Rāda ziņas ar etiķeti grēks. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti grēks. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Tu vari tuvoties Dievam bez bailēm

...tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz apakšai... (Mat.27:51) 
Tā bija viena īpaša diena gadā (“salīdzināšanas diena”), kad augstais priesteris, Vecās Derības kalpošanas laikā, varēja ieiet aiz biezā aizkara svētnīcā, kas atdalīja svēto vietu no vissvētākās vietas. Viņš devās tur, kur bija Dieva klātbūtne. Tas, kas augstajam priesterim ļāva tur ieiet, bija fakts, ka upura jēra asinis bija uz salīdzināšanās vāka, zem kura atradās liecības šķirsts. Pats Dievs to tā bija noteicis (skat. 2.Moz. un 3.Moz. grāmatas). Tu varbūt jautā: “Kas atradās liecības šķirstā?” Desmit baušļi – kurus mēs visi esam pārkāpuši. Tīri simboliski skatoties, vienīgais veids, kā Dievs varēja apskatīt pierādījumus par Savas tautas vainu, bija caur upura jēra asinīm.
Tagad ātri domās pārceļamies no simboliem pie realitātes. Brīdī, kad Jēzus nomira pie krusta, tempļa aizkars pārplīsa divās daļās no pašas augšas līdz lejai. Tieši tad arī viss mainījās…
Neskatoties uz neveiksmēm un nepilnībām, Tu tagad vari tuvoties svētajam Dievam. Tu vari droši jautāt, kas vien Tev ir nepieciešams, zinot, ka Tavi grēki ir pārklāti ar Jēzus asinīm. "Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī." (Ebr.4:16). Tev ir garantēta Dieva īpaša uzmanība, ja Tu tuvojies Viņam sakot: "Es nāku Jēzus vārdā, atsaucoties uz Viņa izlieto asiņu nopelnu..." Tas darbojas kā kreditēšanas programma. Ja arī Tu esi viens no Dieva bērniem, kurus Viņš “izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā” (Kol.1:13), tad Tev ir perfekts kredītreitings. Tātad, pat ja Tevi māc šaubas un reizēm šķiet, ka esi necienīgs un nederīgs, Tu vari lūgt ticībā un vari ticēt, ka "...Viņa [Kristus] dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis" (Kol.1:14).

svētdiena, 2013. gada 30. jūnijs

Uzmanies no paštaisnības

...spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu. (Rom.2:1) 
Katru rītu sieviete paskatījās pa sava dzīvokļa logu un komentēja kaimiņienes jocīgo paradumu izkārt uz auklas sētā žāvēties netīru veļu. Tad kādu rītu sieviete pamanīja, ka kaimiņienes veļa bija dzirkstoši tīra. "Varbūt viņa beidzot ir sākusi izmantojot arī mazgāšanas līdzekļus," viņa iesaucās. "Nē," sacīja sievietes vīrs. "Es piecēlos agri no rīta un nomazgāju mūsu logus." Ups...
Kad Pāvils runā par "netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību" (Rom.1:29), ir tik vilinoši domāt, ka tas jau neattiecas uz mani. Bet tad viņš saka: "...tu dari to pašu." (Rom.2:1) Varbūt Tu nekad neesi paņēmis citam piederošu naudu, bet (ja godīgi) Tu esi vienmēr atdevis visus, kas Tev ir ticis aizdots? Kā ar VID’a nodokļu atskaitēm? Kā ar datorprogrammām Tavam datoram – visas ir godīgi nopirktas? Mūzika, ko klausies, ir legāla?
Filips Jansi (Philip Yancey) raksta: "Slepkavība un laulības pārkāpšana atšķiras no naida un iekāres tikai ar apjomu. Pāvils savus visspēcīgākos pārmetumus izsaka paštaisniem cilvēkiem ... kā farizejs no farizejiem, viņš zināja par ko runāja – briesmas, kas var novest pie morāla pārākumu sajūtas. Tāpat kā nevēlēšanās atzīt savu vājumu Tevi attur no došanās pie ārsta šķietami vienkāršā gadījumā, tā grēka noliegums noved pie daudz briesmīgākām sekām. Es reiz pieņēmu uzaicināmu kopā ar dažiem kristiešiem iesaistīties Divpadsmit soļu programmā (AA programma). Kamēr es apdomāju, ko teikt manā uzrunā, es sapratu, ka patiesībā tas, ko alkoholiķi saka, ikdienas atzīstoties savās personīgajās neveiksmēs, kā arī izsakot vēlēšanos pēc žēlastības (pēc vēl vienas iespējas), patiesībā ir augsts un gandrīz nesasniedzams standarts tiem no mums, kas lepojamies ar savu neatkarību un pašpietiekamību. Rom.3:10 varam lasīt: “...nav neviena taisna, it neviena." Dieva žēlastība ir vienīgais risinājums. Tā tiek piedāvāta bez maksas, neatkarīgi no likuma un neatkarīgi no cilvēku pūlēm paš-pilnveidošanās virzienā. Patiesībā mums ir tikai jātur atvērta, dāvanu pieņemt gatava plauksta – tas visgrūtākais žests paštaisnam cilvēkam."