svētdiena, 2012. gada 12. februāris

Tev ir vīzija? Tev tā ir ‘jāpiedzīvo’ (1)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Kad redzējums nāk no Dieva, un Tu apņemies tam sekot, tad ir droši, ka tas piepildīsies. Jā, Tu reizēm paklupsi, būsi spiests pārsniegt savas pierastās iespēju robežas un varbūt pat sasniegsi finiša līniju notriekts pie zemes, bet Tu to sasniegsi. Tu sasniegsi Apsolīto Zemi.
Atceries Mozu: viņam bija jānodod faraonam ziņojums, kas izmaina pasauli un vēsturi, tomēr viņš bija slikts runātājs... viņam bija laulības problēmas... viņš bija neizdevies vadītājs, jo bija spiests ‘iet pensijā’ pirms iemācījās deliģēt atbildības citiem... viņam bija problēmas ar temperamentu, kā rezultātā Dievs sacīja: “Šī ir tā zeme, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis ... taviem pēcnācējiem Es to došu! Es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs iet pāri uz turieni!” (5.Moz.34:4). Tomēr Mozus beigu beigās nokļuva tur! 1400 gadus vēlāk viņš bija ar kopā Jēzu uz Apskaidrošanas - Apsolītās Zemes pašā vidū!
Tu saki, "es esmu rīkojies tik slikti… grēkojis tik ļoti." Dāvids pārkāpa laulību... tomēr viņa rakstītie psalmi dot cilvēkiem spēku un iedrošinājumu. Viņš tiek citēts no kancelēm visā pasaulē. Dievs neattaisnoja Dāvida nodarīto, bet piedeva viņam un tad varēja viņu izmantot. "… Dāvids, savai paaudzei nokalpojis, ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem..." (Ap.d. 13:36). Bībele mums rāda, ka Dievs ir "... piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā..." (Nehem.9:17). Ievēro vārdus "piedošanas Dievs." Dievs ir gatavs piedot… un viss, kas Tev ir jādara, tas ir “jāgriežas pie Viņa.”
Pirms pravietis Habakuks rakstīja par savu vīziju, viņš teica: “Es ... novērošu un pārbaudīšu kā izlūks, ko Viņš man sacīs un kādu atbildi dos…” (Habak.2:1). Arī Tu vari runāt ar Dievu un sagaidīt atbildi! Vai tas nav brīnišķīgi? Tā darbojas Dieva apbrīnojamā žēlastība.

0 comments:

Ierakstīt komentāru