Rāda ziņas ar etiķeti uzticēšanās. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti uzticēšanās. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2016. gada 14. februāris

Sagaidi lielas lietas no Dieva

...Līdz šejienei Kungs mums ir palīdzējis. (1.Sam.7:12) 
Bībelē varam lasīt: “…Samuēls ņēma kādu akmeni un novietoja starp Micpu un Šēnu. Viņš to nosauca par Eben-Ezeru, sacīdams: “Līdz šejienei Kungs mums ir palīdzējis."
Ja Tu atskaties uz aizvadīto dzīves periodu, ko Tu redzi? Vienas vienīgas neveiksmes? Izniekotas iespējas? Kad runa ir par mūsu neveiksmēm, Dievs saka: "Es – es esmu tas, kurš izdzēš tavus noziegumus pats sevis dēļ un nepiemin tavus grēkus" (Jes.43:25). Kad runa ir par mūsu izniekotajām iespējām, Dievs saka : "Es jums gandarīšu tos gadus, kad jūs ēda siseņi, sienāži, vaguļi un cirmeņi…” (Joēla 2:25).
Runā, ka Džordžs Santajana (George Santayana) esot teica: "Ja nemācamies no pagātnes, mēs esam nolemti to atkārtot…” Ir labi reizēm atskatīties un mācīties no pieļautam kļūdām… Tomēr, ja brauksi skatoties atpakaļskata spogulī, Tu galu galā attapsies grāvī. Vai ir bijis labi vai slikti, nepaliec iestrēdzis pagātnē. “…Nesaki: kā tas nāk, ka agrākie laiki bija labāki nekā šie? – Ja tu tā prasi, tas nenāk no gudrības" (Sal.māc.7:10). Viena no bīstamībām novecojot, ir kļūt vairāk satrauktam par pagātni, nekā par nākotni.
Reiz kāda dāma cienījamos gados esot aizrakstījusi laikraksta redaktoram vēstuli: "Jūsu avīze vairs nav tik laba, kā tas bija agrāk…” Pēc neilga laika viņa saņēma atbildi: "Tā nekad nav bijusi tik laba, kāda tā būs…”
Dievs saka: "Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību…“ (Jer.29:11).
Dievam ir brīnišķīgs plāns priekš Tevis arī turpmāk. Tāpēc atroti piedurknes, ķeries pie darba un gaidi lielas lietas no Dieva.

svētdiena, 2013. gada 8. decembris

Es nekaunos (2)

Es nekaunos evaņģēlija… (Rom.1:16) 
Kā sekotājs Kristus jūs varat teikt: "Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic…” (Rom.1:16). Evaņģēlijs nav izglītošanās vai izklaidēšanās, bet gan pestīšana. Evaņģēlijs nav reformācija vai rehabilitācija, bet glābšana no grēka un soda. Bībele saka: "Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns…” (2.Kor.5:17). Tas nav kā veca automašīna ar jaunu sveču komplektu, jaunu karburatoru vai jaunām priekšējā stikla slotiņām, tas ir pavisam jauns modelis. Ievēro apustuļa Pāvila teikto: “…ikvienam, kas tic…” Tad, kad Tu pilnībā uzticies Kristum, Tev ir piedoti visi grēki, Tu esi ietērpts Kristus taisnībā, Tu pilnībā esi pieņemams Dieva acīs – kvalificēts debesīm.
Tu varbūt jautā: "Cik garām ir jābūt lūgšanām par pestīšanu?”
Zaglis pie krusta lūdzās tikai vienu teikumu garu lūgšanu: “Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā Valstībā.” (Lūk.23:42). Arī muitnieks templī lūdza tikai vienu frāzi: "Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs.” (Lūk.18:13). Pēterim grimstot Galilejas jūrā, bija laiks tikai īsam izsaucienam: “Kungs, glāb mani!” (Mat.14:30). Un labā ziņa ir tā, ka Kristus izglāba viņus visus.
Tu varbūt jautā: "Kā es varu saņemt šo dzīvi mainošo spēku?”
To var saņemt ticībā! “…ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ Raksti saka: ikviens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā.” (Rom.10:10-11).

svētdiena, 2013. gada 1. decembris

Es nekaunos (1)

