plāns Tavai dzīvei vienmēr ir saistīts ar Tavām spējām, Viņa ieplānoto laiku un Tavu atrašanos īstajā vietā. Bet ir trīs lietas, kas var traucēt tam labi izdoties: (1) Tavas bailes no neveiksmes, (2) Tava nevēlēšanās atstāt savu komforta zonu, un (3) Tava pārlieku liela iespaidošanās no citu viedokļiem.
Ebreju tuksneša klejojumu laikā pienāca brīdis, kad Dievs sacīja: "... jūs esat pietiekami ilgi klaiņojuši ap šiem kalniem..." (5.Moz.2:3). Tādos brīžos ir ļoti svarīgi, ka Tu saki Dievam jā! un esi gatavs doties tālāk uzticoties Viņam.
Lielā bada laikā Dievs sacīja pravietim Elijam: "Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā: no upes tu dzersi, un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi." Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē... Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra (1.Ķēn.17:3-6).
Dieva plāns Tavai dzīvei vienmēr ir saistīts ar vietu. Piemēram, par Jēzu ir teikts, ka Viņam "bija jāiet caur Samariju..." (Jāņa 4:4). Kāpēc? Tāpēc, lai aprunātos ar sievieti, kura bija izredzēta, lai pavēstītu savai pilsētai Labo Vēsti (evaņģēliju).
Patiesībā jau nav pareizi, ka mēs dodamies, kur mums pašiem patīk. Dievs vēlas Tevi īpaši svētīt tad, kad Tu esi tur, kur Viņš vēlas, lai Tu būtu. Dievs ir apsolījis īpaši svētīt savus ļaudis, bet dažreiz Viņam ir Tevi jāpārvieto, lai Tu patiešām Tev domāto svētību saņemtu. Tam, kur Tu atrodies, ir liela nozīme!

svētdiena, 2013. gada 6. janvāris

Tava pašcieņa ir jābalsta Dieva viedoklī par Tevi

Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans (Jes.43:1) 
Martins Loids-Džons (Martyn Lloyd-Jones) raksta: "Kaut arī Tu reizēm jūties it kā pazudis starp miljonu miljoniem cilvēku šajā pasaulē; lai gan Tev šķiet, ka neesi nekas… tikai daļa no cilvēku masas, Dievs saka: "Es pazīstu tevi." Vai tas nav brīnišķīgi? Ja dzīves izaicinājumi sāk laupīt Tev pašcieņu, atrodi mirkli, lai pārdomātu kāpēc tā. Ja tevi sāpina vārdi un apgalvojumi, kā piemēram: "Es negribu tevi, es tevi vairs nemīlu...", vai arī "Tu esi nepiemērots šim darbam, piedodiet, mums tevi ir jāatlaiž...", vai arī "Tu visu laiku atkārto vienas un tās pašas stulbās kļūdas. Tu nekad nevari izdarīt pareizi...", vai arī " Kāpēc tu nevari būt tāds, kā piemēram, tava māsa vai tavs brālis...", atceries:
 1. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz to, kāda ir Tava profesija vai darbavieta. Kas būs tad, kad Tu vairs nevarēsi to turpināt, varbūt pat tiksi atlaists? Tu jutīsies nevērtīgs! Diemžēl ir tik daudz cilvēku: sportisti, mākslinieki, mūziķi, u.c, kuri tad, kad vairs nevar būt uzmanības centrā, jūtas nomākti un sāk domāt pat par pašnāvību.
 2. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz to, kas Tev pieder. Nesen ASV mājokļu tirgus zaudēja līdz pat 40% no tā vērtības vienā gada laikā. Miljoniem cilvēku piedzīvoja sava sociālā statusa lejupslīdi un viņu finansiālais nodrošinājums izkūpēja kā dūmi.
 3. Tava pašcieņa nevar tikt balstīta uz citu cilvēku viedokli. Tas vienmēr padarīs Tevi neaizsargātu, viegli ievainojamu.
Kāds ir risinājums?
Uzzini, ko Dievs domā par Tevi un tad veido savu dzīvi balstoties uz to. "...saka Tas Kungs...: ‘Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!’" (Jes.43:1).
Vai ir iespējams vēl kaut kas labāks!

