svētdiena, 2012. gada 5. februāris

Tev ir vīzija? Tev tai ir ‘jāseko’ (2)

...Apraksti tevis redzēto parādību... lai to ikviens viegli var lasīt... (Habak.2:2)
Piecas reizes 1.Mozus grāmatas 39.nodaļā mēs lasām: "Bet Tas Kungs bija ar Jāzepu." Tas ir brīnišķīgs iedrošinājums – Dievs pieskata Tevi, lai arī ko Tu tagad piedzīvotu. Kur Jāzeps ieguva nepieciešamo gudrību vadīt nāciju? Viņam bija jātiek galā ar savas ģimenes problēmām, jāpārvalda Potifara īpašumi un saimniecība, kā arī jāiegūst personīga pieredze cietumu sistēmā. Tāpat kā pakāpieni uz kāpnēm, katrs dzīves pavērsiens vadīja viņu tuvāk augstajam galamērķim. Ievēro kā tas strādā: viņa brāļi pārdod viņu Ismaeliešu vergu tirgotājam, kas pārdeva viņu Potifaram, kas ielika viņu cietumā, kur viņš tikās ar virssulaini, kurš savukārt iepazīstināja viņu ar faraonu, kas padarīja viņu par Ēģiptes premjerministru. Vai bija viegli? Nē! Kamēr pienāca ‘īstais laiks’, “... kamēr viņa paredzējums piepildījās un Tā Kunga vārds to apliecināja..." (Ps.105:19).
Tava vīzija jeb redzējums tiks "pārbaudīts", kas vai nu ļaus Tev saprast, ka kļūdies, vai arī nostiprinās pārliecību, ka esi uz pareizā ceļa. Bils Gothards (Bill Gothard) apraksta šo procesu kā vīzijas dzimšanu, vīzijas nāvi, un vīzijas augšāmcelšanos. Tad, kad Tev vairs nav nekādi līdzekļi, nav draugu, un nav vairs cīņas spara (nāves stadija), atcerieties Jēzus vārdus: "...ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu"(Jāņa 12:24). Kad Tava vīzija un plāni nomirst, bet tad Dievs to atdzīvina, Tu sāksi runāt un rīkoties savādāk. Kad Tavs egoisms būs zudis un Tu sapratīsi, ka dzīvo no žēlastības, Tu būsi gatavs teikt tos pašus vārdus, ko reiz pierakstīja psalmists: "...Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē" (Ps.27:13). Tajā brīdī Dievs pasmaida un saka: "Tu esi beidzot to sapratis!"

0 comments:

Ierakstīt komentāru