svētdiena, 2012. gada 4. marts

Kļūt līdzīgākam Kristum (1)

... mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
Kļūt līdzīgam Kristum nenozīmē zaudēt savu individualitāti un kļūt kā nedomājošam klonam. Dievs radot deva Tev īpašības, kas padara Tevi unikālu, un tāpēc Viņš noteikti nevēlas Tavu unikalitāti iznīcināt. Kļūt līdzīgam Kristum nozīmē pārveidot raksturu nevis personību. Apustulis Pāvils raksta: "... līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks... un jāatjaunojas savā sirdsprātā... kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā." (Efez.4:22-24).
Katru reizi, kad Tu aizmirsti, ka nevis komforts, bet Tavs raksturs ir Dieva pirmā prioritāte, Tu kļūti neapmierināts un sāc brīnīties: "Kāpēc tas viss notiek ar mani? Kāpēc Dievs nedara kaut ko ar manām problēmām?" Veiksmīga un bagāta dzīve nav neizdošanos un neveiksmju neesamība, bet gan spēja pieaugt par spīti un starp visām nelaimēm.
"...mēs visi... Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars." (2.Kor.3:18) Tu, protams, vari iebilst, ka tā tas reālajā dzīvē notiek. Hmm… Kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka kaut kas traucē.
Noteicošā ir mūsu izvēle – mēs varam izvēlēties darīt pareizās lietas… un tad, ja uzticamies, ka Dieva Gars dos mums spēku, mīlestību, ticību un gudrību, lai to izdarītu, Viņa Gars (kas dzīvo mūsos) padara visas šīs lietas ir pieejamas… ja lūdzam.
Tomēr ir jāņem vērā, ka tad, kad Tu lūdz Viņu... un Dievs Tev atklāj to, ko vajadzētu darīt, tad Tev ir jāpaklausa Viņam. Kad Jozua stāvēja pie Jordānas upes, tās pārplūdušie ūdeņi atkāpās tikai pēc tam, kad viņš iebrida ūdenī. Paklausība ļauj pieslēgties Dieva spēkam! Dievs gaida, lai Tu varētu sākt rīkoties atbilstoši Viņa norādījumiem. Tu nevari sēdēt un gaidīt, kamēr jutīsies spējīgs vai pārliecināts par visu. Tev ir jāsāk iet uz priekšu savā nespēkā, darot pareizās lietas, neskatoties uz savām bailēm. Tas ir veids, kā Svētais Gars sadarboties ar Tevi, un kā Kristum līdzīgs raksturs tiks izveidots Tevī.

0 comments:

Ierakstīt komentāru