Tie raugās viņā un staro, to sejas nemulsīs kaunā (Ps.34:6) 
Psalma autors raksta: "Tie raugās viņā [Kungā] un staro, to sejas nemulsīs kaunā.” Ja Tu esi Kristus sekotājs, tad tam vajadzētu būt arī Tavam piedzīvojumam. Ja Tu esi izvēlējies uzticēties Jēzum Kristum, tad Tu vari teikt: "Es nekaunos…” par:
 1. Viņa dzimšanu. Marija bija Jēzus māte, bet Dievs bija Viņa tēvs. Tāpēc Viņam nepiemita ne iedzimtais grēks, ne arī praktizētais grēks. Šī iemesla dēļ Viņš atbilst visām Dieva prasībām būt par mūsu Pestītāju.
 2. Viņa brīnumiem. Viņš nekad pieprasīja naudu par brīnumu. Neviens pārdabiskais darbs netika veikts ar savtīgiem vai ārišķīgiem nolūkiem, bet tikai tāpēc, lai apmierinātu cilvēku vajadzības. 
 3. Viņa sludināšanu. Pat Jēzus oponentiem bija jāatzīst, ka "... neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks.” (Jāņa 7:46). Citu cilvēku vārdi mūs informē, bet Viņa vārdi mūs pārveido.
 4. Viņa apgalvojumiem. Viņš teica: "... Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu..." (Jāņa 14:9). Tu vari redzēt visu Dieva pilnību Jēzus Kristus personā.
 5. Viņa nāvi. Viņš nesa Tavu kaunu. Tu biji morāli un garīgi bankrotējis. Bet Viņš pie krusta apmierināja visas Dieva prasības pret Tevi. Tavā debesu kontā ir rakstīts: “pilnībā apmaksāts”. 
 6. Viņa augšāmcelšanos. Jēzus Kristus nomira pie krusta, tika guldīts kapā… bet tur nepalika. Viņš augšāmcēlās un atgriezās debesīs. Viņš ir apsolījis arī Tev, ka ja "...es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet…” (Jāņa 14:19).
 7. Viņa starpniecību. Iztēlojies – tajā brīdī, kad esi pakritis, Viņš stāv Dieva priekšā pārstāvot Tevi, piedāvājot savas asinis par Tavu grēku salīdzināšanu. Ja Tu to tagad vari saskatīt, tad noteikti būsi gatavs teikt: "Man nav kauns par Jēzu Kristu!”

svētdiena, 2013. gada 16. jūnijs

Lūdzies par visu

... jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. (Filip.4:6) 
Četrus gadus vecais misionāru zēns kopā ar ģimeni dzīvoja Āfrikā. Viņš reiz ievēroja mazu rozā rotaļlietu dinozauriņu kādā žurnālā un sāka no visas sirds ilgoties kaut arī viņam tāds viens būtu. Viņa māmiņa zināja, ka tas praktiski nebija iespējams (žurnāls bija vairāk kā trīs gadus vecs), bet viņas dēls bija nopietni uztvēris sava tēta sludinātos sprediķus par nešaubīgu uzticēšanos Dievam. Desmit mēnešus vēlāk, Ziemassvētku priekšvakarā, ģimene saņēma palīdzības sūtījumus no savas draudzes. No pirmā acu uzmetiena šķita, ka kaut ko īpašu izdodas atrast ikvienam ģimenes loceklim, izņemot četrus gadus veco zēnu.
Tomēr tad, kad kaste bija izkrāmēta gandrīz tukša, visi aiz pārsteiguma apklusa. Dāma, kura okeāna otrā krastā bija pakojusi mantas kastē, nekādi nevarēja zināt, kādā veidā Dievs varētu izmantot viņu, lai atbildētu maza zēna lūgšanu. Pirms aizlīmēt kasti, viņa pēdējā brīdī bija ielikusi tur vienu lietu, kuru mazā zēna vecāki nebija uzdrošinājušies ierakstīt vajadzību sarakstā. Kaut ko tik nenozīmīgu, par ko neviens racionāls pieaugušais nekad neiedomātos lūgt Dievu – tur bija mazs rozā plastmasas brontozauriņš no ātrās apkalpošanas restorāna bērnu komplekta!
Dažreiz mēs, pieaugušie, jūtamies muļķīgi un neveikli uzmākties Dievam ar sīkumiem (mūsu racionālajā skatījumā!), taču mums tā nevajadzētu justies. Bībele ir teikts: "... jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā." (Filip.4:6). Dievs ir ieinteresēts katrā Tavas dzīves sīkumā. Ja kaut kas ir svarīgs Tev, tas ir svarīgs arī Dievam. Bībeles laikos divi zvirbuļi tika pārdoti par vienu peniju (izpārdošanā bija iespējams nopirkt piecus par diviem penijiem). Jēzus, pieminot zvirbuļus, mācīja savus klausītājus: "... Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva. Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti" (Mat.10:29-30). Kad Tu iemācīsies uzticēties Dievam mazās lietās, tad varēsi uzticēties Viņam arī patiesi lielajās un nozīmīgajās.

