Rāda ziņas ar etiķeti vadīšana. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti vadīšana. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 10. novembris

Pirms uzsākt ko jaunu (2)

...lūdzams, liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs… (2.Moz.33:13) 
Iepazīsti cilvēkus. Nav bijis neviens vadītājs, kam būtu bijušas tik daudz problēmas ar cilvēkiem (kurus ir jāvada), kā tas bija Mozum ar Izraēla draudzi tuksnesī. Pēc Sarkanās jūras šķērsošanas viņš bija tik laimīgs, ka uzrakstīja dziesmu, lai svinētu šo iespaidīgo uzvaru. Tomēr nedaudz vēlāk, kad sūdzības, iebildumi un žēlošanās nāca no visām pusēm, viņš teica Dievam, ka tagad viņš gribētu mirt.
Tas man atgādina stāstu par to kā viens mācītājs reiz jautāja otram: "Cik daudz aktīvi draudzes locekļi ir Tavā draudzē?” Otrs esot atbildējis: "Pieci simti. Puse no tiem aktīvi strādā kopā ar mani, otra puse aktīvi darbojas pret mani." Mācītāji, dažādi cilvēki jūsu draudzēs ir Dieva aicināti dažādām lomām un kalpošanām Lielajā Dieva Plānā, kuru Dievs jums ir devis. Daži cilvēki jums patiks, daži jums nepatiks. Bet jūs esat aicināti vadīt tos visus, tāpēc cenšaties iepazīt viņus.
Guļot savā nāves gultā, sentēvs Jēkabs pravietoja par katru no saviem divpadsmit dēliem. Viņš izteica viņiem atklāsmi par katra raksturu un katra nākotni. Viņš teica, ka Rūbens ir bijis nepaklausīgs, Simeonam un Levijam ir nosliece uz dusmām, Jūda ir dzimis ar lieliskām vadītāja spējām, Zebulons ir spējīgs ievērojamai izaugsmei, Izašars ir gatavs uzņemties lielu slodzi, Dans ir pārāk straujš attiecībās ar cilvēkiem, Gads ir cīnītājs, kurš viegli nepadosies, Ašers ir labas pavāra spējas, Naftalim ir apbrīnojamas pedagoga spējas, Jāzeps ir viegli ievainojams, bet tas viņu var padarīt stiprāku nekā jebkad agrāk, un Benjamins ir ļoti darbīgs un zina kā daudz sasniegt uzņēmējdarbībā (skat. 1.Moz.49:).
Lai veiksmīgi vadītu cilvēkus, Tev viņi ir jāpazīst. Tādēļ lūdzies "...liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs…" (2.Moz.33:13).

svētdiena, 2013. gada 14. aprīlis

Ko darīt ar nenoteiktību (1)

Ak, mūsu Dievs! … mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis." (2.Laiku 20:12) 
Ja Tu esi līderis vai vadītājs, Tev nākas pieņemt lēmumus par attiecībām, naudu, laiku, vērtībām, iespējām un plāniem. Un agrāk vai vēlāk Tavi pieņemtie lēmumi ietekmēs lielākus vai mazākus procesus. Tad arī pienāks tas brīdis, kad Tava vadība tiks atklāti izvērtēta.
Tāpēc ir kaut kas, ko Tev ir nepieciešams zināt, vadīšanas un lēmumu pieņemšanas sfērā tas parasti prasa ilgāku laiku, līdz atklājās Tava prasme vai stulbums. Vadītājam bieži nākas dzīvot ilgu laiku nezinot, vai ir izdarīta pareizā izvēle, pieņemts īstais lēmums. Tajā brīdī, kad sākas ražas novākšana, ir pārāk vēlu mainīt savu lauksaimniecības nozari. Lai kaut ko mainītu, ir jāgaida līdz nākamajai stādīšanas sezonai.
Kad runa ir par vadību, nenoteiktība ir visu panākumu neatņemama sastāvdaļa. Nenoteiktība jeb neskaidrība nekad pilnībā nebeigsies. Turklāt nenoteiktība nav norāde par sliktu vadību, tā tikai uzsver nepieciešamību pēc īsta līdera. Tā ir vide, kurā laba vadība visbiežāk tad arī atklājas.
Kā līderis Tu varbūt domā, ka Tev vienmēr būtu jāzina, ko darīt un kā rīkoties, bet patiesībā būs tikai daži izņēmuma gadījumi, kad Tu varēsi būt pilnīgi pārliecināts. Tas arī ir iemesls, kāpēc ķēniņš Jošafats lūdzās: "Mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis."
Tā kā Tev pastāvīgi nāksies pieņemt lēmumus ar ierobežotu pieeju visai informāciju, Tavs mērķis nav novērst neskaidrību atsevišķos jautājumos. Tā vietā visnepieciešamākais ir attīstīt spēju uzticēties Dievam un būt drosmīgam neskatoties ne uz ko. Tavs darbs nav novērst nenoteiktību, bet gan iedvesmot pārējos ticēt un rūpēties par progresu nenoteiktības apstākļos. Ja Tu vari to izdarīt, Tu esi ceļā, lai kļūtu par līderi.