Rāda ziņas ar etiķeti kalpošna. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti kalpošna. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2013. gada 24. februāris

Dodot gūtais neatņemams

Viņš [Jēzus] pats sacījis: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt.” (Ap.d.20:35) 
Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams. (Rainis) 
Vendija Pope (Wendy Pope) raksta: “Kad Dievs mani aicina dot, es ne vienmēr jūtos kā īpaši svētīta. Varbūt arī Tev ir bijusi līdzīga pieredze. Viņš izaicina Tevi rūpēties par kādu ģimeni, kuru ir skārušas nopietnas problēmas vai slimība, bet Tu pēc garas darba dienas tik tikko spēj parūpēties par savu ģimeni. Vai tad, kad Tu jūties gandrīz izsmelts, Viņš aicina Tevi iet un palīdzēt kādai Tavai paziņai pieskatīt bērnus, jo viņai ir vajadzīgs mazs pārtraukums.
Nav svarīgi, kāda ir situācija, kad Dievs aicina mūs kaut ko dot ... vienmēr IR paredzētas svētības arī mums ... Viņa plāni un domas ir augstākas nekā mūsējie. Viņam ir pārredzams viss, un tas, par ko mums būtu jādomā, ir - kā vislabāk paveikt to, ko Viņš mums ir uzdevis... bez liekas sūdzēšanās.
Tev var rasties daudz atrunu jautājumi, kad Viņš mudina Tevi uzlūgt Tavu rupjo un nepieklājīgo kolēģi uz pusdienām ... vai pieteikties aizstāt bērnu svētdienas skolas klases skolotāju, lai dotu viņai iespēju atpūsties.
Galu galā svarīgākais ir (un nav svarīgi - vai Tu par to domā, vai nē) - vai tam ir nozīme mūžības perspektīvā... un vai tas ir nozīmīgi tai personai, kam mēs dodam?
Būtībā, bez Jēzus es esmu egoiste. Es reizēm domāju - nez, kāda veida svētību es saņemšu... naudu, jaunu auto vai labāku dzīvokli? Un tad es kaunos par šīm domām. Šādas domas rodas nepieredzējuša ‘kristieša-iesācēja’galvā, kurš nesaprot, ka svētība ... ir tuvākas attiecības un sadarbošanās ar Vislielāko Devēju, kāds jebkad ir bijis… tuvība ar Jēzu Kristu."

Vai Tu dažkārt dari, dod un kalpo tikai pienākuma dēļ… vai vainas apziņas mudināts... vai arī tāpēc, lai iegūtu citu cilvēku apbrīnu? Došana ir mūsu 'mīlestības uz Dievu' praktiskā atklāsme. Un Viņš vienmēr svētīs mūs tad, kad mēs to darām.
Tāpēc "...ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl..." (2.Kor.9:7). Vai arī Tu vēlies dot ar priecīgu sirdi?

svētdiena, 2012. gada 15. jūlijs

Mēs katrs esam svarīgi (2)

...cik jauki un cik mīļi, kad [cilvēki] kopā dzīvo vienprātīgi. (Ps.133:1)
Sinerģija ir tad, kad viss kopums ir lielāks nekā atsevišķu sastāvdaļu summa. Lai radītu pozitīvu sinerģiju, ir nepieciešami īstie cilvēki, īstajā vietā, īstajā laikā, koncentrējušies uz pareizo mērķi.
Pēc Otrā pasaules kara, Česters Nimits (Chester Nimitz), ASV jūras spēku operāciju vadītājs, vēlējās saglabāt sabiedrības dzīvu interesi par jūras aviāciju. Tā rezultātā tika izveidota Zilo Eņģeļu Jūras Spēku lidojumu demonstrēšanas eskadra (Blue Angels Navy Flight Demonstration Squadron), kura jau pēc gada demonstrēja savu pirmo izstādi. Līdz pat šai dienai komandai ir ļoti skaidrs mērķis. Viņi atlasa tikai ļoti labi kvalificētus kandidātus. Pēc rūpīgas izvērtēšanas, pilotam ir jāsaņem arī sešpadsmit balsis no jau esošajiem eskadras locekļiem. Ja kaut viens nobalso pret, kandidāts netiek pieņemts. Nekādi iemesli vai paskaidrojumi netiek doti – tāds ir komandas uzticēšanās līmenis un respekts vienam pret otra spriedumiem. Zilo Eņģeļu (Blue Angel) komanda kļūst kā ģimene, un katrs kareivis var uzticēt savu dzīvību saviem biedriem. Komanda netiek sasaukta tikai uz vienu reizi. Katrs ir atbildīgs par savu uzdevuma daļu, un tas prasa apliecināt savu meistarību un pierādīt sevi katru dienu. Tiesības valkāt īpašo komandas zīmolu ir jānopelna. Nekādas īstermiņa saistības netiek pieņemtas.
Vai Tu varētu pretendēt būt Zilo Eņģeļu (Blue Angel) komandā? Vai Tu esi neatkarīgais vienpatis vai komandas spēlētājs? Vai esi uzticīgs un uzticams? Ja gadīsies kādas problēmas, vai citi varēs paļauties uz Tevi? Varēs uzticēt Tev pat savas dzīvības?

svētdiena, 2012. gada 8. jūlijs

Mēs katrs esam svarīgi (1)