svētdiena, 2013. gada 9. jūnijs

Pastāvīgs kontakts ar Dievu

... pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem... (Efez.6:18) 
Endrju Marejs (Andrew Murray) rakstīja: "Daudzi kristieši skatās uz to kā apgrūtinājumu un grūtu pienākumu, lai paliktu vienatnē ar Dievu! Tas vienmēr ir liels šķērslis mūsu kristīgajai dzīvei." Bībelē lasām: "...piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas." (Jer.33:3)
Atbildes kuras Tu tik bieži meklē, var atrast atrodoties uz ceļiem. Jēzus mācīja: "Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks." (Jāņa 15:7) Lūgšana ir kā VIP karte, tā dod Tev iespēju piekļūt Dieva gudrībai un Viņa resursiem. Pāvils mudina, lai mēs būtu “neatlaidīgi savās lūgšanās” (Rom.12:12).
Ir kāds stāsts par kareivi Otrā Pasaules kara laikā, kurš tika pieķerts atgriežoties no tuvējā meža atpakaļ savā ierindā. Viņu tūlīt nogādāja pie viņa komandiera un apsūdzēja par sazināšanos ar ienaidnieku. Nelaimīgais kareivis taisnojās, ka viņš neko tādu nav darījis tikai lūdzis tur vienatnē Dievu.
Viņa komandieris jautāja: "Vai tas ir Tavs regulārs ieradums pavadīt stundas vienatnē lūgšanā?"
"Jā, kungs," kareivis atbildēja.
"Tad meties uz ceļiem un lūdzies tagad šeit." niknumā kliedza virsnieks. "Tavā dzīvē lūgšana nav vēl nekad bijusi tik vajadzīga kā tagad!"
Karavīrs ceļos nometies, lūdza Dievu tik brīvi, nepiespiesti un iedvesmojoši, ka viņa komandieris pēc piecām minūtēm teica: "Pietiek! Tu vari iet, es Tev ticu! Ja Tu nebūtu tik daudz un bieži trenējies, tad nebūtu varējis to tik labi izdarīt kritiskā brīdī."
Lūgšana nav kā tāds rezerves ritenis, ko Tu vari ievietot automašīnas bagāžniekā un cerēt, ka tas darbosies tad, kad Tev to ievajadzēsies. Tev ir jābūt "neatlaidīgam savās lūgšanās." Citiem vārdiem sakot, svarīgi ir uzturēt pastāvīgu kontaktu ar Dievu.

svētdiena, 2013. gada 10. februāris

Kā lieki neuztraukties

Nezūdieties par rītdienu… (Mat.6:34 Jaunais tulk.)
Lielākā daļa problēmu par kurām mēs uztraucamies patiesībā tā arī nekad nenotiek, vai arī izrādās, ka beidzas labāk, nekā mēs paredzējām. Uztraukšanās, tāpat kā ticība, ir garīgs spēks. Kā magnēts, tas vienmēr piesaista mūsu uzmanību tam, no kā mēs zemapziņā baidāmies. Uztraukums aizēno mūsu spriešanas spēju un izkropļo mūsu perspektīvu. Dievs nekad nav vēlējies, lai mēs rītdienas slogu mēģinātu nest kopā ar šodienas rūpēm.
Ir trīs soļi, kas var palīdzēt Tev lieki neuztraukties:
 1. aizstāj to. Pasakot kādam, ka nav vērts uztraukties - tas nepalīdzēs. Uztraukšanās ir kā emocionālas spazmas, vienīgais veids kā to pārtraukt, ir aizstāt to ar ko citu. "...kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet! " (Filip.4:8). Citiem vārdiem sakot: pārslēdz citu kanālu.
 2. izanalizē to. "...bailēs ir mokas" (1.Jāņa 4:18). Uztraucoties Tu nomoki sevi; Tava iztēle zaudē kontroli, tā uzbur visu veidu biedējošus scenārijus. Tomēr uztraukties ir neloģiski, ja Tu visu racionāli un sistēmiski pārdomā, uztraukšanās zaudē savu spēku, tā nespēj vairs Tevi kontrolēt. 
 3. pacelies virs tās. Korija Būma (Corrie Ten Boom) reiz kādā ceļojumā sēdēja blakus lidmašīnas pilotam. Paceļoties no lidlauka, viņi iekļuva putekļu mākonī - šķita ka debesis pēkšņi kļuva tumšas. "Mēs nevaram redzēt, kur mēs lidojam!" viņa iesaucās. Savukārt pilots mierīgi atbildēja: "Mums vienkārši vajag pacelties virs mākoņiem, putekļiem un dūmiem." Pēc brīža, apmēram 500m augstumā, viņi ieraudzīja skaidras, skaistas debesis. Korija savā grāmatā ticību sauc par "skatienu, kas izlaužas caur miglu."
Kad uztraukumi un raizes cenšas aizmiglot Tavu skatu, Tu vari pacelties virs tā - Tev ir tikai jāuzticas Tam Kungam. "...kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā … ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. " (Jes.40:31)