svētdiena, 2012. gada 16. decembris

Kā sagatavoties (3)

Tā Boāss ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu... (Rutes 4:13) 
Ievēro vēl divas lietas, kuras Naomija mācīja Rutei, gatavojot tikšanos ar Boāsu:
 1. Pārliecinies, ka esi pareizajā vietā. Naomija sacīja Rutei: "...noej uz piedarbu..." (Rutes 3:3). Kāpēc? Jo tā ir vieta, kur Boāss bija! Lai saņemtu to, ko Dievs ir Tev ieplānojis, Tev garīgi ir jābūt īstajā vietā. Sātans centīsies Tev iedvest, ka esi necienīgs. Viņš mēģinās pārliecināt Tevi palikt tur, kur esi... un klausīties tos, kas grib Tev neļaut nokļūt tur, kur Dievs vēlas, lai Tu būtu. Sātans liks Tev šaubīties, pat ja Tu esi īstajā vietā. Netici viņa meliem! Kad Dievs aicina Tevi, Viņš arī dod Tev vajadzīgo spēku un spējas. Viņš izmanto Tevi Tev pašam par svētību.
 2. Pārliecinies, vai rīkojies īstajā laikā. "...bet nerādies tam vīram, pirms..." (Rutes 3:3). Rute bija ļoti gaidījusi šo brīdi, bet tagad viņai bija jāmācās būt klusai un gaidīt, jo cilvēks, caur kuru Dievs plānoja viņu svētī, gulēja. Reizēm ir grūti saprast – kā citi var būt vienaldzīgi par to, kas Tevi ir tā saviļņojis, par ko Tu priecājies, vai ko Tu gaidi. Bet Dievs dažreiz saka: "Pagaidi..." Un tad ir jāiemācās nesteigties un nesteidzināt notikumus pirms noliktā laika. Dievs mūs aicina atcerēties, ka tas, ko Viņš organizē “...īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un, pat ja tās piepildīšanās vilcinātos ... tas viss nāktin nāks un nekur nepaliks" (Habak. 2:3). Dievs reizēm neatbild tad, kad Tu domā Viņam tas ir jādara, bet tad, kad ir Viņa noteiktais laiks… un tas ir ideāli labākais laiks. Dievam krājumā ir svētības, kuras ir paredzētas konkrēti Tev. Kad būs īstais laiks – Viņš tās vēlas dot tieši Tev.

svētdiena, 2012. gada 9. decembris

Kā sagatavoties (2)

