svētdiena, 2013. gada 8. septembris

Četru veidu devēji (1)

Jūs sējāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi; ... un, kas pelna algu, tas ber to caurā makā. (Hag.1:6) 
Bībelē ir pieminēti četri došanas veidi. Turpmākā mēneša laikā aplūkosim katru no šiem veidiem tuvāk. 
Naudasmaka cilvēki. Pravieša Hagajas laikā, izraēla tauta bija tik aizņemta ar naudas pelnīšanu, ka viņiem nepietika laika Dievam. Skan pazīstami? Tad pravietis viņiem sacīja: “Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grezni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? ... palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos! Jūs sējāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi; ... un, kas pelna algu, tas ber to caurā makā... Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzi, iznāca maz, un, kad jūs to pārvedāt mājās, tad Es to tomēr izputināju. Kāpēc tā?" jautā Tas Kungs Cebaots. "Tāpēc, ka Mans nams stāv drupās un ikviens dzenas tikai pēc sava nama.” (Hag.1:4-9). Ja Tu vēlies, lai Dievs būtu ieinteresēts Tavas mājas labklājībā, Tev ir jābūt ieinteresētam Viņa namā. Ja Tu vēlies, lai Dievs svētī Tavu māju, sāc svētīt Viņa namu. Ja Tu vēlies, lai Dievs apsargā Tavu māju, sāc rūpēties par Viņa namu.
Tu varbūt jautā: "Cik daudz tad man vajadzētu dot?" Dievs nosaka minimālo ziedojuma apjomu – viena desmitā daļa no Taviem ienākumiem (3.Moz.27:32).
Ja kāds vēlas dot vairāk, tas var ņemt vērā sekojošus principus:
  • Tavas iespējas. "...tiem nebūs nākt Tā Kunga priekšā tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis" (Mozus 16:17).
  • Tava vēlēšanās saņemt. Dievs "...dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas [Dievs] arī dos un vairos jūsu sēju..." (2.Kor.9:10).
  • Tava mīlestība. "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta" (Mat.22:37).

0 comments:

Ierakstīt komentāru