svētdiena, 2013. gada 27. janvāris

Uzticēties Dieva apsolījumiem

Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir ‘jā’... (2.Kor.1:20 Jaunais tulk.) 
Esi kādreiz piedzīvojis kā draugs netur doto solījumu? Noteiktajā datumā alga netiek izmaksāta, izsauktais remontdarbu strādnieks neierodas, norunātā tikšanās tiek atcelta? Rēķinies ar to, ka cilvēki Tevi var piekrāpt.
Taču Dievs tāds nav, "Dieva Dēls Kristus Jēzus ... nav bijis jā un nē… Jo, cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā..." (2.Kor.1:19-20). Apzinoties šo patiesību, Tu vari dzīvot ticībā, kaut arī reizēm nākas pat pagaidīt, kamēr tas piepildīsies.
Džeimss Makdonalds (James MacDonald) raksta: "Neziņa ir tas, kas mūs moka. Mēs šaubāmies… uztraucamies… krītam izmisumā... pārdzīvojam un raizējamies... Ja mēs zinātu, kā viss atrisināsies, mēs justos labāk. Mēs varam pārdzīvot sliktu dienu... mēnesi... vai pat gadu... ja vien mēs zinām, kā tas viss beigsies. Veselības krīzes... problēmas ar attiecībām ģimenē... neziņa un uztraukums par bērniem... mums visiem dzīvē ir kādas jomas, kurās mums ir nepieciešams uzticēties tam, ko Dievs teica... Viņš zina, ko Viņš solīja. Viņš nemelo un Viņš nekad neaizmirst. Viņš vienmēr visu dos īstajā laikā. Kurš vēl var dot tādu solījumu? Tagad es vēlētos kaut es varētu teikt, ka viss vienmēr atrisināsies labi un pat perfekti jau mūsu dzīves tuvākā laikā, bet tad es melotu... Nav iespējams visu Dieva apsolīto aptvert un saņemt rēķinoties tikai ar šīs dzīves fizisko realitāti. Ir Mūžības faktors, kas vienmēr ir jāpatur prātā... Mūžība visu sasaista kopā ... Mūžīgā Dzīve... un Debesu Valstības realitāte ir tas, kas padara Viņa solījumus tik vērtīgus."
Viktors Frankls (Victor Frankl), kurš pārdzīvoja holokausta šausmas, reiz teica: "Vāja ticība tiek vēl vairāk pavājināta, piedzīvojot nepatīkamus notikumus un katastrofas, bet stipra ticība ar to tiek tikai vēl vairāk stiprināta."
Svētdienskolas nodarbībās bērniem bija jācenšas iemācīties 23.Psalms. Tomēr mazais Tims nevarēja iegaumēt vairāk kā tikai pirmo rindiņu. Kad pienāca lielais uzstāšanās brīdis visu vecāku priekšā, viņš piegāja pie mikrofona, pasmaidīja un paziņoja: "Tas Kungs ir mans Gans... un tas ir viss, ko es zinu!"
Tas arī ir viss, kas Tev tagad ir jāzina.