Tā Boāss ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu... (Rutes 4:13) 
Lai palīdzētu Rutei sagatavoties satikties ar nākamo vīru, Naomija mācīja viņai divus svarīgus veiksmīgas dzīves principus:
 1. Ir jābūt pareizai attieksmei. Naomija sacīja Rutei: "...svaidies..." (Rutes 3:3). Laikos, par kuriem stāsta šis Bībeles stāsts, cilvēki ierīvējās ar eļļu, lai atsvaidzinātos un sakoptu sevi. Tātad Rutei bija pareiza attieksme. Ja Tu lūdz, lai atrastu labu darbu, piemērotu dzīvesdraugu vai labvēlīgu iznākumu kādā konkrētā jomā... bet tas nenotiek uzreiz, nevajag automātiski visā vainot Sātanu. Vispirms pārbaudi savu attieksmi! "Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba..." (Rom.12:2). Lai iegūtu pareizo rezultātu, Tev ir nepieciešama īstā pieeja.
 2. Ir jābūt gatavam. Naomija ieteica Rutei: "...uzvelc savas jaunās drēbes..." (Rutes 3:3). Bet kāpēc īpaši apģērbties, ja vēl nav skaidrs kas notiks? Tāpēc, ka Dievs svētī cilvēkus, kuri ir tam sagatavojušies! Arī Tev ir jābūt jau gatavam, kad pienāks Tavs laiks. Šis stāsts mums māca, cik svarīgi ir visu rūpīgi pārdomāt… un būt gatavam kļūt pozitīvi pamanāmam. Un runa jau nav tikai par burtisku apģērbu (kaut gan arī tas ir labi!) – Tev ir jāapzinās, ka Tava gatavība var likt Tev izcelties uz citu ‘negatavo’ fona. Tas ir labi! Tava prioritāte taču nav saņemt cilvēku aplausus, bet gan Dieva. Svarīgi, lai Tev ir noteikts mērķis, pretējā gadījumā būs liels kārdinājums meklēt aizbildinājumus un izskaidrot, kāpēc Tu esi tik ļoti atšķirīgs no visiem pārējiem. Kad zini, kur Dievs Tevi ved, Tev būs vienaldzīgs viss pārējais. Patiesībā, kad citi redzēs un ievēros Tavu gatavību, viņiem nevajadzētu būt nekādām šaubām par Tavu galamērķi.

svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Kā sagatavoties (1)

Tā Boāss ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu... (Rutes 4:13) 
Ieskatoties instrukcijās, kādas Naomija deva Rutei, pirms viņa devās pie sava topošā vīra (tiem, kuri nav ļoti pazīstami ar šo stāstu, iesaku izlasīt visu Rutes grāmatu!), Tu pamanīsi, ka dzīvei saskaņā ar Dieva plānu, ir daži pamatprincipi. Ja Tu tos sapratīsi, viss nostāsies savās vietās. Tātad:
 1. Vispirms pārliecinies, ka tā patiešām ir Dieva griba Tavā dzīvē. Rutes mērķis nebija apprecēties ar jebkuru... viņa domāja par vienu konkrētu cilvēku. Un tāpēc, ka Naomi bija izdarījusi savu mājasdarbu, viņa varēja dot padomu Rutei kur viņu atrast: "...Lūk, šonakt viņš vētīs miežus piedarbā" (Rutes 3:2). Pirms sākt lūgt Dieva iejaukšanos, rūpīgi pārdomā ko Tu patiešām vēlies. Vai esi pārliecināts, ka tas ir tas, ko vēlas arī Viņš? Ja tas nav saskaņots ar Dievu – labāk nemaz nesāc to. Necenties pēc kaut kā tikai tāpēc, ka tas izskatās labi kāda cita dzīvē. Dievam ir plāns tieši priekš Tevis, kas ir unikāls un īpašs. Meklē Dieva padomu un Viņš to Tev atklās.
 2. Tiec galā ar savu pagātni. Naomija sacīja Rutei: "...Tādēļ mazgājies..." (Rutes 3:3). Lai iegūtu Boāsa labvēlību, Rute nevarēja tuvoties viņam izskatoties un smaržojot kā svešiniece no bada piemeklētās Moāba zemes. Viņai vajadzēja atstāt aiz sevis savu pagātni, lai tā nesabojātu viņas nākotni. Dievs arī Tev vēlas atvērt durvis uz jaunām iespējām, tomēr, kamēr nebūsi atrisinājis un nolicis savas vecās problēmas, Tu nevarēsiet ieiet caur tām. Tu nevarēsi saņemt to, ko Dievs ir Tev sagatavojis, ja joprojām būsi pārņemts ar saviem plāniem, ar savām domām, ar saviem priekšstatiem. Vai tas prasītu sešus mēnešus vai sešus gadus – sakārto savu emocionālo, intelektuālo un morālo bagāžu. Dievs saka: "Nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis! Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs to neredzat?..." (Jesajas 43:18-19).