Rāda ziņas ar etiķeti piedošana. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti piedošana. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Tu vari tuvoties Dievam bez bailēm

...tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās no augšas līdz apakšai... (Mat.27:51) 
Tā bija viena īpaša diena gadā (“salīdzināšanas diena”), kad augstais priesteris, Vecās Derības kalpošanas laikā, varēja ieiet aiz biezā aizkara svētnīcā, kas atdalīja svēto vietu no vissvētākās vietas. Viņš devās tur, kur bija Dieva klātbūtne. Tas, kas augstajam priesterim ļāva tur ieiet, bija fakts, ka upura jēra asinis bija uz salīdzināšanās vāka, zem kura atradās liecības šķirsts. Pats Dievs to tā bija noteicis (skat. 2.Moz. un 3.Moz. grāmatas). Tu varbūt jautā: “Kas atradās liecības šķirstā?” Desmit baušļi – kurus mēs visi esam pārkāpuši. Tīri simboliski skatoties, vienīgais veids, kā Dievs varēja apskatīt pierādījumus par Savas tautas vainu, bija caur upura jēra asinīm.
Tagad ātri domās pārceļamies no simboliem pie realitātes. Brīdī, kad Jēzus nomira pie krusta, tempļa aizkars pārplīsa divās daļās no pašas augšas līdz lejai. Tieši tad arī viss mainījās…
Neskatoties uz neveiksmēm un nepilnībām, Tu tagad vari tuvoties svētajam Dievam. Tu vari droši jautāt, kas vien Tev ir nepieciešams, zinot, ka Tavi grēki ir pārklāti ar Jēzus asinīm. "Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī." (Ebr.4:16). Tev ir garantēta Dieva īpaša uzmanība, ja Tu tuvojies Viņam sakot: "Es nāku Jēzus vārdā, atsaucoties uz Viņa izlieto asiņu nopelnu..." Tas darbojas kā kreditēšanas programma. Ja arī Tu esi viens no Dieva bērniem, kurus Viņš “izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā” (Kol.1:13), tad Tev ir perfekts kredītreitings. Tātad, pat ja Tevi māc šaubas un reizēm šķiet, ka esi necienīgs un nederīgs, Tu vari lūgt ticībā un vari ticēt, ka "...Viņa [Kristus] dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis" (Kol.1:14).

svētdiena, 2012. gada 23. decembris

Parādīt žēlastību

... Viņā mums dota ... piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības... (Efez.1:7) 
Vai esi ievērojis, cik ātri Tu izsaki spriedumu par citu trūkumiem, tajā pat laikā pieļaujot daudz lielākas kļūdas savā dzīvē?
Pāvils runā par "bagāto žēlastību", ko Dievs dod mums. Bet mēs nelietīgi izmantojam šo žēlastību, ja atsakāmies to attiecināt arī uz citiem. Jēzus teica: "...un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus..." (Mark.11:25). Tev nav tiesības izlemt, kurus pārkāpumi Tu kādam piedosi, un kurus Tu paturēsi mūžīgi nepiedotus pret kādu. Mums ir pavēlēts "...mīlēt žēlastību..." (Mihas 6:8). Tas nozīmē, ka to ir jātiecas sasniegt, tam ir jākļūst par mūsu mērķi.
Nav pareizi teikt, "es piedošu viņam tad, kad viņš būs pierādījis, ka ir to pelnījis." Bibliska piedošana nav ar nosacījumu, tā nevar tikt nopelnīta, nevar pienākties kādam... un Tu nevari tirgoties par to. Jēzus teica: "...bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet..." (Mat.10:8).
Varbūt Tu domā, ka piedodot kādam, ka viņam izdari lielu pretimnākšanu un pakalpojumu. Tomēr patiesībā Tu neizdari pakalpojumu citam pat tad, ja esi piedevis – viņam tik un tā būs Dieva priekšā jāatbild par izdarīto. Tomēr tas nav Tavs darbs, lai piespiestu kādu atbildēt.
Varbūt Tu domā, ka piedodot kādam nepelnīti, viņam ar to tiek dota iespēja neko nemainīt. Piedošana nenozīmē, ka attiecības paliks tādas pašas kā iepriekš. Tas bieži prasa ļoti ilgu laiku, lai atjaunotu uzticību un pārliecinātos, ka nožēla ir bijusi patiesa. Patiesībā, ja nodarījums ir bijis ļaunprātīgs vai Tu esi juties apdraudēts – piedod!, bet saglabā drošu distanci.
Varbūt Tu domā, ka ātra piedošana ļaus viņam Tevi sāpināt atkal. Patiesība ir tā, ka visiem ir brīva iespēja darīt jebko atkal un atkal... tāpat kā Tev ir iespēja parādītu žēlastību pat tad, ja pārkāpējs nav to lūdzis vai izrādījis kaut mazāko grēku nožēlu.