svētdiena, 2012. gada 16. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (3)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20)
Vai Tu atceraties savu skolas gaitas? Kad pienāca laiks kontroldarbam, skolotājs vēroja klasi klusēdams…
Bībelē tiek aprakstīts par gadījumu, kad Jēzus: ‘... Saviem mācekļiem lika kāpt laivā un papriekš pārcelties uz Betsaidu,.. Un, kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū..., redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, Viņš naktī gaiļos pie tiem nāca, pa jūru staigādams... Bet, kad tie Viņu redzēja pa jūru staigājam, tie noturēja Viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi Viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ Viņš ar tiem runāja un uz tiem saka: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu; nebīstieties!" Un Viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies’ (Mark.6:45-51).
Manuprāt šis stāsts mums māca, ka:
 1. Reizēm, sekojot Dievam, Tev būs jāiet cauri vētrām. "Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām Tas Kungs viņu izglābj" (Ps.34:20).
 2. Ja Tu arī nevari redzēt Viņu, Viņa acis joprojām visur seko Tev. Tu nekad nebūsi ārpus Viņa redzesloka, Viņa rūpēm vai Viņa žēlastības.
 3. Viņš nekad Tev nedos uzdevumu, kuru Tu varētu paveikt bez Viņa palīdzības, tāpēc nemaz nesāc mēģināt to paveikt viens pats.
 4. Ja Tu ļausies, bailes kā mākonis pārklās Tavu domāšanu un Tu nepazīsi Viņu, kad Viņš nāk pie Tevis.
 5. Vispirms Viņš runās ar Tevi, tad iejauksies apstākļos, kas Tevi apdraud. Kad Viņš darbosies, Tu piedzīvosi pārdabisku mieru.
 6. Ja Tava laiva ir "vētras vidū", tad labākais vēl ir priekšā!
 7. Pats tumšākais brīdis ir tieši pirms rītausmas. Priecājieties! Saule spīdēs atkal.
Dievs Tevi nepievils...

svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (2)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20) 
Dievs teica Saviem ļaudīm: "… Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, … lai tevi pārbaudītu, lai Viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu Viņa baušļus turēsi vai ne” (5.Moz.8:2). 
Dzīves pārbaudījumi atklāj, cik labi Tu esi sagatavojies, ko esi iemācījies, un ko Tu darīsi attiecīgos apstākļos. Tas, ko Tu esi iemācījies ir tikai teorija, līdz tam brīdim, kamēr tiec pārbaudīts. Un dzīve Tevi noteikti pārbaudīs! 
Čaks Svindols (Chuck Swindoll) stāsta par kādu putnu vārdā Čipī: "Mazais papagailītis Čipī nekad nevarēja iedomāties, ka ar viņu kaut kas tāds atgadīsies. Viņš mierīgi sēdēja savā būrī un dziedāja, kad pavisam negaidot viņš tika iesūkts… Problēma sākās tad, kad viņa īpašniece nolēma iztīrīt papagailīša būri ar putekļsūcēju. Viņa iebāza uzgali būrī, lai uzsūktu sēklas un spalvas būra apakšā. Tad pēkšņi iezvanījās telefons. Saimniece daudz nedomādama pagriezās, lai atbildētu. Viņa jau tikko gribēja teikt "Labdien", kad… – ssswwwwPPPPP! Čipījs tika iesūkts. Sieviete paspēja tikai noelsties… un tad, ļaujot telefona klausulei izkrist no rokām, metās izslēgt putekļsūcēju. Ar smagu sirdi viņa atvēra putekļsūcēja putekļu maisu.... un tur viņš bija! Apdauzīts, apdullināts, pārklāts ar putekļu kārtu – bet dzīvs. Viņa satvēra putnēnu un steidzās uz vannas istabu. Tur atgrieza krānu un … zem ledus auksta ūdens straumes enerģiski nomazgāja viņu tīru. Tad uztrauktā sieviete izdarīja to, ko katrs līdzjūtīgs mīļ-dzīvnieciņa īpašnieks būtu darījis – viņa paķēra savu matu fēnu un sāka žāvēt savu slapjo, drebošo putniņu ar karstu gaisu..."
Čaks Svindols nobeidz savu stāstu ar vārdiem: "Čipījs kopš tā laika nav vairs daudz dziedājis..."
Dzīve pārbaudīs arī Tevi…, bet neļauj tai nozagt Tavu dziesmu!

svētdiena, 2012. gada 2. septembris

Dzīve Tevi pārbaudīs (1)

...Dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu... (2.Moz.20:20) 
Vai atceraties testus un eksāmenus, kas Tev bija skolā? Tu tos nokārtoji vai arī nē..., bet Tu nevarēji izvairīties no tiem. Dzīvē tas darbojas tieši tāpat. Kad runa ir par dzīves testiem, Tev ir jābūt tam gatavam. 
Jēzus teica: "... kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints. Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels" (Mat.7:24-27). 
Viens no vīriem uzcēla savu māju uz klints, jo viņš zināja, ka nav jau jautājums "vai", bet gan "kad" vētra nāks. Otrs uzcēla savu māju uz smiltīm, jo tas bija lētāk un vieglāk. Kad sākās vētra, pirmā māja stāvēja un (ak, kāds brīnums?) otra māja sagāzās... 
Ko Jēzus ar to gribēja pateikt? 
Tavi talanti, Tavas spējas un Tava reputācija var sekmēt Tavas karjeras vai dzīves līmeņa uzlabošanos, bet, ja Tev nebūs stingrs raksturs, Tev būs grūti palikt pie sasniegtā ilgstoši. Vēl vairāk, Tavi uzskati var būt no sirds patiesi un saskaņā ar to, ko citi cilvēki domā, bet, ja Tavas dzīves pamats nav Dieva Vārds, Tu nespēsi palikt nelokāms tad, kad Tev tas būs nepieciešams visvairāk. 
Trīs reizes Bībelē mēs lasām: "... no ticības taisnais dzīvos" (Rom.1:17). Kad dzīve sagādās Tev kādu testu vai eksāmenu, Tev ir jāspēj pacelt galvu un teikt: "Man nav visas atbildes, bet es zinu, ka Dievs ir uzticams, un es uzticos Viņam visā, ko Viņš ir apsolījis Savā Vārdā! "

