BĪBELE (E.Glika tulkojums)

Bībeles tulkotāja Ernsta Glika priekšvārds pirmajam Jaunās Derības izdevumam latviešu valodā (fragments):

Sveicināts Mīļais Latvieti! 
Celies nu, topi gaišs, jo tavs Gaišums nāk un tā Kunga Godība uzlec pār tevi (Jesaja 60:1). 
Nepalieci ilgāki iekš tās pirmās Neziņas, bet pateici Dievam no Sirds, ka viņš arī tev savu Vārdu tavā Valodā devis lasīt; Lūdz viņu par viņa Svētu Garu kas tevi apgaismo un esi tam lēnīgam Dievam par viņa Žēlastību no Sirds pateicīgs. 
Dievs lai tev dod savu Žēlastību caur JĒZU KRISTU mūsu Kungu. ĀMEN

Riga den 4. Maji Anno 1685.

Sv. Matteus ewaņģeliums
Sv. Markus ewaņģeliums
Sv. Lūkasa ewaņģeliums
Sv. Jāņa ewaņģeliums