svētdiena, 2012. gada 18. marts

Kļūt līdzīgākam Kristum (3)

...mēs visi... topam pārvērsti Viņa paša līdzībā... (2.Kor.3:18)
Lai padarītu mūs vairāk līdzīgus Kristum, Dievs izmantos Savu Vārdu, citus cilvēkus, un pat grūtus un sarežģītus apstākļus. Dieva Vārds (Bībele) dod mums nepieciešamās zināšanas par patiesību, Dieva ļaudis (draudze) sniedz mums vajadzīgo atbalstu pieaugšanai, savukārt grūtie un sarežģītie apstākļi nodrošina vidi, kur mums būtu nepieciešams nodemonstrēt Kristus-līdzību mūsos. Ja Tu uzticēsies Dieva Vārdam, regulāri kontaktēsies ar citiem ticīgajiem, un iemācīsies uzticēties Dievam ikvienā situācijā, Tu kļūsi arvien līdzīgāks Jēzum. Tici, tas tā notiks!
Protams,
 • Ir dienas, kad Tu šaubies vai ar Tevi tas kādreiz notiks. Garīgais briedums nav automātisks process un nav garantēts. Tas ir pakāpeniska, progresējoša attīstība, kas prasīs apņēmību un disciplīnu. Tas turpināsies līdz brīdim, “...līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru" (Efez.4:13). Pat tad, ja Tev neveiksies un neizdosies, Dievs paliks uzticīgs Tev dotajam solījumam. Viņš ir apņēmies rūpēties par Tavu garīgo izaugsmi, kamēr Tu vien dzīvosi.
 • Reizēm Tu šaubies, vai esi izvēlējies pareizo dzīves virzienu. Visiem no mums ir savs šaubu un apjukumu laiks. Neuztraucieties par to. Dievs ir vairāk nobažījies par Tavu raksturu nekā tavu karjeru, dzīvesvietu vai brīvā laika pavadīšanu. Tas ir tāpēc, ka Tu ņemsi savu raksturu sev līdzi visā mūžībā. Bībele saka: "Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs" (Rom.12:2).
 • Katru dienu Tev ir jāpieņem lēmums, kas ir absolūti pretējs postmodernās kultūras vērtību virzienam – lēmumus kļūt līdzīgam Jēzum. Ja Tu to izvēlies, Dieva Gars dos Tev spēku to sasniegt.

  1 comments:

  Shaubigais teica...

  Es butu sagaidijis ka ticot Dievam shaubas paliek ar vien mazak. Tomer man shaubas ir, un lai gan es ticu, atkal es shaubos.

  Ierakstīt komentāru