svētdiena, 2012. gada 11. marts

Kļūt līdzīgākam Kristum (2)

...mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
Garīgo izaugsmi varētu salīdzināt ar sēklu, ēku vai bērnu. Katrā pieminētajā gadījumā ir nepieciešama mūsu līdzdalība. Kad stāda sēklas ir iesētas, stāds ir jālaista, jāmēslo un jāaizsargā. Kad ēkas ir uzceltas, tās ir jāsaglabā. Kad piedzimst bērni, tie ir jāaprūpē, jāmāca un jādisciplinē. Vai ideja kļūst skaidrāka? Tavām pūlēm un centieniem nav nekāda sakara ar Tavu pestīšanu, tomēr tam visam ir ļoti nozīmīga loma Tavas garīgās izaugsmes nodrošināšanai. Tu nevari tikai sēdēt rokas klēpī salicis un cerēt piedzīvot garīgu briedumu.
Pāvils skaidro mūsu katra trīs pienākumus, lai kļūtu līdzīgākiem Kristum:
  1. Lēmums par to, "... ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā..." (Efez.4:22). Mums katru dienu ir jāizšķiras vai mēs esam gatavi atstāt mūsu veco dzīves veidu.
  2. Atjaunošanās: "...netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba..." (Rom.12:2). Grieķu vārds, kas mums tiek tulkots kā pārvēršanā ir "metamorfoze", kas parasti raksturo to pārsteidzošo veids, kādā kāpurs pārtop par tauriņu. Tas ir atainojums tam, kas notiek, ja mēs pavadām laiku lūgšanās, lasām Dieva Vārdu un ļaujam Viņam vadīt mūsu domas. Jo vairāk mēs aizraujamies un domājam par Kristus rakstura skaistumu, jo vairāk mēs sākam pieaugt un sasniedzam jaunas brieduma pakāpes.
  3. Apģērbšanās: Mums katru dienu ir sevi jāietērpj Kristus raksturā. Kā to izdarīt? Izveidojot jaunus ieradumus. Tavs raksturs ir ikdienas paradumu summa. Ko Tu dari, tāds arī patiesībā kļūsi! Tātad, ir "...jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā" (Efez.4:24).
Lai kļūtu līdzīgāks Kristus, Tev ir jāapņemas darīt visas šīs trīs lietas.

1 comments:

Unknown teica...

Paldies! Ļoti noderēja pie šī rīta pārdomām par skaistumu.
Armīns no Naukšēniem

Ierakstīt komentāru