svētdiena, 2012. gada 3. jūnijs

Pastaiga pa ūdeni (4)

...Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu ... pie Jēzus. (Mat.14:29)
Ir daudz iemeslu, lai Tu izkāptu no ‘laivas’ un pamēģinātu kaut ko jaunu, vai arī kaut ko tādu, kas var būt Tev neizdevās pirms tam. Tas tad arī ir veids, kā Tu vari ļaut attīstīties Tavai ticībai, kā arī tas ir vienīgais veids kā Tu vari atklāt savu patieso dzīves aicinājumu.
Tomēr ir kāds vissvarīgākais iemesls. "…Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu … pie Jēzus." (Mat.14:29) Jēzus neatradās laivā - viņš bija uz ūdens! Tu vari attīstīt īstu dziļu ticību tikai tad, ja esi gatavs atstāt drošību, savu komforta zonu, un iet pie Viņa.
Varbūt Tu esi cītīgi strādājis gadiem ilgi, lai radītu pārvaldāmu un sakārtotu dzīvi, saglabājot ilūziju, ka Tu visu kontrolē. Un tagad Dievs ir satricinājis to visu, aicinot Tevi uzticēties Viņam, aicinot Tev pakļaut sevi briesmām, kas ir kā viļņi gatavi pacelties pat virs Tavas galvas.
Dievam ir kāds iemesls to darīt. Viņš vēlas, lai Tu iemācītos būt vairāk atkarīgs no Viņa. Varbūt Tavā dzīvē jau ir bijis tāds dzīves posms, kad Tu, par spīti briesmām, neslēpi savu ticību, kaut arī tas varēja nozīmēt pat atklātu sabiedrības noraidījumu. Varbūt Tu biji gatavs dot, kaut arī tas nozīmēja personīgu upuri, zaudējumus Tev pašam. Varbūt Tu esi kalpojis, pat ja tas Tev lika justies pilnīgi nesaprastam, vai nepiemērotam.
Dažreiz Tu varbūt 'grimi', dažkārt Tev izdevās spert kādus soļus, bet Tu dzīvoji ticībā. Tagad paskaties uz sevi savā ērtajā laivā... Tev nav pat jūras slimība! Patiesībā, tagad Tu pat nejūti vētru, kad tā tuvojas.
Ja Tu tomēr esi gatavs atstāt drošību (laivu!), tad Tevi sagaida divi brīnišķīgi piedzīvojumi. Pirmkārt, ja Tev kaut kas neizdosies (un tā notiks!), tad tomēr Tu nebūsi viens. Jēzus būs, ne vairāk, kā izstieptas rokas attālumā no Tevis. Otrkārt, šad un tad Tev izdosies pastaigāt pa ūdeni. Tas būs fantastiski iedrošinošs piedzīvojums, un sagatavos Tevi darīt vēl lielākas lietas.

svētdiena, 2012. gada 20. maijs

Pastaiga pa ūdeni (2)

… Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu … pie Jēzus. (Mat.14:29)
Kad Pēteris bija pārliecinājies, ka tas ir Jēzus, kurš viņu sauc, viņš atstāja šķietamo drošību laivā un uzticēja sevi Dieva spēkam. Tik tālu bija labi...
"Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: "Kungs, palīdzi man!" (Mat.14:30). Tātad Tev ir jākoncentrējas uz To Kungu, nevis vētru. Mēs visi zinām, kā tas ir - piedzīvot “lielu vētru". Tu uzsāc kaut ko jaunu - darbu, attiecības, dzīves jēgas meklējumus - pilns cerību... Bet tad Tu sastopies ar vētrām un neveiksmēm. Jēzus sacīja: "...pasaulē jums ir bēdas..." (Jāņa 16:33). Tā tas ir! Tā ir daļa no mūsu katra šīs zemes dzīves ceļojuma! Tev nāksies sajust bailes un tad rīkoties par spīti tām. Izaugsme nozīmē pieņemt jaunus izaicinājumus. Katru reizi, kad Tu to darīsi, Tu piedzīvosi bailes, jo izaugsme un bailes ir kā komplekts.
Tomēr, ar katru reizi, kad Tu atstāj laivu (riskē!), Tu kaut ko iemācies; un tas nozīmē, ka Tu to visticamāk darīsi atkal un atkal. Savukārt, ar katru reizi, kad Tu ‘izkāp’ uz ūdens… un iztiec bez slīkšanas, Tu saproti, ka patiesībā bailēm vairs nav varas pār Tevi.
No otras puses, katru reizi, kad Tu pretojies Dieva balsij un izvēlies palikt laivā, Viņa balss kļūst nedaudz klusāka un klusāka... līdz beidzot Tu vairs vispār to nedzirdi. Vai tāpēc vien, lai tas nenotiktu, nebūtu vērts riskēt?
Turklāt, vajadzētu saprast, ka palikšana ‘laivā’ negarantē Tavu drošību. Tas tikai nozīmē, ka Tu beigu beigās iesi bojā no kaut kā cita. Risinājums mūsu bailēm ir izkāpšana no ‘laivas’ katru dienu nedaudz vairāk un vairāk, kamēr bailes zaudē visu savu ietekmi.

svētdiena, 2012. gada 13. maijs

Pastaiga pa ūdeni (1)

...Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu … pie Jēzus. (Mat.14:29)
Mācekļi kādu nakti bija devušies zvejot, kad pēkšņi sākās vētra. Aptuveni 3:00 (naktī!) viņi izbijušies ievēroja, ka virs ūdens tiem tuvojas kāda figūra. ‘Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja...: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!" Un Pēteris Viņam atbildēja...: "Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu." Un Viņš sacīja: "Nāc!" Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus.’ (Mat.14:27-29).
Pirmkārt, šis stāsts mūs aicina pārdomāt to, ka, ja Tas Kungs neliek mums kaut ko darīt, tad varbūt labāk nevajag sākt.
 • Ir kāds stāsts par cilvēku, kurš stāvējis pie debesu vārtiem. Pēteris viņam esot teicis: "Nosauc vienu lielu labu darbu, ko esi darījis." Vīrietis atbildējis: "Nu, kad es redzēju, ka baikeru banda draudēja izrēķināties ar kādu sievieti, es iesitu vienam, otru nogrūdu no moča un trešajam izrāvu viņa auskaru." Ļoti pārsteigtais Pēteris jautājis: "Mēs neko tādu nebijām plānojuši. Kad tad tas notika?" Vīrietis esot atbildējis: “Apmēram pirms 30 sekundēm..."
Lai staigātu pa ūdens virsmu, Tev vispirms ir jāiemācās saskatīt atšķirību starp Dieva balsi un savu impulsiem.
Otrkārt, ir jāsaprot, ka, lai piedzīvotu brīnumu, mums ir jātiek ārā no mūsu komforta zonas. Vai vari iejusties Pētera situācijā? Plosās vētra... un visi baidās… Laiva šķiet tā vieta, kur ir vēl daudzmaz drošība. Vai Tu labprātāk nevēlētos palikt tur? Bet Tu nevari. Dievs Tev ir paredzējis vairāk, nekā vienkārši censties izvairīties no neveiksmēm. Dievs aicina Tev uzticēties un sākt darboties.
Tu vari jautāt: "Kas ir mana laiva?" Tas ir jebkas, kam Tu uzticies tad, kad dzīvē, darbā vai attiecībās kļūst ļoti vētrains. Tava laiva ir tas, kas Tevi tur komforta zonā. Izkāpšana var būt bīstama, tomēr tas var kļūt visbrīnišķīgākais piedzīvojums kāds Tev ir bijis!

svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Izmanto savu dāvanu (1)

