svētdiena, 2013. gada 10. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (2)

...lūdzams, liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs… (2.Moz.33:13) 
Iepazīsti cilvēkus. Nav bijis neviens vadītājs, kam būtu bijušas tik daudz problēmas ar cilvēkiem (kurus ir jāvada), kā tas bija Mozum ar Izraēla draudzi tuksnesī. Pēc Sarkanās jūras šķērsošanas viņš bija tik laimīgs, ka uzrakstīja dziesmu, lai svinētu šo iespaidīgo uzvaru. Tomēr nedaudz vēlāk, kad sūdzības, iebildumi un žēlošanās nāca no visām pusēm, viņš teica Dievam, ka tagad viņš gribētu mirt.
Tas man atgādina stāstu par to kā viens mācītājs reiz jautāja otram: "Cik daudz aktīvi draudzes locekļi ir Tavā draudzē?” Otrs esot atbildējis: "Pieci simti. Puse no tiem aktīvi strādā kopā ar mani, otra puse aktīvi darbojas pret mani." Mācītāji, dažādi cilvēki jūsu draudzēs ir Dieva aicināti dažādām lomām un kalpošanām Lielajā Dieva Plānā, kuru Dievs jums ir devis. Daži cilvēki jums patiks, daži jums nepatiks. Bet jūs esat aicināti vadīt tos visus, tāpēc cenšaties iepazīt viņus.
Guļot savā nāves gultā, sentēvs Jēkabs pravietoja par katru no saviem divpadsmit dēliem. Viņš izteica viņiem atklāsmi par katra raksturu un katra nākotni. Viņš teica, ka Rūbens ir bijis nepaklausīgs, Simeonam un Levijam ir nosliece uz dusmām, Jūda ir dzimis ar lieliskām vadītāja spējām, Zebulons ir spējīgs ievērojamai izaugsmei, Izašars ir gatavs uzņemties lielu slodzi, Dans ir pārāk straujš attiecībās ar cilvēkiem, Gads ir cīnītājs, kurš viegli nepadosies, Ašers ir labas pavāra spējas, Naftalim ir apbrīnojamas pedagoga spējas, Jāzeps ir viegli ievainojams, bet tas viņu var padarīt stiprāku nekā jebkad agrāk, un Benjamins ir ļoti darbīgs un zina kā daudz sasniegt uzņēmējdarbībā (skat. 1.Moz.49:).
Lai veiksmīgi vadītu cilvēkus, Tev viņi ir jāpazīst. Tādēļ lūdzies "...liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs…" (2.Moz.33:13).

0 comments:

Ierakstīt komentāru