Bet Dievs ... ir nolicis ... ikvienu savā vietā, kā Viņš gribēja. (1.Kor.12:18)
Vai kādreiz esi mēģinājis salikt puzli, kurai trūkst kāds gabaliņš? Gala rezultāts nav tāds kā gribētos, vai ne?
Kristus Baznīcā, kuru Dievs šodien ceļ, ikvienam ir vieta. Pāvils raksta: "Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi..." (Efez.2:21). Zaru saišķis ir daudz izturīgāks nekā viens zariņš. Tātad, "mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi" (Rom.12:5).
‘Nekalpojošs kristietis’ ir pamatbūtībā pretrunīgs divu nesavienojamu jēdzienu savienojums.
Kad 5.gs p.m.e. Nehemijas vadībā notika Jeruzalemes atjaunošana, tekojieši bija zemnieki, kuri palīdzēja salabot pilsētas mūri, taču "viņu dižciltīgie nelieca savus kaklus sava Kunga darbā" (Nehem.3:5). Mūrēšana nebija viņu pierasto darbu sarakstā, tāpēc viņi atļāva citiem padarīt smagos celšanas darbus. Tu taču arī zini cilvēkus, kuri piekrīt šai filozofijai!
Nekad nenovērtē par zemu savu no Dieva saņemto uzdevumu. "Bet taisni tie..., kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi" (1.Kor.12:22). Padomā, kas patiesībā ir svarīgāks aicinājums: būt par pasaules lielvalsts līderi, vai sanitāru kādā medicīnas iestādē, vai pat strādāt atkritumu savākšanas kompānijā. Kad 1981.gadā tika sašauts Ronalds Reigans (Ronald Reagan) (lai gan viņš bija superlielvalsts prezidents), tad lielai daļai no ASV iedzīvotāju tā bija "parasta diena". Savukārt, kad atkritumu savācēji bija pasludinājuši streiku (tādus gadījumus esmu dzirdējis vairākkārt), pilsētās sākas haoss, kad visur sāka uzkrāties pūstoši atkritumi.
Svarīgi ir saprast, ka Tev nav jābūt teoloģijas fakultātes absolventam, lai lūgtu Dievu un lasītu Bībeli; nav jābūt pravietim, lai sadzirdētu Dieva aicinājumu; nav jābūt īpaši apmācītam speciālistam, lai palīdzētu cilvēkiem viņu vajadzībās. Ja vēlies darīt lielas lietas priekš Dieva, esi uzticīgs sīkumos (skat. Lūk.16:10). Ja neesi gatavs ziedot laiku un ieguldīt spēkus vienkāršai kalpošanai, Dievs Tevi neaicinās būt par vadītāju!

svētdiena, 2012. gada 24. jūnijs

Jāņa Kristītāja diena (pēc kristīgā kalendāra)

Māc. K.Zikmanis
Tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu (Lūk.1:76-77)
Jānim Kristītājam bija tik svarīga vieta Jēzus kalpošanā, kā apustulis Jānis par Jāni Kristītāju rakstīja sava evaņģēlija prologā. Pirmie panti Jāņa evaņģēlijā ir ievads evaņģēlijam, un apkopo visas domas, par ko vēlāk tiek rakstīts visā evaņģēlijā. Protams, evaņģēlija centrs ir Jēzus. Uzsvars apustuļa Jāņa rakstos ir Kristus: kas Viņš ir, ko Viņš darīja, un kāda tam nozīme mums.
Kaut uzsvars ir uz Kristu, ieklausieties kādu vietu prologā ieņem Jānis Kristītājs: Es lasīšu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas: "Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva" (Jāņa 1:1-14) Jēzus ir Dieva Vārds. Vārds ir Jēzus un Jēzus bija pie Dieva iesākumā. Jēzus ir Dievs. Apustulis Jānis vēlas, lai no paša sākuma mēs saprotam, kas ir Jēzus.
"Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir." Caur Jēzu viss, kas ir, ir radies. Bez Jēzus nekas šeit nebūtu – ne es, ne Jūs, ne debesis, ne zeme. Jēzus ir iemesls mūsu eksistēšanai. Jēzus ir centrs.
"Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma." Jēzus ir cilvēku gaisma. Jēzus ir tas, kas mūs apgaismo, kas dara mums zināmu par Dievu un par Viņa eksistenci. Jēzus ir cilvēku dzīvība. Jēzus ir tas, kas dod dzīvei jēgu, kas iedvesmo mūs un padara Dieva eksistenci reālu mums. Jēzū ir atklāta visa Dieva godība (Kol.1:19). Jēzus ir Dieva visspožākā gaisma. Tomēr, bieži, kad cilvēki nāk no tumšas istabas gaišā saulē – viņi cieši aizver acis, pagriež seju prom un paceļ roku, lai aizklātu saules spožumu. Tas ir tas pats, kad cilvēki nesagatavoti sastopas ar Jēzus spožumu – viņi to negrib un nepieņem. Tāpēc Jānis raksta, ka Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.
Viss līdz šim ir rakstīts par Jēzu, tad pēkšņi mēs dzirdam šos vārdus: "Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis." Kāpēc, kad lasām par Jēzu, pēkšņi dzirdam par cilvēku, vārdā Jānis? Lasīsim tālāk, lai saprastu: "Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu." Jānis nāca, lai liecinātu par Jēzu, lai liecinātu par šo spožo gaismu. Jānis nāca, lai sagatavotu cilvēkus Jēzus pieņemšanai. Jānis nāca, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.

Jēzus ir kristietības centrs. Bez Jēzus nebūtu pestīšana. Tomēr, ja nebūtu Jānis Kristītājs, neviens no mums nebūtu nācis pie Kristus. Pateiksimies Dievam, ka Viņš sūtīja Jāni, lai sagatavotu Jēzum ceļu pie mums un mums pie Viņa. Lūgsim Dievu, lai Viņš lieto mūs, kā Viņš lietoja Jāni, lai vestu cilvēkus Jēzus gaismā.

Visu mācītāja K.Zikmaņa rakstu varat lasīt šeit: www.simanadraudze.lv