Kad nu mums ... ir dažādas dāvanas, tad lai tās ... izpaužas… (Rom.12:6)
Bībele saka: "Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru..." (Rom.12:6). Dievs ir ‘apdāvinājis’ Tevi ar spējām darīt dažas lietas ļoti labi. Tomēr, tas nenozīmē, ka visas durvis Tev automātiski atvērsies, un Tu kļūsi atzīts un slavens vienā naktī. Patiesībā, to ko Tu vari saņemt vienā naktī, Tu vienā naktī vari atkal zaudēt. Vispirms ir nepieciešams saskatīt savas dāvanas, tad izmantot katru iespēju, lai tās attīstītu, mācoties arī no savām kļūdām, un būt pilnīgā skaidrībā, ko tad Dievs ir aicinājis Tev darīt.
Mācoties vidusskolā Sparky neveicās ne latīņu un angļu valodās, ne algebrā un fizikā. Viņš mēģināja spēlēt golfu, bet zaudēja jau pirmajā sezonas spēlē, kā arī zaudēja revanša maču. Viņš bija nesabiedrisks, pārāk kautrīgs. Viņš vidusskolā nekad neuzaicināja kādu meiteni uz randiņu. Tomēr viena lieta Sparky padevās – zīmēšana. Viņš bija lepns par saviem mākslas darbiem, pat ja neviens cits tos neievēroja. Viņš iesniedza savas karikatūras vidusskolas gadagrāmatas redaktoriem, bet tika noraidīts. Tomēr tam visam par spīti, viņš vēlējās būt mākslinieks. Pēc vidusskolas beigšanas viņš nosūtīja savu darbu paraugus uz Walt Disney Studiju... un atkal tika noraidīts. Bet Sparky nepadevās. Viņš nolēma uzzīmēt savu autobiogrāfiju karikatūrās. Un tad visbeidzot viņa karikatūras kļuva populāras. Tika izdotas neskaitāmas grāmatās un televīzijas pārraidēs.
Sparky, kura īstais vārds bija Čārlzs Šulcs (Charles Schulz), ir radījis Peanuts (Zemesrieksti) komiksu sēriju, un ir viens no visu laiku slavenākajiem karikatūristiem. Tāpat kā viņa zīmējumu galvenais varonis Čārlijs Brauns (Charlie Brown), Šulcs šķiet nebija veiksmīgs daudzās jomās, bet viņš attīstīja savu Dieva doto talantu un, atsakoties padoties, sasniedza fantastiskus rezultātus.
Tātad, izmanto arī Tu savu dāvanu.

svētdiena, 2012. gada 22. aprīlis

Zināt to, kas "stāv rakstīts"

...Jēzus tam sacīja: "Atkal stāv rakstīts..." (Mat.4:7)
Pēc piedzīvotām svētībām nāk cīņas! Un Jēzus dzīva tam nebija izņēmums. Pēc Viņa kristībām "...Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī" (Mark.1:12). Savukārt četrdesmit dienas vēlāk (kurās Viņš gavēja) Jēzus bija izsalcis. Un tieši tad arī sātans bija klāt un teica: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi" (Mat.4:3).
Tu vari rēķināties, ka ienaidnieks parādīsies brīžos, kad būsi visneaizsargātākais. Un kad tas notiks, tad labāk Tev būtu zināt, ko tad Dieva Vārds faktiski saka (ne tikai dažus fragmentus vai citātus, ko būsi dzirdējis no kāda cita). "Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi ... audzināšanai taisnībā" (2.Tim.3:16).
Cik bieži mēs izvēlamies tās daļas Bībelē, kas atbilst mūsu dzīvesveidam un atbalsta mūsu priekšstatu par teoloģiju, bet tad, kad ienaidnieks sāk manipulēt ar Dieva Vārdu un to izmanto pret Tevi, tad ir nepieciešams, lai Tu varētu teikt: "stāv rakstīts."
Tomēr ir vēl kaut kas, ko nepieciešams ņemt vērā. Bībele saka, ka sātans “uzstāsies ar skaļām runām pret Visuaugsto un apvainos Visuaugstā svētos... centīsies grozīt svētku laikus un bauslību..." (Dan.7:25). Sātans zina, ka Dieva Vārds ir "… asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu..." (Ebr.4:12), tomēr viņš mēģina iesaistīt Tevi ‘zobenu cīņās’!
Jēzus sātanam atbildēja: “... Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt." Jēzus zināja, ko Viņa Tēvs bija patiesībā teicis, un tā atteicās ļaut sātanam diktēt savus noteikumus, ieskaitot pat to, ko Viņam vajadzētu ēst.
Kurš izvēlas Tavu šodienas ēdienkarti? Vai Tu esi kā ‘pazudušais dēls’, kurš samierinājās ar cūku ēdiena atliekām, kamēr Tēvs bija gatavs sarīkot viņam dzīres? Saki sātanam: "Atkāpies no Manis, sātan..." (Mat.16:23). Neļauj viņam mānīt Tevi ar puspatiesībām!
Pieķeries pie Dieva Vārda un paliec pie tā!