Rāda ziņas ar etiķeti uzticamība. Rādīt visas ziņas
Rāda ziņas ar etiķeti uzticamība. Rādīt visas ziņas

svētdiena, 2012. gada 26. augusts

Integritāte (2)

Sirds skaidrība ... lai mani sargā... (Ps.25:21) 
Bībelē ir dažādi stāsti… Ir stāsts par Jāzepu, kurš, lai gan Potifāra sieva viņu vairākkārt centās pavedināt, teica nē. Savukārt Dāvids, nonākot līdzīgos apstākļos, teica jā… Tomēr der ievērot, ka stāsts par Dāvidu tur nebeidzas. Dāvids apprecējās ar Batsebu. Un kad viņu dēls Salamans pieauga un sāka valdīt, "viņam bija septiņi simti sievu no augstākām aprindām un trīs simti blakussievu. Un viņa sievas locīja viņa sirdi" (1.Ķēn.11:3).
Integritāte var nešķist kaut kas absolūti nepieciešams tagad, bet tās trūkumam var būt tālejošas sekas. Integritāte nozīmē pildīt savas saistības, kaut arī apstākļi, kādos tika dots solījums, ir mainījušies. Kāds gudrs cilvēks reiz ir teicis, ka cilvēka dzīvē integritāte ir tad, kad vārdi un darbi ir saskaņā. Tavi uzskati atspoguļosies Tavā uzvedībā. Tad nebūs nekādas pretrunas starp to, kā Tu izskaties sabiedrības acīs un kas Tu patiesībā esi. Integritāte ir ne tikai kā tiesnesis starp dažādām vērtību sistēmām, tas ir pamats lēmumu pieņemšanai. Tas padara Tevi spējīgu būt līdzsvarotam cilvēks neatkarīgi no katra dzīves sarežģījuma.
Reiz kādam cilvēkam, kurš atsaucās darba sludinājumam, tika lūgts paskaidrot, kāpēc viņš tika atbrīvots iepriekšējā darbavietā. Cilvēks esot atbildējis: "Tādēļ, ka es gribēju ņemt savu darbu mājās." Kad jautāja, kur tad viņš strādāja, cilvēks atbildējis: "Valsts Bankā." Mēs smaidam dzirdot šādus stāstus, bet pētījumi rāda, ka 55% darbinieku neuzticas saviem vadītājiem.
Vai Tu esi uzticams?
Vils Rodžers (Will Rogers) teica: "Cilvēku domāšana mainās nevis citu argumentu, bet personīgu novērojumu dēļ. Cilvēki dara to, ko viņi redz. To, ko viņi dzird, viņi saprot, bet tam, ko viņi redz, cilvēki tic un ir gatavi sekot..."
Par to tad arī runā kāda cilvēka lūgšana, kura ir pierakstīta Bībelē: "Pasargi manu dvēseli ... nepamet mani kaunā, jo uz Tevi es paļaujos! Sirds skaidrība un taisnība lai mani sargā..." (Ps.25:20-21).

svētdiena, 2012. gada 19. augusts

Integritāte (1)

Kungs, gādā man taisnību, jo es staigāju nevainībā... (Ps.26:1)
Lai pasargātu sevi no barbariskiem ziemeļu ordu uzbrukumiem, Ķīnas tauta uzbūvēja Lielo mūri. Tas bija tik liels, ka neviens nevarēja tā vienkārši pārkāpt tam pāri, un bija tik biezs, ka neviens nevarēja izlauzties tam cauri. Mūra celtniecību pabeiguši, viņi nolēma, ka tagad ir laiks baudīt dzīvi. Pirmajos simts Lielā mūra pastāvēšanas gados, Ķīna tika okupēta trīs reizes. Ne reizi ienaidnieks nemēģināja izlauzties cauri mūrim vai kāpt tam pāri... viņi vienkārši uzpirka vārtu sargus un devās iekšā. Tie, kas būvēja mūri tik ļoti paļāvās uz šo akmens sienu, tomēr viņi aizmirsa iemācīt saviem bērniem godīgumu. Tā rezultātā izauga paaudze bez morāles un garīgiem principiem, kas viņus aizsargātu.
Vai esi kādreiz redzējis vētras izlauztu lielu koku, kuram blakus citi lieli koki stāv neskarti? Kāpēc vienu un to pašu vētru daži koki iztur, kamēr citi tiek izrauti ar visām saknēm? Atbildi atradīsi papētot tuvāk koka stumbru un saknes. Uztver domu?
Kad runa ir par Tavu integritāti, ir daži jautājumi par kuriem der regulāri padomāt:
  • Vai es esmu vienmēr tāds pats, neatkarīgi no tā, ar ko es esmu kopā?
  • Vai es esmu gatavs pieņemt lēmumus, kas būs vislabākie priekš citiem, pat ja citādāka izvēle ļautu man iegūt vairāk?
  • Vai var apgalvot, ka es vienmēr palieku uzticīgs saistībām, kuras esmu uzņēmies attiecībās ar Dievu, sevi un citiem?
  • Vai vari teikt tāpat kā psalma autors: "Kungs, gādā man taisnību, jo es staigāju nevainībā un paļaujos uz To Kungu bez kādas svārstīšanās" (Ps.26:1)?
Dzīve reizēm ir kā skrūvspīles: tā Tevi saspiež... Šādos brīžos viss, kas ir Tevī iekšā, nāks ārā. Sevis apliecināšana un savtība (šķiet!) sola daudz, bet rezultātā bieži nākas vilties, savukārt godīgums nekad nesagādās vilšanos.
Tātad, piestrādā pie savas integritātes.

