Rāda ziņas ar etiķeti pārbaudījumi. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti pārbaudījumi. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 2. jūnijs

Pārbaudījumi veicina briedumu

…[Dievs] jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. (1.Pet.5:10) 
Stefānija Voilande (Stephanie Voiland) raksta: "Mans draugs ... pavadīja pavadīja vairākus mēnešus meklējot darbu, bet bez rezultāta. Tas viņam atņēma drosmi. Un tomēr viņš atteicās šo gaidīšanas laiku sev atvieglot... Viņš neskatījās televizoru, jo ticēja, ka Dievs ir devis laiku pārdomām par īsto dzīves virzienu. Šajā grūtajā laikā Dievs atklāja Sevi daudz iespaidīgāk un saviļņojošāk, nekā to spētu jebkurš laba darba piedāvājums. Viņš meklēja veidu, kā atbalstīt pašam sevi, kamēr Dievs mācīja uzticēties Viņam. Kamēr mans draugs gaidīja potenciālā darba devēja piedāvājumu, Dievs uzrunāja viņa dvēseli... kamēr viņš meklēja "dievu-džinu-pudelē", kurš uzreiz apmierinātu visas viņa vajadzības, Dievs uzrunāja un aizrāva viņu, atklājot, ka Viņš ir lielāks, nekā viņš jebkad būtu varējis iedomāties. Galu galā mans draugs atrada darbu un bija pateicīgs... tomēr vēl vairāk pateicīgs viņš bija par iespēju uzzināt kā Dievs mūs vada cauri dažāda veida piedzīvojumiem brīnišķīgāk, kā mēs varētu lūgt vai iedomāties... Dažreiz dzīves izmisuma brīžos, Viņš iejaucas... un mēs saņemam perfektu darbu, fizisku dziedināšanu, nepieciešamos līdzekļus... un gaidīšana ir beigusies. Citreiz Viņš izdara brīnumu ar mums pašiem..."
Zelts tikai tad kļūst vērtīgs, ja visi piemaisījumi ir kausējošās uguns sadedzināti. Dievs izmanto šādus grūtos brīžos, lai, kā pārstrādes procesā, izceltu to labāko daļu no mums. Viņš kontrolē karstumu, jo Viņa mērķis jau nav iznīcināt mūs, bet gan mūs attīstīt. Viņš atklāj to jomu Tavā dzīvē, kur ir nepieciešamas pārmaiņas. Un tad Viņš pastiprina izaugsmes intensitāti. Arī sportisti taču sākt trenēties ar vieglāko svaru, un tad, kļūstot stiprākiem, viņi pārietu uz smagākiem izaicinājumiem. Tev, pieaugot attiecībās ar Kristu, tie šķēršļi, kas reiz šķita nepārvarami, ar laiku būs vienkāršs izaugsmi veicinošs faktors.

svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (3)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20)
Vai Tu atceraties savu skolas gaitas? Kad pienāca laiks kontroldarbam, skolotājs vēroja klasi klusēdams…
Bībelē tiek aprakstīts par gadījumu, kad Jēzus: ‘... Saviem mācekļiem lika kāpt laivā un papriekš pārcelties uz Betsaidu,.. Un, kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū..., redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, Viņš naktī gaiļos pie tiem nāca, pa jūru staigādams... Bet, kad tie Viņu redzēja pa jūru staigājam, tie noturēja Viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi Viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ Viņš ar tiem runāja un uz tiem saka: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu; nebīstieties!" Un Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies’ (Mark.6:45-51).
Manuprāt šis stāsts mums māca, ka:
  1. Reizēm, sekojot Dievam, Tev būs jāiet cauri vētrām. "Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj" (Ps.34:20).
  2. Ja Tu arī nevari redzēt Viņu, Viņa acis joprojām visur seko Tev. Tu nekad nebūsi ārpus Viņa redzesloka, Viņa rūpēm vai Viņa žēlastības.
  3. Viņš nekad Tev nedos uzdevumu, kuru Tu varētu paveikt bez Viņa palīdzības, tāpēc nemaz nesāc mēģināt to paveikt viens pats.
  4. Ja Tu ļausies, bailes kā mākonis pārklās Tavu domāšanu un Tu nepazīsi Viņu, kad Viņš nāk pie Tevis.
  5. Vispirms Viņš runās ar Tevi, tad iejauksies apstākļos, kas Tevi apdraud. Kad Viņš darbosies, Tu piedzīvosi pārdabisku mieru.
  6. Ja Tava laiva ir "vētras vidū", tad labākais vēl ir priekšā!
  7. Pats tumšākais brīdis ir tieši pirms rītausmas. Priecājieties! Saule spīdēs atkal.
Dievs Tevi nepievils...

svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (2)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20) 
Dievs teica Saviem ļaudīm: "… Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, … lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne” (5.Moz.8:2). 
Dzīves pārbaudījumi atklāj, cik labi Tu esi sagatavojies, ko esi iemācījies, un ko Tu darīsi attiecīgos apstākļos. Tas, ko Tu esi iemācījies ir tikai teorija, līdz tam brīdim, kamēr tiec pārbaudīts. Un dzīve Tevi noteikti pārbaudīs! 
Čaks Svindols (Chuck Swindoll) stāsta par kādu putnu vārdā Čipī: "Mazais papagailītis Čipī nekad nevarēja iedomāties, ka ar viņu kaut kas tāds atgadīsies. Viņš mierīgi sēdēja savā būrī un dziedāja, kad pavisam negaidot viņš tika iesūkts… Problēma sākās tad, kad viņa īpašniece nolēma iztīrīt papagailīša būri ar putekļsūcēju. Viņa iebāza uzgali būrī, lai uzsūktu sēklas un spalvas būra apakšā. Tad pēkšņi iezvanījās telefons. Saimniece daudz nedomādama pagriezās, lai atbildētu. Viņa jau tikko gribēja teikt "Labdien", kad… – ssswwwwPPPPP! Čipījs tika iesūkts. Sieviete paspēja tikai noelsties… un tad, ļaujot telefona klausulei izkrist no rokām, metās izslēgt putekļsūcēju. Ar smagu sirdi viņa atvēra putekļsūcēja putekļu maisu.... un tur viņš bija! Apdauzīts, apdullināts, pārklāts ar putekļu kārtu – bet dzīvs. Viņa satvēra putnēnu un steidzās uz vannas istabu. Tur atgrieza krānu un … zem ledus auksta ūdens straumes enerģiski nomazgāja viņu tīru. Tad uztrauktā sieviete izdarīja to, ko katrs līdzjūtīgs mīļ-dzīvnieciņa īpašnieks būtu darījis – viņa paķēra savu matu fēnu un sāka žāvēt savu slapjo, drebošo putniņu ar karstu gaisu..."
Čaks Svindols nobeidz savu stāstu ar vārdiem: "Čipījs kopš tā laika nav vairs daudz dziedājis..."
Dzīve pārbaudīs arī Tevi…, bet neļauj tai nozagt Tavu dziesmu!

svētdiena, 2012. gada 2. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (1)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20) 
Vai atceraties testus un eksāmenus, kas Tev bija skolā? Tu tos nokārtoji vai arī nē..., bet Tu nevarēji izvairīties no tiem. Dzīvē tas darbojas tieši tāpat. Kad runa ir par dzīves testiem, Tev ir jābūt tam gatavam. 
Jēzus teica: "... kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints. Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels" (Mat.7:24-27). 
Viens no vīriem uzcēla savu māju uz klints, jo viņš zināja, ka nav jau jautājums "vai", bet gan "kad" vētra nāks. Otrs uzcēla savu māju uz smiltīm, jo tas bija lētāk un vieglāk. Kad sākās vētra, pirmā māja stāvēja un (ak, kāds brīnums?) otra māja sagāzās... 
Ko Jēzus ar to gribēja pateikt? 
Tavi talanti, Tavas spējas un Tava reputācija var sekmēt Tavas karjeras vai dzīves līmeņa uzlabošanos, bet, ja Tev nebūs stingrs raksturs, Tev būs grūti palikt pie sasniegtā ilgstoši. Vēl vairāk, Tavi uzskati var būt no sirds patiesi un saskaņā ar to, ko citi cilvēki domā, bet, ja Tavas dzīves pamats nav Dieva Vārds, Tu nespēsi palikt nelokāms tad, kad Tev tas būs nepieciešams visvairāk. 
Trīs reizes Bībelē mēs lasām: "... no ticības taisnais dzīvos" (Rom.1:17). Kad dzīve sagādās Tev kādu testu vai eksāmenu, Tev ir jāspēj pacelt galvu un teikt: "Man nav visas atbildes, bet es zinu, ka Dievs ir uzticams, un es uzticos Viņam visā, ko Viņš ir apsolījis Savā Vārdā! "