svētdiena, 2012. gada 15. jūlijs

Mēs katrs esam svarīgi (2)

...cik jauki un cik mīļi, kad [cilvēki] kopā dzīvo vienprātīgi. (Ps.133:1)
Sinerģija ir tad, kad viss kopums ir lielāks nekā atsevišķu sastāvdaļu summa. Lai radītu pozitīvu sinerģiju, ir nepieciešami īstie cilvēki, īstajā vietā, īstajā laikā, koncentrējušies uz pareizo mērķi.
Pēc Otrā pasaules kara, Česters Nimits (Chester Nimitz), ASV jūras spēku operāciju vadītājs, vēlējās saglabāt sabiedrības dzīvu interesi par jūras aviāciju. Tā rezultātā tika izveidota Zilo Eņģeļu Jūras Spēku lidojumu demonstrēšanas eskadra (Blue Angels Navy Flight Demonstration Squadron), kura jau pēc gada demonstrēja savu pirmo izstādi. Līdz pat šai dienai komandai ir ļoti skaidrs mērķis. Viņi atlasa tikai ļoti labi kvalificētus kandidātus. Pēc rūpīgas izvērtēšanas, pilotam ir jāsaņem arī sešpadsmit balsis no jau esošajiem eskadras locekļiem. Ja kaut viens nobalso pret, kandidāts netiek pieņemts. Nekādi iemesli vai paskaidrojumi netiek doti – tāds ir komandas uzticēšanās līmenis un respekts vienam pret otra spriedumiem. Zilo Eņģeļu (Blue Angel) komanda kļūst kā ģimene, un katrs kareivis var uzticēt savu dzīvību saviem biedriem. Komanda netiek sasaukta tikai uz vienu reizi. Katrs ir atbildīgs par savu uzdevuma daļu, un tas prasa apliecināt savu meistarību un pierādīt sevi katru dienu. Tiesības valkāt īpašo komandas zīmolu ir jānopelna. Nekādas īstermiņa saistības netiek pieņemtas.
Vai Tu varētu pretendēt būt Zilo Eņģeļu (Blue Angel) komandā? Vai Tu esi neatkarīgais vienpatis vai komandas spēlētājs? Vai esi uzticīgs un uzticams? Ja gadīsies kādas problēmas, vai citi varēs paļauties uz Tevi? Varēs uzticēt Tev pat savas dzīvības?

svētdiena, 2012. gada 17. jūnijs

Vai Dievs var Tev uzticēties?

Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. (1.Kor.4:1-2)
Patiesībā mums nekas tā īsti nepieder - tas viss ir tikai aizdots! Tas bija Dieva īpašums, pirms Tu ieradies šajā pasaulē, un Viņš uzticēs to atkal kādam citam pēc tam, kad Tu vairs nebūsi.
Mūsu savtīgā kultūra saka, ja man tas nepieder, kāpēc man būtu jārūpējas par to? Bet mēs taču dzīvojam ar augstāku standartu, vai ne? Vai nevajadzētu domāt apmēram tā - ja tas pieder Dievam, es centīšos vēl labāk rūpēties par to!
Jēzus stāstīja stāstu par kādu uzņēmēju, kas uzticēja savas bagātības saviem darbiniekiem, kamēr viņš pats dodas atvaļinājumā. Kad uzņēmējs atgriezās, viņš novērtēja savu padoto darbu un atalgoja tos atbilstoši padarītajam. “...Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.” (Mat.25:21). Ja Tu maksimāli dari visu labāko (un no sirds) ar to, ko Dievs Tev ir uzticējis, Viņš apsola trīs īpašus apbalvojumus. Pirmkārt, Tu saņemsi atzinību: “...Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps!” Otrkārt, Tu saņemsi paaugstinājumu: “...Es tevi iecelšu pār daudzumu…” Visbeidzot, Tu tiks pagodināts ar īpašu ielūgumu uz svinībām: “...Ieej sava kunga priekā.”
Daudziem no mums, nauda ir vislielākais pārbaudījums. “Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso?” (Lūk.16:11). Ir tieša un nepārprotama sakarība starp to, kā Tu izmanto savu naudu un kāda būs Tava dzīves kvalitāte! Ja Tu neesi gatavs ieguldīt sevi par 10% Dieva darbā, kā Tu vari pretendēt uz 100% no Dieva puses? Vai nav tā, ka Tava rīcība ar ‘savu’ naudu ierobežo Dieva iespējas svētīt Tevi vairāk?